En person som använder en bärbar dator på ett bord

Apputveckling med lite kodning kontra utan kodning

Ta reda på mer om utveckling med lite kodning och skillnaderna mellan plattformar för utveckling med lite eller ingen kodning.

Vad är lågkodsutveckling?

Lågkodsutveckling är ett populär alternativ till den traditionella programvaruutvecklingen. Professionella utvecklare och "medborgarutvecklare", eller icke-professionella utvecklare, kan använda lågkod för att snabbt och enkelt skapa appar av varierande komplexitet. Med lågkodslösningar går det också att sänka den kostnad och tid som vanligtvis krävs för programvaruutveckling. Det gör lågkodsutveckling till ett attraktivt alternativ för företag som vill möta dagens efterfrågan på automatisering och snabbare digitalisering.

Definition av lågkodsutveckling: Utveckling med Lågkodsprogramvara är en mer lättillgänglig metod för icke-tekniska användare att skapa appar utan omfattande kodning.

Lågkodsprogramvara kan till exempel skapas med enkla gränssnitt och dra-och-släpp-funktioner, även om viss kunskap om kodning kan behövas. Dessa, lågkodsverktyg gör att utvecklare med minimal kunskap om programdesign eller programmeringsspråk kan skapa en stor mängd webb- och mobilprogram. Lågkodslösningar gör programvaruutveckling enkelt även om du inte är programmerare. Utvecklare som använder lågkod kan också dra nytta av lågkodsplattformar. Lågkodsappar är snabbare och enklare att skapa samt har lägre underhållskostnad än traditionellt kodade program.

Vad är en plattform för utveckling med lite kodning?

Lågkodsplattformar är ett bra verktyg för de som har vissa kodningskunskaper för att skapa anpassade appar. Det är bra med kunskaper i programmering eller tekniskt skrivande för att anpassa lågkodsappar. Men även utan sådan kunskap gör de grafiska användargränssnitten som används i plattformar för utveckling med lite kodning det enkelt för både yrkesutvecklare och medborgarutvecklare att skapa anpassade appar, eftersom man då inte behöver skriva kod från grunden.

Med lågkodsplattformar kan IT- och verksamhetsproffs skapa appar med hjälp av visuella byggstenar i stället för programmeringsspråk. Användargränssnittet på en lågkodsplattform består ofta av komponenter som användarna kan dra och släppa för att designa appen de vill ha. Om du använder en lågkodsutvecklingsplattform kan du snabbare skapa kod för både klient- och serversidan. Denna uyvecklingsmetod gör att medborgarutvecklare utan utvecklarkunskaper kan bidra till appar som skapas.

Även om lågkodsplattformar är ett användbart alternativ när du vill skapa appar med hårdkodning kräver vissa av dessa plattformar baskunskaper i kodning. Eftersom lågkodsutveckling inte kräver någon omfattande kodning, kan alla i organisationen skapa webb- och mobilappar, förutsatt att de har tid, intresse och åtminstone vissa tekniska anlag. Dessutom behöver apparna uppdateras och underhållas, så utvecklarna måste ha tid för löpande support. Slutligen bör utvecklare, oavsett om de är yrkes- eller medborgarutvecklare – också ha en ingående förståelse för hur appen ska användas för att ytterligare stötta organisationens uppdrag, verksamhetens prioriteringar och kunna integreras i befintliga arbetsflöden.

En fördel med plattformar för lite kodning är att de ofta omfattar självstudiekurser, utbildningsmaterial och annat användarstöd via ett inbyggt resursbibliotek. Det gör dem till ett tryggt alternativ för organisationer som inte har tillgång till yrkesutvecklare, eller som behöver minska den tid och kostnad för krävs för apputveckling.

Fördelarna med utvecklingsplattformar för lite kodning

Utan tvekan håller utveckling med lite kodning snabbt på att bli en betydande faktor för affärsvärlden. När vi nu har utforskat vad en plattform för lite kodning är för något, och vad som krävs för att använda en, vi ta en titt på några av de viktigaste fördelarna.

Med en plattform för lite kodning kan din organisation:

 • Spara tid. Eftersom i princip alla i organisationen kan spela en roll vid utveckling med lite kodning, kan du snabba på processen. Du behöver inte vänta på att de med kodningskompetens ska ha tid att arbeta med appen.
 • Öka produktiviteten. Lågkodsplattformar effektiviserar apputvecklingen, vilket gör att teamen i slutändan blir mer produktiva. Utvecklare kan ibland behöva kompromissa lite med programmeringsflexibilitet för ökad effektivitet, men lågkodsplattformar ger dem mer tid över att de kunna fokusera på projekt som kräver mer omfattande kodning.
 • Lägre kostnader. Att skapa appar genom att använda plattformar för lite kodning är ett bra sätt för företag att sänka kostnaderna, genom att de kan utnyttja befintlig personal och medborgarutvecklare, i stället för att anställa nya utvecklare eller anlita konsulter.
 • Bli mer flexibel. Underhåll, uppdateringar och förbättringar ingår också vid apputveckling. Den goda nyheten är att lågkodsplattformar gör det enkelt att göra ändringar eftersom ingen kod behöver skrivas. Om det inte finns några yrkesutvecklare tillgängliga när ändringarna måste göras, kan andra i teamet enkelt kliva in och hjälpa till.
 • Fyll kompetensluckor. Plattformar för lite kodning har en viktig roll att spela det nya affärslandskapet, eftersom det inte krävs några tekniska kunskaper för att medarbetarna ska kunna skapa appar. Det innebär att organisationer att kan fylla kompetensluckor genom att de som inte har kodnings- eller programmeringserfarenhet ändå kan delta i utvecklingen av webb- och mobilappar.
 • Snabbare digitalisering. Företagen måste hålla jämna steg kundernas och användarnas krav – det handlar bland annat om ett erbjuda praktiska och funktionella webb- och mobilappar. Genom utveckling med lite kodning avlastas den traditionella apputvecklingen, vilket gör att organisationen kan digitalisera snabbare.

Plattformar för lite kodning är ett bra alternativ för den organisation som vill ge medarbetare utan tekniska kunskaper möjlighet att skapa appar, men de är dessutom ett utmärkt val om det finns professionella utvecklare bland personalen. Apputveckling med lite kodning har dessutom utformats för interna team, så att du kan spara pengar genom skapa apparna internt i stället för att anlita externa utvecklare eller arbeta med en tredjepartslösning.

I slutändan kan lågkodsprogramutveckling förbättra verksamhetens lönsamhet. Genom att ha kontroll över vad som händer inom programvaruutveckling kan du säkerställa att alla krav uppfylls och deadlines hålls, vilket ger större effektivitet och därmed lägre kostnader – inom utvecklingens alla aspekter.

Vad är utveckling med ingen kod?

Det finns många sätt att skapa en app från idé till lansering, men något som ofta förbises är metoden att utveckla utan kodning. Med sådana lösningar kan även icke-utvecklare snabbt utgå från ett koncept och sätta det i produktion, på minsta möjliga tid och minimalt med resurser. Utveckling utan kodning innebär att du kan få ut din webb- eller mobilapp snabbare till kunderna.

Med andra ord betyder utveckling med ingen kodning att praktiskt taget alla i din organisation kan skapa appar som använder organisationens aktuella infrastruktur och som passar in i befintliga arbetsflöden, oavsett vilken teknisk kompetens eller kunskapsnivå de har. Det krävs inga kunskaper om kodning för att utveckla appar, vilket gör att detta är en bra lösning för företag som behöver använda personal utan teknisk kompetens för enkla webb- och mobilappsprojekt.

Vad är en plattform för utveckling utan kodning?

Hur är det möjligt att alla i teamet kan skapa appar? Med hjälp av en plattform utveckling utan kodning kan organisationer skapa och lansera appar med hjälp av visuella byggstenar och enkla, tillgängliga användargränssnitt i stället för kodningsspråk. Ett appverktyg utan kodning använder ofta dra och släpp-funktioner och andra grafiska byggverktyg för att effektivisera utvecklingen och göra den tillgänglig för fler användare.

Fördelar med utveckling utan kodning

Plattformar med ingen kodning ökar i popularitet bland organisationer av alla storlekar och i olika branscher. Är utveckling med ingen kodning det rätta sättet för din verksamhet? De viktigaste fördelarna med utveckling med ingen kodning för att skapa en app är:

 • Du kan föra din idé från start till mål på kortare tid och med mindre resurser än vad som skulle krävas om appen skulle skapas med kod eller outsourcas till proffsutvecklare.
 • Om du använder plattformar för utveckling utan kodning kan medarbetarens produktivitet öka och kostnaderna minska.
 • Funktioner och design kan enklare ändras med mindre arbete än genom användning av hårdkodning.
 • Med lösningar för utveckling utan kodning kan fler utveckla program, och mindre företag kan hitta sätt att skapa konkurrensfördelar på marknaden.

Begränsningar med utveckling utan kodning

Även om utveckling utan kodning är ett attraktivt alternativ för både stora och små företag, har den begränsningar. Du kan till exempel bli frustrerad över de stelbenta mallarna. Bland annat följande nackdelar finns för utveckling utan kodning:

 • Plattformar för utveckling med ingen kodning är inte lika flexibla som de med traditionell kod eller lågkod, vilket innebär att du kanske inte kan skapa en app som uppfyller väldigt specifika krav och förväntningar.
 • Apputvecklare med professionell erfarenhet kanske inte har en tydlig förståelse för vad en bra användarupplevelse är, eller har den tid som krävs för att underhålla och uppdatera en app.
 • Säkerhet kan vara ett problem med plattformar utan kodning, eftersom du inte har kontroll över koden som kan utgöra potentiella sårbarheter.

Plattformar med ingen kodning gör att icke-tekniska personer i hela organisationen kan skapa och lansera appar – ofta på kortare tid och till lägre kostnader. Men du kan stöta på utvecklings- och säkerhetshinder på grund av bristen på kontroll och flexibilitet.

Vilken är skillnaden mellan utveckling med lite respektive ingen kodning?

Nu när du vet mer om plattformar för utveckling med lite respektive ingen kod, kan du förmodligen fastställa vilket alternativ som passar bäst för dig. Det finns en mängd likheter mellan de två lösningarna, men vissa mindre skillnader är viktiga att beakta.

Vi ska ta en titt på en jämförelse mellan de båda metoderna.

Lite kodning kontra ingen kodning: fördelar

Fördelar med utveckling med lite kodning

 • Personer med minimal kodningserfarenhet kan använda en lågkodsmetod för att skapa och lansera appar.
 • Ökar produktiviteten genom effektivare apputveckling.
 • Sänker kostnaderna eftersom appar kan byggas internt med minimala kodningskunskaper.
 • Använder visuella byggstenar som kräver minimalt med kod på serversidan.
 • Organisationer kan uppnå viss flexibilitet med appanpassning och uppdateringar.

Fördelar med utveckling utan kodning

 • Personer utan kodningskunskaper skapa och lansera appar genom utveckling utan kodning.
 • Ökar produktiviteten genom effektivare apputveckling.
 • Sänker kostnaderna eftersom appar kan byggas internt utan kodningskunskaper.
 • Använder visuella byggstenar som inte kräver någon kod på serversidan.
 • Skapa och lansera appar snabbt och enkelt för att komma ut till kunderna.

Lite kodning kontra ingen kodning: nackdelar

Nackdelar med utveckling med lite kodning

 • Grundläggande kodningsfärdigheter – eller tillgång till personer med kodningskunskaper – kan behövas för att utveckla webb- och mobilappar.
 • Säkerhet kan innebära problem för mindre avancerade plattformar som inte har omfattande säkerhet och styrning på plats.
 • Kostnaderna kan bli högre än vid utveckling utan kodning, om det krävs personal med kodningskunskaper för att färdigställa appen.

Nackdelar med utveckling utan kodning

 • Stelbenta mallar innebär begränsade möjligheter till appanpassning och flexibilitet.
 • Säkerhet kan vara ett problem om plattformen utan kodning blir sårbar.
 • Apputvecklare utan professionell erfarenhet kan missa viktiga faktorer för användarupplevelsen.

Plattformar för utveckling med lite respektive ingen kodning kan vara användbara för olika ändamål. En plattform för lite kodning används oftast av IT-proffs med vissa kodningskunskaper för att skapa anpassade appar, medan plattformar utan kodning vanligtvis används av verksamhetsanvändare utan kodningskunskaper för att tillgodose sina egna utvecklingsbehov.

Om du ska välja en plattform med lågkod eller ingen kodning för dina webb- och mobilappar beror också på en mängd olika faktorer, bland annat tillgång till relevant kompetens, budget, hur snabbt du vill lansera appen och hur mycket tid ditt företag kan ägna åt apputveckling.

Allteftersom utveckling med liter respektive ingen kodning blir alltmer populärt, kommer det också ut fler lösningar för lite kodning på marknaden som hjälper organisationer att skapa sina egna appar internt.

Vad kan du skapa med lågkodsverktyg?

 1. Kundupplevelseappar. I dag förväntar sig kunderna lättanvända och väl fungerande mobilappar, som erbjuder självbetjäning och kundkommunikation.
 2. Produktivitetsappar. Dessa appar minskar antalet manuella uppgifter, automatiserar processer och effektiviserar arbetsflöden – vilket gör det möjligt för organisationen att arbeta effektivare och sänka kostnaderna.
 3. Appar för personalhantering. Underlättar centraliserad schemaläggning, löne- och förmånsadministration samt kommunikation på arbetsplatsen.
 4. Verksamhetsspecifika appar. Med en plattform för utveckling med lite kod kan du lätt migrera gamla appar och förenkla processautomatiseringen.
 5. Appar för medarbetarkommunikation. Mät teamens engagemang, ta reda på hur nöjda medarbetarna är och få insikter som gör det möjligt för organisationen att förbättra arbetsplatsupplevelsen.

Med plattformar för utveckling med lite eller ingen kodning kan företag modernisera sina befintliga appar eller snabbt skapa och lansera nya appar. Om du funderar på att använda det här arbetssättet finns det många företag som erbjuder plattformar där du kan skapa webb- och mobilappar utan någon omfattande kodning.

Många teknikföretag erbjuder dessutom funktionsrika lösningar för utveckling med lite kodning som har stöd för programvaru- och apputveckling med lite kodning.

Kom i gång med apputveckling med lite kodning

Undersök lösningar som kan hjälpa dig att komma igång, till exempel Microsoft Power Apps. Med Power Apps är det enkelt att snabbt skapa och dela lågkodsprogram av hög klass. Med ett dra-och-släpp-gränssnitt och fördefinierade komponenter för användarna är det snabbt och enkelt att skapa appar och sedan enkelt distribuera dem till iOS, Android, Windows och webben.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär utveckling med lite respektive ingen kodning?

Programvaruutveckling med lågkod eller ingen kodning är ett enklare och mer praktiskt sätt för både proffsutvecklare och icke-professionella utvecklare, som kan använda dessa plattformar för att snabbt och enkelt skapa appar med olika komplexitet.

Är utveckling med lite eller ingen kodning framtidens apputveckling?

Eftersom utveckling med lågkod eller ingen kodning innebär att det blir enklare även för icke-tekniska utvecklare att skapa appar, kommer denna metod att spela en viktig roll i framtida produktutveckling. Utveckling med lågkod eller ingen kodning kan också sänka kostnaden och spara tid som vanligtvis krävs för programvaruutveckling. Det gör denna metod till ett attraktivt alternativ för företag som vill möta dagens efterfrågan på automatisering och snabbare digitalisering. Plattformar med lågkod eller ingen kodning kan dock aldrig ersätta kodare och traditionella utvecklare, eftersom plattformarna vanligtvis är begränsade till mallar som varken är flexibla eller skalbara. Vissa plattformar för lågkodsutveckling kräver ytterligare professionell kodning för att komplettera eller anpassa appen.

Vilken är skillnaden mellan utveckling med lite respektive ingen kodning?

Det finns en mängd likheter mellan utveckling med lite eller ingen kodning, men det finns vissa mindre skillnader som är viktiga att beakta. Den primära skillnaden är att utveckling med lite kodning kräver viss anpassad kodning, medan kodning utan kodning inte kräver någon kodning alls. På grund av den här skillnaden behövs det vid utveckling med lite kodning tillgång till teknisk personal och eventuellt en större budget. Utveckling med ingen kodning innebar att man snabbt kan skapa och lansera appar utan tekniska kunskaper. Det innebär dock att apparna inte kan anpassas, eftersom sådana här lösningar ofta bygger på fasta mallar.

Är utveckling utan kodning bättre än med lite kodning?

Huruvida utveckling med ingen kodning passar bättre än den med lite kodning beror på vilka behov och krav du ställer på apputvecklingen. Genom utveckling med ingen kodning kan verksamhetsanvändare utan kunskaper om hur kodning fungerar tillgodose sina egna behov av apputveckling. Utveckling med lite kodning används i stället främst av IT-proffs med vissa kodningsfärdigheter, när de vill kunna skapa anpassade appar.