En man som arbetar på en bärbar dator

Lösa IT-utmaningar med lågkodsplattformar

Traditionell programutveckling kanske inte är snabb nog för att hinna med förändringshastigheten inom företag i dag. En vanlig flaskhals inom utveckling för många organisationer är den långa ledtiden som krävs för att undersöka, skriva och testa ny kod. Ett globalt underskott på utvecklingstalanger förvärrar detta problem. Ytterligare utmaningar som nedkopplade äldre datasystem, skugg-IT och tekniska skulder kan minska IT-produktiviteten ytterligare.

Organisationer som behöver distribuera fler automatiseringar, API:er, dataintegrationer och andra lösningar i stor skala i denna föränderliga miljö har hittat en lösning på dessa utmaningar: lågkodsutvecklingsplattformar.

Lågkodsplattformar driver utvecklingsprocessen genom snabbare körning och ett minskat beroende av professionell kodningskompetens. De har utformats för att integreras i en stor mängd befintliga plattformar och kan samordna processer inom komplexa utvecklingsmiljöer.

Vad används lågkodsprogramplattformar för?

Lågkod-programplattformar använder sig av fördesignade kombinerbara kommandon i ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa appar, automatisera processer och arbetsflöden, skapa webbplatser och koppla samman datakällor. Lågkodsutveckling av programvara är ett sätt som snabbar på apputveckling och samtidigt minskar behovet av traditionell kodning. Användarna behöver bara ha en grundläggande förståelse för programmering för att kunna utveckla appar med den här metoden. Det betyder att alla i IT-teamet och civila utvecklare – eller medarbetare utan professionell utbildning eller tekniska bakgrund – kan skapa kraftfulla affärsprogram, som kan förvandla en hel organisation.

Lågkodsutvecklingsplattformar är mer anpassningsbara och avancerade än plattformar utan kodning, som inte kräver några kodningskunskaper. Båda lågkod och ingen kodning-plattformarna gör apputvecklingen enklare och snabbare.

Fördelarna med lågkodsplattformar

De flesta lågkodsutvecklingsplattformar har viktiga fördelar gemensamt, som till exempel:

 • Dra-och-släpp-design. Dessa plattformars visuella och intuitiva användarupplevelse är tillgänglig för de som saknar en teknisk bakgrund och gör det enklare att visualisera hur en app kommer att fungera medan den byggs.
 • Hastighet. Att skapa appar med en lågkodsplattform går mycket snabbare än traditionell utveckling eftersom du börjar med byggblock med mallar. Dessutom behöver du inte professionell kodningskompetens för att använda lågkodsplattformar, så du behöver inte vänta på att en utvecklare ska vara tillgänglig för att börja bygga.
 • Utökningsbarhet. Med direkt integration via API:er och dataanslutningsprogram kan IT-team bygga återanvändningsbara automationer på olika plattformar.
 • Kodmallar. Många lågkodsplattformar har inbyggda mallåtgärder för ännu snabbare distribution.
 • Robusta prototyper. Testning är en viktig del av en lyckad distribution, oavsett om projektet har utvecklats med en metod utan kodning, med lågkod eller helt handkodad. De flesta lågkodsplattformar erbjuder prototypverktyg som effektiviserar det här steget.
 • Förbättrad styrning. Det är svårt att hantera processer för att skapa engångsappar. Om du skapar alla affärsprogram från en centraliserad plats som en lågkodsprogramplattform blir det enklare för IT-teamet att styra varje projekt.
 • Samarbetsverktyg. Samarbete är nyckeln till en lyckad distribution av lågkodsprojekt. Många plattformar inkluderar realtidsspårning, meddelandefunktion, testning och distributionsverktyg som effektiviserar arbetsflödena mellan IT- och affärsteam.
Grafisk representation av fördelarna med lågkodsutveckling

6 vanliga IT-utmaningar som kan lösas med lågkodsplattformar

Med lågkodsplattformar kan du arbeta snabbare, spendera mindre pengar och förbättra kopplingen mellan organisationens olika team och mellan olika datauppsättningar. Detta hjälper dig att lösa sex av de viktigaste IT-utmaningarna som dagens organisationer står inför, som till exempel:

 1. Personalbrist. Bureau of Labor Statistics förutspår att behovet av programvaruutvecklare kommer att öka med 25 procent, mycket snabbare än genomsnittet, under de kommande 10 åren, vilket kommer att leda till ett underskott på nästan 1,2 miljoner programvaruutvecklare år 20261. Lågkodsutveckling gör det möjligt för juniorutvecklare, civila utvecklare och andra medarbetare att utveckla praktiska lösningar på problem.
 2. Produktivitetsproblem. Teknisk skuld – eller den tid som ägnas åt ombearbetning av programvara som har släppts med kända brister – kan vara en stor belastning för upptagna IT-team. När verksamhetens behov överväger IT-avdelningarnas leveranskapacitet så ökar den tekniska skulden och minskar IT-teamets kapacitet ytterligare. Med lågkodslösningar som uppmuntrar till samarbete mellan verksamhet och utveckling minskas behovet av att ombearbeta resulterande lösningar. Dessa projekt går snabbare än traditionella utvecklingsprojekt, vilket ger tid för konceptarbete och testning för att eliminera framtida ombearbetningar. Lågkodsplattformar förbättrar också produktiviteten genom att ge IT-team möjlighet att bygga automatiseringar som effektiviserar digitala affärsprocesser.
 3. Långa ledtider. Företag måste snabbt reagera på nya marknadsförhållanden för att behålla sin konkurrenskraft. Lågkodsprojekt lanseras mycket snabbare än traditionellt kodade program utan behov av att anlita högutbildade utvecklare. Genom att hålla känsliga projekt internt förbättras även säkerheten.
 4. Kultur med skugg-IT. Otålighet gällande IT-ledtider har resulterat i en ökning av skugg-IT, som dyker upp när företagsledare kringgår IT-team för att utveckla sina egna lösningar. Den snabbare lågkodsutvecklingen kan återställa företagsanvändarnas förtroende för att IT-team kan leverera enligt önskade tidslinjer. Dessutom kan företagsanvändare med viss kodningsbakgrund spela en mer aktiv roll när det gäller att bygga lösningar, vilket stärker samarbetet.
 5. Höga kostnader. Lågkodsplattformar är billigare än att anställa fler utvecklare eller andra externa resurser. Dessa plattformar kan också spara pengar genom att göra det möjligt för juniorutvecklare och icke-utvecklare att påverka företaget mer än de annars hade kunnat göra.
 6. Oorganiserade data. De senaste 20 åren har det skett en exponentiell tillväxt i volym och källor till data som skapas och matas in i företagssystem. Att ordna och koppla ihop dessa data på ett meningsfullt sätt är en stor utmaning för många organisationer. Lågkodsutvecklingsverktyg kan hjälpa till att täppa till luckor mellan system och personer, vilket gör data användbara och genererar insikter och åtgärder som kan få stor inverkan på verksamheten.

Så här väljer du rätt lågkodsplattform för din verksamhet

Innan du ger dig in i demoversioner och gratis utvärderingsversioner ska du först göra en lista över realistiska användningsfall. Vi rekommenderar att den här listan innehåller en blandning av kundorienterade och interna appar, enkla och mer komplicerade lösningar samt viktiga och mindre viktiga projekt. En varierad lista gör det enklare att jämföra funktionerna hos varje lågkodsplattform.

När du utvärderar potentiella lösningar inom lågkodsutveckling av programvara ska du titta efter dessa funktioner:

 • Säkerhet. Om du tänker utveckla både B2C- och B2B-appar måste du se till att de plattformar du utvärderar uppfyller företagets krav för var och en av dem. Många lågkodslösningar omfattar inbyggda styrnings- och övervakningsverktyg. Plattformar som prioriterar identitetshantering, säker kryptering och hantering av användarbehörigheter gör det enklare att kontrollera arbetsflöden och dataexponering.
 • Integreringsalternativ. De flesta organisationer hanterar stora mängder interna och externa data i olika team och system. Din nya lågkodsplattform blir mer användbar om den kan integreras med alla dina system. Tänk även på användarupplevelsen. Det bör vara enkelt för användarna att hitta och använda data från alla källor.
 • Funktioner för flera plattformar. Vilka plattformar används oftast av dina kunder och medarbetare? Hur enkelt är det att utveckla en app som kan distribueras till flera plattformar? Din lågkodslösning bör vara kompatibel med alla användarnas enheter och plattformar.
 • Meddelanden. Välj en plattform som innehåller robusta aviseringstjänster. På så sätt meddelas IT-teamet om eventuella problem med apparna så fort som möjligt.
 • Intuitivt gränssnitt. Ju enklare, desto bättre. Leta efter dra-och-släpp-funktioner och lättanvända verktyg. Se till att både utvecklare och affärsanvändare har möjlighet att testa de bästa lösningarna medan du utvärderar dem. Det som är intuitivt för utvecklare kanske inte är så lätt för de som saknar kodningsbakgrund.
 • Anpassade utvecklingsverktyg. Ett av de bästa användningsområdena för lågkodsplattformar är att ge utvecklare ett försprång inom komplexa projekt som kräver handkodning. För att göra det behöver du flexibiliteten att lägga till anpassad kod som bygger på plattformens lösningsmallar.
 • Skalbarhet. Fundera över organisationens framtida tillväxt. Förväntar du dig att lägga till nya användare senare? Se då till att din valda plattform kan skalas tillsammans med din personalstyrka.

Så integrerar du en lågkodsplattform i dina befintliga processer

Lågkodsutveckling av programvara är en radikal metod jämfört med de flesta organisationers standardprocess. Till följd av detta kan du behöva göra betydande ändringar i IT-teamets sätt att arbeta. När du har införskaffat en plattform för lågkodsutveckling av programvara som uppfyller dina krav följer du dessa metodtips för att integrera den i din befintliga teknikstack.

 • Utvärdera befintliga system. Din nya lågkodsutvecklingsplattform kanske kan ersätta ett eller flera andra system som du har nu. Eller så kanske det finns uppgraderingar som du har velat genomföra men inte har gjort än. Då är det dags nu. Genomför förbättringar inom alla områden så att din förbättrade utvecklingsprocess får en bra början.
 • Implementera en ny utvecklingsmetod. Lågkodsplattformar gör apputveckling tillgänglig för medarbetare utanför IT-teamet. Se till att IT-teamet kontrollerar utvecklingsprocessen med nya säkerhetsfunktioner, roller, ansvarsområden och procedurer, om det behövs. Vissa organisationer kanske måste införa ett nytt sätt att arbeta med livscykeln för programutveckling som passar hastigheten och flexibiliteten hos lågkodsutveckling.
 • Kontrollera att dina data är klara. Bekräfta att dina processer för datainsamling, lagring och hantering går att integrera med din lågkodsutvecklingsplattform.
 • Utse plattformsadministratörer, identifiera användare och genomför utbildningar. Se till att alla som ska använda plattformen får rätt utbildning både i själva verktyget och i den interna processen för att ta fram idéer, bygga, testa och godkänna appar.
 • Konfigurera inställningar. Upprätta alla nödvändiga autentiseringsprocesser, säkerhetsinställningar och integrationer.
 • Genomför en säkerhetsgranskning. Se till att dina inställningar uppfyller alla säkerhetskrav för företaget.
 • Bevilja licenser. Auktorisera utvecklarna och affärsanvändarna som ska bygga appar med den här nya lösningen.
 • Börja med de förbyggda lösningarna. Lågkodsplattformar innehåller inbyggda komponenter som arbetsflöden, rapporter, uppgiftstilldelningar och instrumentpaneler. Dra nytta av dessa snabba framgångar när du planerar för mer anpassade projekt.

Utforska lågkodsplattformar från Microsoft

Ta reda på hur Microsoft Power Apps kan minska utvecklingskostnader och byggtider och göra det möjligt för fler av dina medarbetare att lösa problem genom att bygga affärsappar.

Vanliga frågor och svar

Varför är lågkodsutvecklingsplattformar framtiden?

Lågkodsutveckling av programvara är en förenkling av den traditionella apputvecklingsprocessen. Organisationer som behöver mer flexibilitet för att svara mot föränderliga marknader och kundbehov har enklare att nå sina mål med lågkodsplattformar.

Vilka problem löser lågkodsplattformar?

Lågkodsplattformar löser flera vanliga problem för organisationer. De möjliggör för civila utvecklare att delta i programvaruutveckling, snabbar på digital omvandling och erbjuder mer flexibilitet än traditionell kodning. Dessa plattformar minskar beroendet av specialiserade programmeringsresurser i en tid då dessa resurser har ett högt pris. Alla organisationer som behöver röra sig snabbare och mer effektivt kan dra nytta av lösningar med lågkodsutveckling av programvara.

Vad används lågkodsplattformar för?

Organisationer kan använda lågkodsutvecklingsplattformar för att:

 • Modernisera eller lägg till nya funktioner i befintliga appar.
 • Ersätt inaktuella företagsprogram.
 • Automatisera manuella administrativa uppgifter.
 • Spåra eller schemalägg återkommande processer.
 • Samla in, hantera och koppla samman data.
 • Engagera kunderna med lättanvända mobilappar.
 • Förbättra säkerheten över hela verksamheten.
 • Förbättra samarbete och kontakt mellan IT- och affärsteam.
 • Ge civila utvecklare bättre förutsättningar.

Varför bör företag använda en lågkodsplattform?

Om anpassningsbarhet, skalbarhet, effektivitet och produktivitet är viktiga för din verksamhet kan en lågkodsplattform främja innovation och undvika många av utmaningarna kring traditionella utvecklingsprocesser. Om du behåller apputvecklingsprocessen internt kan du spara pengar, förbättra säkerheten och ge medarbetarna bättre förutsättningar.

1"Programutvecklare, kvalitetssäkringsanalytiker och testare" U.S. Bureau of Labor Statistics handbok för arbetsmarknadsutsikter, 9 september 2022.