En person som använder en bärbar dator på ett bord

Guide till lågkodsplattformen

När företagsägare ska skapa komplexa webbplatser och appar till sina kunder behövs normalt inte ett helt team med ingenjörer, utvecklare och designers. Plattformar för lågkodsutveckling är ett utmärkt sätt att utveckla och distribuera appar för framgångsrika organisationer.

Vad är lågkodsutveckling?

Lågkodsutveckling är en metod inom programvaruutveckling där du använder minimalt med kodning för att skapa webbplatser, appar och processer. I stället för att skriva många rader invecklad och komplex kod som i traditionell programmering använder du visuella dra-och-släpp-modeller samt peka-och-klicka-gränssnitt till att snabbt skapa färdiga appar.

lågkodsplattform eliminerar repetitiva uppgifter genom att automatisera tidskrävande och komplicerade utvecklingsområden. Lågkodsappar gör apputvecklingen enklare för alla, från erfarna utvecklare till civila utvecklare, som är affärsanvändare utan formell kodningserfarenhet. Eftersom lågkodsverktygen hjälper medarbetare som är mindre tekniskt kunniga att påverka organisationen positivt få kan även erfarna programmerare få mer tid över till komplicerade projekt. När teamen kan ta sig förbi flaskhalsen med att skapa appar kan du korta ned utvecklingslivscykeln och få mer gjort på kortare tid, så att det blir tid över åt att fokusera på viktigare projekt.

Genom att hjälpa medarbetare på alla nivåer att leverera lösningar snabbare kan företaget skapa fler miljöer för användarna. Genom att implementera lågkodsutveckling av appar i dina affärsprocesser kan du:

 • Interagera med och uppfyll kundernas efterfrågan i alla dina digitala kanaler.
 • Höj företagets status i branschen.
 • Lansera nya och innovativa produkter på marknaden.
 • Bli branschstandard för din produkt och kundernas förväntningar.

Framväxten av lågkodsutveckling

Affärsvärlden rör sig snabbt och marknaden måste hålla jämna steg. Användarna vill ha konsekventa miljöer som är skräddarsydda efter deras behov och tillgängliga helst i går. Det är onödigt ineffektivt att bara låta erfarna utvecklare skapa de här objekten. IT-avdelningen ägnar mycket av sin tid åt att helt enkelt underhålla de aktuella systemen, så att leverera efterfrågade lösningar med den senaste tekniken anpassad efter användarnas behov kan vara svårt.

Med verktyg för lågkodsutveckling kan även andra än IT-personalen skapa komplexa affärslösningar utan kodningserfarenhet. Eftersom lågkodsverktygen kan hjälpa alla att skapa appar, processer och webbplatser är det mindre tryck på utvecklarna att skapa, koda, köra, implementera och felsöka varje app. De här verktygen har alltid varit centrala inom apputvecklingen, men nu när lanseringstider och innovation har hamnat i fokus måste företagen kunna leverera de här lösningarna snabbare.

På grund av pandemin ställde allt fler företag om till hybridmiljöer och distansarbete. Fördelarna med molnbaserade metoder innebär att alla team har tillgång till all kunskap som krävs för att göra jobbet, och utvecklarna är inte längre flaskhalsar i varje projekt. Lågkodsplattformarna har en mängd olika metoder för att hjälpa ovana programmerare och utvecklare att skapa anpassade appar, och de har processer för att anpassa, distribuera och implementera nya lösningar enkelt.

Fördelarna med lågkodsutveckling

Med lågkodsutveckling är det inte bara enkelt att skapa appar snabbt, det innebär även fördelar för organisationen. Här är några av fördelarna med att använda verktyg för lågkodsutveckling:

 • Lansera produkter och lösningar snabbare. Med lågkodsverktyg kan affärspartner skapa webbplatser och appar mycket snabbare än med traditionell kodning och erfarna utvecklare. Det ger mer flexibilitet och att utvecklingen går snabbare. Lösningar kan testas, utvärderas och justeras utan formell kodningserfarenhet.
 • Användarvänligt. För ovana utvecklare kan det vara svårt att förstå kodspråk. Med lågkodsverktyg behöver du inte lära dig några programmeringsspråk, ramverk, användningsfall eller lösningar för att slutföra ett projekt. Utvecklingsprocessen reduceras till enkla dra-och-släpp-rörelser och du hanterar logiken genom att bara markera några kryssrutor.
 • Mindre underhåll. Eftersom du använder standardiserade komponenter inom lågkodsutveckling uppstår färre buggar, integreringsproblem och komplikationer när du skapar appar eller processer. Eftersom du ägnar mindre tid åt att underhålla plattformen får teamet mer tid över åt att utveckla fler produkter.
 • Anpassa lösningar till de övergripande affärsmålen. Genom att anpassa tekniken till organisationens mål kan du använda både civila och erfarna utvecklare till att fylla i luckor och samarbeta smidigt vid personalbrist, större arbetsbörda och utveckling av enkla automatiserade processflöden.
 • Sänk organisationens kostnader. Många ägare till småföretag kan ha nytta av att inte behöva en utvecklare eller ett team för att skapa sin webbplats eller mobilapp. Med lågkodsutveckling kan du skapa digitala lösningar utan dyra IT-omkostnader, vilket också innebär lägre kostnader för tredje part.
 • Bättre styrning. Genom att modellera konsekvens inom miljön kan IT-team och erfarna utvecklare underhålla alla appar som skapats med fullständig styrning och regelefterlevnad. Det kan till exempel gälla uppdateringar, säkerhetskontroller, prestandaanalys, efterlevnadskontroller och data.

Skapa appar med lågkodsverktyg

Lågkodsplattformar bygger på modularisering och visualisering av koden, och de är avsedda för användare oavsett kompetensnivå eller kunskap om företagets procedurer och verksamhet. Alla kan utveckla på lågkodsplattformar.

Många branscher kan ha nytta av lågkodsutveckling: hälsovård, utbildning, e-handel, detaljhandel och finans för att bara nämna några. Men lågkodsutveckling är inte lösningen inom alla processer. Företagsledarna måste veta när det är användbart eller ett hinder. Lågkodsplattformar fungerar bäst för appar, arbetsflöden och processer med enkla funktioner, högnivåappar och interna appar. Här är några exempel på användningsfall:

 • Hantering av klagomål
 • Livscykelhantering för medarbetare
 • Hantering av utgiftsanspråk
 • Hantering av inköp
 • Hantering av reklambudgetar
 • Hantering av IT-incidenter
 • Hantering av leads

Exempel på plattform för lågkodsutveckling

Det finns inte bara ett användningsfall där du bör använda lågkodsverktyg. Även om lågkodsplattformar använder enkla tekniker för att skriva koden kan de användas för allt från enkla till mer komplexa appar av utvecklare oavsett nivå.

Här är några användningsfall:

 • Förbättring av processen för att skapa appar. Lågkodsutveckling underlättar för affärs- och IT-teamen genom att du kan skapa appar utan att skriva ny kod. Lågkodsfunktioner hjälper till i arbetsflödeshanteringen genom att automatisera processer i realtid och minska utbildningstiden eftersom det inte behövs någon intensiv programmeringsutbildning.
 • Integrering av äldre system. Det här är det mest efterfrågade användningsfallet inom lågkodsutveckling. Du kan smidigt kombinera många olika plattformar och appar i ett enda enhetligt system.
 • Snabb apputveckling för webben och mobilappar. I de användarvänliga dra-och-släpp-redigerarna är det enkelt att skapa innovativa appar som snabbt kan ansluta till molnet.
 • Automatisering av affärsprocesser i arbetsflöden. Med lågkodsplattformar kan du skapa och anpassa arbetsflöden från grunden med användarvänliga komponenter, och de hjälper dig att importera data och befintliga arbetsflöden.
 • Hantering av kundrelationer i appar. Lågkodsplattformar hanterar kundrelationer via kundtjänstförfrågningar och ärenden, och de automatiserar affärsprocesser. Ditt team kan skapa en självbetjäningsportal och onlinebutiker åt dina kunder och skapa anpassade rapporter från de data som samlas in vid försäljningen.

Nio principer inom lågkodsutveckling

Lågkodsutveckling kan vara ett utmärkt komplement till dina nuvarande och framtida processer. När du använder den här tekniken i din verksamhet öppnar du dig för nya och oanade möjligheter. När du bestämmer dig för att flytta till en ny lågkodsplattform för din utveckling måste du förstå de grundläggande principerna så att ditt team kan skapa så bra lösningar och produkter som möjligt.

 1. Agilitet. I både agila processer och lågkodsprocesser är idén att prioritera mänsklig interaktion, snabbt arbete, partnerskap och snabba ändringar. Genom att optimera processen och se till att alla arbetar tillsammans mot samma mål kan företaget reagera på nya konkurrensförhållanden från både kunderna och branschen i stort. När du använder den agila metoden på rätt sätt placerar du rätt lösningar och produkter i rätt händer vid rätt tidpunkt.
 2. Molnet. Som central form inom all programutveckling passar molnet perfekt för lågkodsutveckling. Det är nästan omöjligt att driva en digitaliseringsplan utan att dra nytta av fördelarna med molntjänsternas användarvänlighet, hastighet, fokus och flexibilitet. Eftersom lågkodsverktyg både använder artificiell intelligens (AI), maskininlärning, ny teknik och förhöjd verklighet är det otroligt viktigt att implementera molntjänster för att få tillgång till data och beräkningskraft. Molnresurser är flexibla och skalbara, så ditt team kan distribuera appar snabbt, enkelt automatisera processer och skapa appar du använder länge.
 3. Samarbete. Genom att dela ett visuellt språk som alla kan förstå kan du enkelt förklara och överföra idéer. Eftersom brister i kommunikationen kan få stora konsekvenser kan du förlora mer tid än vad du har råd med i projektet. Det är otroligt viktigt med synkronisering inom företaget, en versionskontrollerad plattform och ett delat språk som alla kan förstå i samma virtuella utrymme. Teamen kan arbeta autonomt men ändå hålla uppe kommunikationen i alla steg. När du har samma språk som visuell modell behövs ingen översättning. Alla är investerade från början till slut, och du får ett samarbete som gör att teamet kan skapa rätt lösning snabbt.
 4. Community. När team delar samma språk blir det enklare att komma med idéer, mappa, spåra och slutföra de gemensamma målen. Communityn är ett kritiskt element inom lågkodutveckling eftersom den knyter kontakter, delar kunskaper och inspirerar andra. Den utgör en demokratisk plattform som gör alla bättre. En engagerad och aktiv community investerar i tekniken, ger plattformen legitimitet, gör de egna styrkorna och svagheterna tydligare och minimerar risken.
 5. Experimentering och innovation. Lågkodsplattformar måste tillhandahålla en miljö där användarna kan experimentera, utforska och skapa innovationer obegränsat. När du tar till dig hur öppen din Lågkodsplattform är kan du hitta nya och spännande sätt att locka kunder, prova nya produkter, förbättra funktioner eller skapa det bästa gränssnittet för dina användare. Det är innovationer som gör att du kan ligga steget före konkurrenterna.
 6. Styrning. Det finns minst tre typer av lågkodsstyrning: efterlevnad med interna regler, efterlevnad med externa regler och kontroller av att affärsstrategin ger mätbara resultat. För efterlevnaden är det viktigt med en strikt styrning, kontrollprocesser och protokoll. Om du har omfattande skyddsnätverk på plats kan du designa fritt medan ditt lågkodsverktyg konfigurerar en app som ger färre fel. Lägg till intelligens i dina appar guidar utvecklare till att fatta bästa möjliga beslut och kontrollerar hela tiden arbetet. Varje uppgift kan automatiseras så att du får total kontroll och kan garantera kvaliteten, konsekvensen och efterlevnaden.
 7. Modellbaserad utveckling. När du skapar nästa app behöver du ett team som samarbetar och talar samma språk. Med modelldriven utveckling kan du bygga upp ett delat språk mellan grupperna så att dina experter kan designa och planera lösningar på olika problem. Samtidigt förstår utvecklarna vad som är viktigt och skapar det som behövs. Eftersom både experten och utvecklaren vet vad som behövs i varje fas blir det mindre förvirring, mer likriktning och processerna slutförs snabbare. Slutprodukten hjälper dig sedan att omvandla dina idéer till tillämpningar som ger värde i verksamheten.
 8. Fleranvändarutveckling. Lågkodsplattformar bygger på idén att alla, bokstavligt talat, kan skapa en app. Analytiker, utvecklare, domänexperter, designers, teammedlemmar och många andra kan koordinera och samarbeta i realtid från olika platser för att skapa en enda lösning. Din plattform behöver utvecklingsfunktioner i företagsklass optimerade för flera användare, så att ni kan synkronisera stödet i alla arbetsströmmar och leverera en avancerad produkt eller lösning.
 9. Öppenhet. Om din plattform inte är öppen är det nästan omöjligt att skapa en app som når ut till många personer. Lågkodsplattformar blandar kärnsystem och äldre system för att lyckas hantera komplexa landskap, och de är utformade för att kunna hantera framtidens anslutningar. Skapa nya anslutningsappar när du behöver dem, så att du kan vara öppen för möjliga integreringar och kan skapa innovationer obegränsat. Genom att ta till dig det tekniska landskapet och vara öppen på riktigt gör du din lågkodsplattform framtidssäker.

Utveckla nästa app med ett lågkodsverktyg

När du har valt vilket lågkodsverktyg du vill integrera i organisationens processer kan du hjälpa teamet att skapa egna appar utan särskilt mycket utbildning. Microsoft Power Apps är en plattform som hjälper dina professionella och civila utvecklare göra mer med mindre resurser – de kan skapa och designa professionella appar, använda avancerade mallar och funktioner och hantera data med bara några klick.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär lågkodsutveckling?

Lågkod är en utvecklingsmetod där du använder minimalt med kodning för att skapa webbplatser, appar och processer.

Vad kan ett exempel på lågkodsutveckling vara?

Ett exempel på hur du kan använda lågkodsutveckling är att göra kundupplevelsen bättre med hjälp av engagerande gränssnittsverktyg som självbetjäningsportaler, mobilappar och progressiva webbappar.

Vad är skillnaden mellan lågkod och kodintensiv?

I lågkodsverktyg används minimalt med kod för att skapa appar. Vem som helst kan använda dem, medan kodintensiva verktyg har kodbaserade miljöer för expertutvecklare.

Hur kan jag använda ett lågkodsverktyg?

Lågkodsverktyg används för att skapa webbplatser och mobilappar, hanteringsprocesser och arbetsflöden.

Varför är lågkodsutveckling framtiden?

Lågkodsutveckling är framtiden, eftersom den gör det enklare för ovana utvecklare att skapa lösningar som kan distribueras enklare, snabbare, till lägre kostnad och utan krångel.

Kommer lågkodsverktyg ersätta utvecklare?

Medan lågkodsverktygen blir mer populära så ersätter de inte erfarna utvecklare, de hjälper utvecklarna att bli mer produktiva genom att kickstarta koden, så att de får mer tid över åt att utforska de innovativa delarna av utvecklingsprocessen.

Vad är lågkods-AI?

Lågkods-AI handlar om att använda komplex programmering till att skapa webbplatser och appar som distribuerar maskininlärning och AI utan kod.

Kan lågkodsutveckling och API:er fungera tillsammans?

Ja, du kan integrera lågkodsutveckling för ett API, men du måste se till att det fungerar i din organisationsstrategi först.