Skip to main content

Juridisk information om PowerApps

Din användning av PowerApps-tjänsten regleras av villkoren i det avtal som du anskaffade tjänsterna genom.

För kunder som köper eller förnyar en prenumeration (inklusive kostnadsfria utvärderingsversioner) online från Microsoft, regleras användningen av prenumerationsavtalet för Microsoft Online, som införlivar villkoren för Online Services.

För kunder som köper via ett annat volymlicensieringsavtal, t.ex. ett Enterprise Agreement, regleras användningen av det volymlicensieringsavtal som ligger till grund för köpet av tjänsterna, som införlivar Online Services-villkoren. Du kan få en kopia av ditt volymlicensieringsavtal genom att kontakta den som är kontoansvarig på Microsoft eller volymlicensiering. Din användning av mobil- och skrivbordsapparna regleras av programvarulicensvillkoren för Android och Windows och för iOS.

Meddelanden om tredje part för PowerApps mobil- och skrivbordsappar finns här.