En person som sitter vid ett bord och tittar på en bärbar dator

Vad är en utvecklingsplattform med minimal kodning?

Med den digitala omvandlingen och övergången till distansarbete har många företag varit tvungna att göra snabba ändringar för att uppfylla sina anställdas nya behov. När fler personer börjar jobba hemifrån måste företagen fortsätta lära sig hur de bättre kan stödja mobila användare och utveckla nya appar snabbt som hjälper medarbetarna att vara produktiva, effektiva och kunna samarbeta.

Ett av de viktigaste sätten som ditt företag kan stödja sina medarbetare på är genom utveckling med utveckling med lite kodning. I stället för att förlita sig hårt på programmering, möjliggör plattformar med lite kodning en förenklad apputveckling med tekniker som dra-och-släpp-funktioner och visuell vägledning. Det innebär att alla i företaget, oavsett deras tekniska kunnande eller förmågor, kan skapa appar så att företaget kan avlasta vissa uppgifter från IT.

Till skillnad från professionella utvecklare är civila utvecklare som dessa kanske inte så kunniga inom handkodning och har vanligtvis ingen formell utbildning inom programmering, men de kan fortfarande skapa appar med hjälp av plattformar med minimal kodning. Eftersom minimal kodning förenklar processen för appskapande behöver civila utvecklare inte vara kodningsexperter för att kunna skapa effektiva appar. Med hjälp av civila utvecklare frigörs även dina IT- och utvecklingsresurser så att de kan fokusera på mer komplexa projekt.

Plattformar med minimal kodning hjälper också ditt företag och dina utvecklare att hantera det växande behovet av interna arbetsflödesappar med kvalitetsfunktioner, tidsbesparande automatisering, bättre kundupplevelser och sömlös integration. Det kan också hjälpa dina professionella utvecklare att skapa appar snabbare och undvika att skriva kod rad för rad.

Eftersom alla plattformar med lite kodning inte fungerar på samma sätt, att välja rätt för företaget har stor betydelse för resultatet. Om du exempelvis vill ha en plattform som är flexibel nog att hantera dina unika verksamhetsutmaningar och fortfarande är lätt att använda så att vem som helst på företaget snabbt kan skapa professionella, användarinriktade appar.

Fördelarna med en utvecklingsplattform med minimal kodning

Utvecklingsplattformar med minimal kodning gör företag mer produktiva och effektiva genom att leverera:

  • Effektivitet. Du behöver inte vänta på att utvecklare ska ha en öppning i schemat. Med en utvecklingsplattform med minimal kodning kan dina andra team utveckla appar för flera plattformar samtidigt och snabbt tillhandahålla fungerande exempel. När utvecklarna är tillgängliga för att arbeta med appar kan de dra nytta av intuitiva funktioner som dra-och-släpp och användarvänliga API:er.

  • Flexibilitet. Med hjälp av utveckling med minimal kodning kan civila utvecklare skapa flexibla appar som utför specifika uppgifter. Den flexibiliteten är också väldigt viktig om verksamheten måste skala och utöka appar för att snabbt slutföra projekt.

  • Anpassningsförmåga. Ibland måste ditt företag göra en helomvändning för att tillgodose plötsliga skiftningar på marknaden, och finns det något bättre sätt en genom nya digitala initiativ? Med minimal kodning kan du snabbt leverera och ändra en fullstack-app.

  • Iterabilitet. Ge kunderna en positiv erfarenhet varje gång de interagerar med ditt varumärke. Online betyder detta att du tillhandahåller en konsekvent, smidig upplevelse, och fördefinierade mallar och chattrobotar är ett bra sätt att göra detta.

Samtidigt som plattformar med minimal kodning kan ge dina medarbetare utan tekniska färdigheter bättre förutsättningar för att skapa appar, så kan de också vara ett jättebra alternativ för professionella utvecklare. Många plattformar med minimal kodning är utökningsbara och erbjuder byggblock som är avsedda att användas av utvecklare, vilket gör dessa plattformar till ett smart val för alla typer av användare.

Slutligen kan dessa fördelar förbättra verksamhetens lönsamhet. Utvecklingen av appar med lite kodning har utformats för interna team, så du kan spara pengar genom att hålla apputveckling internt i stället för att anlita externa utvecklingsteam.