En kvinna som arbetar på en bärbar dator

Förenkla DevOps med lågkodsverktyg

Underlätta DevOps-processen med hjälp av en lågkodsplattform för företag som hjälper utvecklare och icke-utvecklare att bygga appar tillsammans och på så sätt påskynda tiden tills de når marknaden.

Så effektiviserar du DevOps med hjälp av lågkodsverktyg

Att snabbt kunna innovera är en viktig konkurrensfördel, särskilt när du skapar digitala produkter. Traditionellt har DevOps hjälpt företag att bemöta det ökade trycket från marknaden för att snabbt utveckla programvara med metoder som förbättrar samarbetet mellan utvecklare och verksamhetsteam. Många företag använder sig av DevOps eftersom metoden har visat sig hjälpa IT-team att skapa, testa, släppa och kontinuerligt förbättra appar med färre flaskhalsar.

Den handkodning som normalt utförs av utvecklare är en sådan flaskhals. På dagens jobbmarknad är det brist på tillgång till utvecklares värdefulla kodningsfärdigheter. På grund av bristen på kodningskompetens har allt fler företag vänt sig till lågkodsplattformar för företag för att optimera sina DevOps-processer och övervinna hinder för innovation.

Lågkodsverktyg och DevOps är naturligt kompatibla eftersom båda har ett skarpt fokus på att automatisera manuella processer och eliminera begränsningar. I lågkodsmiljöer används högvisuella verktyg och fördefinierade mallar för att personer på alla färdighetsnivåer ska kunna designa appar utan eller med mycket få krav på kodning. DevOps med lågkod är ett snabbt sätt att innovera eftersom det gör att icke-kodare kan skapa enklare lösningar för sig själva, vilket innebär att utvecklare kan lägga mer tid på komplexa projekt med högt affärsvärde som kräver djupare kodningskunskaper.

Tillämpa DevOps-metoder på lågkodsplattformar

För att göra DevOps mer effektivt med en lågkodsmetod krävs att du har rätt verktyg. Ge ditt team åtkomst till en lågkodsmiljö med en robust uppsättning användarvänliga funktioner som är intuitiva att använda. Ett effektivt lågkodsverktyg har ett enkelt och välbekant användargränssnitt som döljer komplexitet bakom kulisserna så att det blir lätt att komma i gång med att bygga appar. Välj en lågkodsplattform för företag med funktioner som du kan använda för att:

  • Automatisera arbetsflöden och pipelines. En viktig princip bakom både lågkodsverktyg och DevOps är att automatisera manuella uppgifter för att öka effektiviteten och minska antalet fel. En bra lågkodsplattform använder sig av inbyggd AI och automatisering för att minska antalet uppgifter som kräver mänsklig inblandning. Med automatisering kan du effektivisera inre DevOps-komplexitet som testning, kodändringar, distribution, datahantering, säkerhet och miljöhantering så att teamen kan lägga mer tid på att designa appar som löser företagets behov.
  • Hantera livscykler för program. Många lågkodsmiljöer har inbyggda verktyg för hantering av programlivscykel (ALM) som snabbar på kontinuerlig integration och distribution – två hörnstenar av DevOps-metoden. Välj en robust lågkodsplattform för företag med verktyg som underlättar design och utveckling, övervakar programprestanda kontinuerligt, förenkla testning och hjälper till med felsökning och förbättringar.
  • Samarbeta och kommunicera enkelt. Traditionell DevOps kopplar samman utvecklare och verksamhetsteam för maximal effektivitet. DevOps med lågkod utökar detta genom att underlätta samarbete med tekniska och icke-tekniska intressenter inom hela organisationen. En kraftfull plattform för lågkodsutveckling innehåller samarbetsfunktioner som gör det enkelt för alla att bidra precis när deras inblandning behövs.
  • Skala snabbt. Med den kombinerade effektiviteten hos lågkodsverktyg och DevOps blir kodgenerering mycket mindre begränsande. Välj en lågkodsplattform för företag med funktioner som gör det möjligt för fler personer att skapa program med mindre ansträngning. En lågkodsmiljö gör det möjligt för växande organisationer att skapa appar av hög kvalitet med mindre resurser.

Realisera affärsvärdet hos DevOps med lågkod

Distribution av en lågkodsplattform för företag har fördelar som sträcker sig bortom den traditionella flaskhalsen hos DevOps-kodning. Använd lågkodsverktyg och DevOps tillsammans för att få dessa fem viktiga fördelar:

  1. Få ut det mesta av din personal med kodningskompetens. DevOps med lågkod eliminerar inte behovet av utvecklare, men det minskar behovet av stora utvecklarteam. Genom att ge icke-kodare avancerade funktioner som tidigare bara var tillgängliga för proffs är en vinst för utvecklare. Det ger dem tid att fokusera på mer givande och krävande uppgifter – vilket gör dem nöjdare och ökar sannolikheten för att de vill jobba kvar.
  2. Förbättra den interna produktiviteten. En konsekvens av att ge icke-utvecklare större möjligheter är att det möjliggör ett varierat team av medarbetare som skapar lösningar åt sig själva, i de områden av verksamheten som de känner till bäst. Med de enkla dra-och-släpp-åtgärderna i en lågkodsmiljö kan alla börja omvandla sina idéer till lösningar som låter dem arbeta smartare och snabbare.
  3. Bry dig mindre om infrastrukturen. Ge DevOps-team en lågkodsplattform för företag med tillräckligt robusta funktioner så kommer de att få en automatisk kodkonsekvens. Det innebär mindre stress relaterad till underliggande infrastruktur. En effektiv lågkodsplattform har också inbyggda säkerhetsverktyg som gör att du kan känna dig lugn medan du innoverar.
  4. Generera snabbhet. En lågkodsplattform för företag som har stöd för kontinuerlig integration och distribution skapar en snabb och effektiv livscykel, vilket är det slutliga målet för DevOps. Genom att effektivisera dina processer med lågkod kan DevOps få ut dig på marknaden snabbare – samtidigt som du får bättre konkurrensfördelar.
  5. Spara pengar. Alla fördelar ovan hjälper till att minska dina DevOps-kostnader eftersom de optimerar användningen av tid och teknik i varje fas. Kontrollera din tekniska investering i ännu högre grad genom att utnyttja de kostnadsfria utvärderingsversionerna och prenumerationsmodellerna som vissa lösningar erbjuder. Det är ett effektivt sätt att säkerställa att den lågkodsmiljö du väljer levererar exakt de funktioner som ditt team behöver.

Innovera snabbt med hjälp av lågkodsverktyg

Gör din DevOps-miljö mer effektiv med Microsoft Power Apps, en lågkodsplattform för företag med enkla dra-och-släpp-åtgärder.

Vanliga frågor och svar

Är DevOps lågkod?

DevOps involverar inte alltid lågkodsverktyg, men att ha dem kan påskynda DevOps-processen avsevärt. I traditionell DevOps var kod alltid nödvändig. Men lågkodsplattformar för företag som gör det möjligt för icke-kodare att skapa program blir alltmer populära hos DevOps-team.

Vad är lågkods-DevOps?

Lågkods-DevOps en apputvecklingsprocess i en miljö som kräver minimal kodning. Vissa organisationer har hanterat kompetensbrist genom att använda programvara som gör det möjligt för personer på alla färdighetsnivåer att skapa appar utan att nödvändigtvis lära sig att koda.

Är lågkodsutveckling framtiden?

Lågkodsverktyg kommer att ha en viktig roll i framtiden för apputveckling. Allt fler företag använder lågkodsplattformar för att göra det möjligt för personer utan kodningsfärdigheter att delta i apputveckling.

Kommer lågkodsplattformar att ersätta utvecklare?

Nej, lågkodsmiljöer kommer inte att ersätta utvecklare. Lågkodsplattformar för företag påskyndar utvecklingen genom att göra det möjligt för personer med lite kodningserfarenhet att bygga enkla och måttligt komplexa appar och utnyttja utvecklarnas färdigheter för utmaningar som kräver djupare kunskap.

Vad är en lågkodsmiljö för företag?

Lågkodsplattformar för företag är paket med apputvecklingsverktyg som gör det möjligt för både utvecklare och icke-utvecklare att samarbeta i DevOps-processen. Lågkodsverktyg på företagsnivå kan underlätta arbetet ordentligt med att få in appar på marknaden.

Vad är en lågkodsplattform?

En lågkodsplattform är en högvisuell utvecklingsmiljö för programvara som hjälper personer med alla färdighetsnivåer att skapa appar utan eller med mycket lite kodning. En bra lågkodsplattform erbjuder en robust uppsättning verktyg som företag kan använda för att designa, distribuera, kontinuerligt förbättra och övervaka appar av hög kvalitet.