En person vid en bärbar dator som förmodligen lär sig att göra en app

Så här gör du en app

En process i fem steg för alla som har en bra idé

Oavsett om du är nybörjare med en riktigt bra idé men saknar kunskaper i kodning eller om du är professionell utvecklare är de första stegen desamma när du vill skapa en app som löser ett affärsproblem. Men för alla krävs planering så att du sparar tid och pengar när du väl börjar skapa appen. Du börjar utveckla din vision med följande fem steg.

Steg 1. Fastställ dina mål innan du skapar en app

Tydliggör syftet med appen. Definiera affärsmål, till exempel ökad produktivitet eller lägre utgifter.

Frågor att tänka på när du bygger upp en app:

 • Vad vill du uppnå? Vilket problem ska appen lösa? Fundera också över de viktigaste sakerna som appen ska göra.
 • Vill du skapa en inbyggd app för en specifik plattform eller mobil enhet? Eller kanske en hybridapp som fungerar på olika plattformar?
 • Om du ska skapa en app för webben, vill du använda en responsiv design så att layout, teckensnitt och grafik ser bra ut på olika enheter?
 • Vilken typ av data ska appen generera? Hur behöver de visualiseras? Vad ska målgruppen göra med dessa data?
 • Vilken är din datakälla, kanske Common Data Service eller SQL? Måste du ansluta till flera datakällor?
 • Hur vill du skapa din app? Ska du använda programvara för apputveckling-programvara för apputveckling för att utveckla din app?

Tips för att skapa en app:

Ta reda på mer om vilka policyer du kan stöta på senare under eller efter apputveckling. Måste ditt företag till exempel uppfylla säkerhets-, sekretess- eller efterlevnadskrav? Finns det föreskrifter eller statliga regler, eller krav på autentisering/auktorisering?

Steg 2. Skissa på funktioner för den nya appen

Bestäm hur de ska fungera och vad du och dina användare behöver kunna göra. Skapa en lista över alla funktioner du föreställer dig. Kartlägg användningsfall och rita upp hur din idé ser ut i ett skissblock innan du bygger en app.

Vilka egenskaper gör din app unik? Vad kan du ta bort? Vad kommer att sinka dig när du senare börjar bygga appen? Gör den första versionen enkel och ta bara med det viktigaste. Då går det snabbare och det blir enklare att identifiera vilka ändringar du behöver göra.

Tips för att skapa en app:

Om appen även ska fungera offline måste du planera för funktioner som inte kräver någon Internetanslutning. Du kanske också behöver skapa ytterligare funktioner för att lagra och läsa data så att appen kan köras offline.

Steg 3. Undersök befintliga appar

Undersök vad som redan finns på marknaden och som uppnår liknande mål eller löser liknande problem. Tänk sedan igenom hur du kan förbättra eller bygga på dessa appar så att de hanterar dina affärsprocesser. Titta närmare på det här när du granskar och jämför appar:

 1. Verksamhetens specifika behov.
 • Prata med dem du arbetar tillsammans med. Ta reda på hur de löser eller brottas med problem i dag, som din app skulle kunna lösa åt dem.
 1. Har någon redan skapat en sådan app som du behöver?
 • Gå igenom recensioner av tillgängliga appar – vad gillade andra och vad gillade de inte? Vad saknas i de apparna eller hade kunnat fungera bättre?
 • Gå tillbaka till din handritade skiss och gör appen bättre
 1. Är din app genomförbar? Undersök copyright-restriktioner och eventuella tekniska problem.
 2. Behöver du ta hänsyn till tillgänglighet och lokalisering?

Steg 4. Skapa trådmodeller för en ny app

En trådmodell är en skiss över appens layout, funktioner och flödet mellan skärmarna. Med en sådan modell blir det enklare både för dig och andra att visualisera det tänkta resultatet och identifiera eventuella problem innan du börjar bygga appen. När du skapar en trådmodell kan du antingen använda papper och penna, ett digitalt verktyg eller en dokumentmall. Skapa en design som är lätt att navigera i.

Skapa en modell av ett intuitivt användargränssnitt (UX).

Användarupplevelsen är flödet och funktionaliteten i din app – det sätt som användaren använder appen på. Vad händer när en användare trycker på en knapp? Hur ska användarna flyttas från en skärm till en annan? Hur många skärmar behöver du för att kunna uppnå alla mål? Vilken ordning ska skärmarna ligga i? Skapa en trådmodell av varje uppgifts hela skärm.

Skapa en modell av ett visuellt tilltalande användargränssnitt (UI).

Visualisera hur varje skärm ska se ut och hur funktionerna passar in. Tänk igenom typografi, färger, ikoner och flikar så att utseende och känsla blir enhetligt. Prova olika layouter och storlekar för respektive visuellt element. Rita ett grovt schema eller ett "skal" för varje skärm.

Tips för att skapa en app:

Fundera lite över vilka andra anpassade designelement du skulle vilja ha med, till exempel popup-rutor för bekräftelser eller Dölj/Visa-knappar baserat på användare/åtkomstbehörighet.

Steg 5. Testa och finjustera trådmodellen

Nu är det dags att testa trådmodellen i realtid. På så sätt kan du se var flödet inte fungerar som det ska i din app.

Gör trådmodellen interaktiv.

 • Koppla ihop skärmarna och länka åtgärder som simulerar upplevelsen i appen.

Skaffa testare och ställ frågor till dem om appupplevelsen.

 • Hur lätt är det att komma till huvudmenyn när du öppnar appen?
 • Är det lätt att identifiera alla alternativ för olika uppgifter?
 • Var är upplevelsen enkel och intuitiv?
 • Var kör du fast?
 • Har du varit tvungen att gå tillbaka till föregående skärm eftersom vägen framåt inte var tillräckligt tydlig?
 • Behöver du ett steg till som inte finns där eller inte gick att hitta?
 • Förekommer det upprepningar eller saker som inte behövs i appen?

Gå igenom all feedback, gör en lista över det som behöver ändras, korrigera det som behövs och testa sedan trådmodellen igen för att se om appen fungerar bättre. Upprepa processen tills flödet i appen fungerar utan problem.

Tips för att skapa en app:

Vänta tills du får resultat av test med trådmodellen som talar om ifall upplevelsen är smidig innan du börjar göra en app med programvara för att skapa appar, använder plattform med lite kodning eller appverktyg utan kodning. Om de här alternativen inte fungerar bör du överväga att skapa en anpassad app vilket kan innebära mer arbete, men det gör att du kan skapa exakt den upplevelse och funktionalitet som dina appanvändare behöver.

Det är dags att skapa en app

När du är klar med planeringen kan du gå vidare till nästa stadium och börja skapa appen. Det första du ska göra är att välja verktyg. Du kan koda själv – eller skapa en app snabbt och enkelt med ett verktyg som knappast behöver någon kodning alls, som Microsoft Power Apps. Det verktyget innehåller fördefinierade AI-komponenter som gör det enkelt att skapa appen.