En person som sitter vid ett bord och tittar på en bärbar dator

Vad är en utvecklingsplattform med minimal kodning?

Med den digitala omvandlingen är en plattform för lågkodsutveckling – som alla kan använda för utveckla nya appar snabbt – ett viktigt sätt att anpassa och utveckla verksamheten på.

Varför börja använda en plattform med lite kodning?

Många företag fortsätter förändras och utvecklas och fler personer börjar jobba hemifrån med mobila enheter. Därför är företagen tvungna att göra snabba ändringar och uppfylla sina anställdas nya behov. De måste även fortsätta lära sig hur de bättre kan stödja mobila användare med appar för bättre produktivitet, samarbete och effektivitet.

Utveckling med lite kodning kan underlätta ditt företags digitalisering. I stället för att förlita sig på programmering kan lågkodsplattformar, även kallade lågkodsprogramplattformar, ge förenklad apputveckling med tekniker som dra-och-släpp-funktioner och visuell vägledning. Det innebär att alla i företaget, oavsett deras tekniska kunnande eller förmåga, kan skapa lågkodsappar så att företaget kan avlasta vissa uppgifter från IT-avdelningen.

Till skillnad från yrkesutvecklare är företagsanvändare kanske inte så kunniga inom manuell kodning och har vanligtvis ingen formell utbildning inom programmering, men de kan fortfarande skapa appar med hjälp av lågkodsplattformar. Eftersom lågkod förenklar processen behöver användarna inte vara kodningsexperter för att skapa effektiva appar. Med företagsanvändare som kan skapa appar frigörs även IT- och utvecklingsresurser att fokusera på mer komplexa projekt.

Plattformar med lite kodning hjälper också ditt företag och dina utvecklare att hantera det växande behovet av interna arbetsflödesappar med kvalitetsfunktioner, tidsbesparande automatisering, bättre kundupplevelser och sömlös integration. Det kan också hjälpa dina professionella utvecklare att skapa appar snabbare och undvika att skriva kod rad för rad.

Eftersom alla lågkodsprogramplattformar inte fungerar på samma sätt, att välja rätt för företaget stor betydelse för resultatet. Om du exempelvis vill ha en plattform som är flexibel nog att hantera dina unika verksamhetsutmaningar och fortfarande är enkel att använda så att vem som helst på företaget snabbt kan skapa professionella, användarinriktade appar.

Fördelarna med en utvecklingsplattform med lite kodning

Lågkodsutvecklingsplattformar gör företag mer produktiva och flexibla genom att leverera:

  • Effektivitet. Du behöver inte vänta på att utvecklare ska ha en öppning i schemat. Med en utvecklingsplattform med lite kodning kan dina andra team utveckla appar för flera plattformar samtidigt och snabbt tillhandahålla fungerande exempel. När utvecklarna är tillgängliga för att arbeta med appar kan de dra nytta av intuitiva funktioner som dra-och-släpp och användarvänliga API:er.
  • Flexibilitet. Med hjälp av lågkodsutveckling kan användare på företaget skapa flexibla appar som utför specifika uppgifter. Den flexibiliteten är också väldigt viktig om verksamheten behöver skala och utöka appar för att snabbt slutföra projekt.
  • Anpassningsförmåga. Ibland måste ditt företag göra en helomvändning för att tillgodose plötsliga förändringar på marknaden, och finns det något bättre sätt än genom nya digitala initiativ? Med lite kodning kan du snabbt leverera och ändra en fullstack-app.
  • Iterabilitet. Ditt företag kan även ge kunderna en positiv erfarenhet varje gång de interagerar med ditt varumärke. Online betyder detta att du tillhandahåller en konsekvent, smidig upplevelse. Fördefinierade mallar och chattrobotar är ett bra sätt att göra detta.

Samtidigt som lågkodsplattformar kan ge dina medarbetare utan tekniskt kunnande bättre förutsättningar, så kan de också vara ett väldigt bra alternativ för yrkesutvecklare. Många lågkodsplattformar kan utökas och har byggblock som är avsedda att användas av utvecklare, vilket gör dessa plattformar till ett smart val för alla typer av användare.

Slutligen kan dessa fördelar förbättra verksamhetens lönsamhet. Lågkodsutveckling av appar har utformats för interna team, så du kan spara pengar genom att hålla lågkodsprogramutveckling internt i stället för att anlita externa utvecklingsteam.

Lite kodning och ingen kodning

Lågkod och ingen kodning kan verka snarlika, och de har vissa saker gemensamt. Båda låter användare skapa appar med hjälp av visuell modelleringsprogramvara, och båda har skapats som alternativ till traditionell programvaruutveckling som kan vara tidskrävande och kostsamt. I motsats till detta är lågkod och plattformar med ingen kodning snabba, mobila och tillgängliga.

Det finns dock vissa tydliga skillnader mellan dessa två typer av app-plattformar. En lågkodsutvecklingsplattform kräver minimal manuell kodning och omfattar i allmänhet förflyttning av befintlig kod till ett arbetsflöde för att skapa appar, medan lösningar med ingen kodning är utformade för utvecklare som kanske inte alls känner till programmering. Ingen kodning använder sig av deklarativ programmering med fokus på "vad", inte "hur". Med andra ord talar du om för systemet vad du vill ha, så skapar systemet appen.

Eftersom plattformar med ingen kodning inte kräver särskilt mycket utbildning så kan alla i ditt företag utan teknisk bakgrund snabbt skapa affärsappar.

Låt oss titta närmare på några av fördelarna och nackdelarna med lite kodning jämfört med ingen kodning.

Lite kodning

Fördelar

Det är praktiskt för både affärsanvändare och professionella utvecklare.

Användarna skapar appar med IT-stöd.

Det möjliggör större flexibilitet och kontroll.

Begränsningar

En utvecklare behövs fortfarande om du vill kunna genomföra större anpassningar.

Att byta programvara för att skapa appar kan vara svårt eftersom många behåller ägandeskapet av användarnas källkod.

En del kodning kan behövas, så det passar inte för alla användare.

Ingen kodning

Fördelar

Alla med måttliga datorfärdigheter kan utveckla appar med lite utbildning.

Allt användaren behöver finns redan inbyggt i verktyget.

Det går väldigt fort att skapa en ny app tack vare förbyggda verktyg och mallar.

Begränsningar

Apparna kan vara svåra att anpassa.

Varje app är utformad för att lösa en enskild verksamhetsutmaning.

Du är knuten till den plattform du använder. De ändringar som de gör i verksamheten eller i produkter kan påverka dig negativt.

Detta kan du skapa med plattformar med ingen kodning och lite kodning

Utvecklingsplattformar med lite kodning gör företag mer produktiva och effektiva genom att leverera:

  • Konferensappar för evenemangsdeltagare. Att skapa en evenemangsspecifik app är ett bra sätt att hålla deltagarna engagerade. Med en app kan du göra det enkelt för gäster att titta på dagens agenda, få mer information om talare, hitta lokala transportalternativ eller till och med ge feedback på sessioner.
  • Effektiviserade anskaffningsprocesser. I stället för att använda e-post eller fysiska dokument för att begära artiklar, kan du skapa en app för att lagra och hantera medarbetarnas inköpsbegäranden och förenkla, eller till och med automatisera, godkännanden.
  • Introduktion för nya medarbetare. Med appar kan det bli enklare för nya medarbetare att komma i gång snabbt. Du kan också skapa en app för att tilldela, spåra och hantera medarbetarnas utbildning, självstudier, interna handledningar och annan viktig anställningsdokumentation.
  • Hantering av livsmedelsleveranser. Du kan skapa en app för att hålla koll på när maten lagas, när den skickas för leverans och hur lång tid det tar för en förare att lämna en beställning. Du kan till och med lägga till GPS-funktioner som ger buden den snabbaste vägen till sina destinationer.

När du ska välja lite kodning eller ingen kodning

Båda typerna av programvara för apputveckling kan hjälpa dig att skapa appar som ditt företag behöver inom en kortare tidsperiod än med traditionell utveckling. Men hur vet du vilken som är rätt för dig?

Det beror på vad du vill uppnå och vilka resurser du har tillgängliga. Om snabbheten är det viktigaste för dig, om du bara vill skapa appar som utför enkla uppgifter eller om du inte har någon i personalen med kodningsfärdigheter, då är förmodligen utveckling med ingen kodning det bästa valet för dig.

Men om du vill ha snabbheten hos utveckling med ingen kodning, men inte vill kompromissa med anpassnings- eller skalbarheten – och apparna ska användas av både yrkesutvecklare och företagsanvändare – då är lågkod rätt väg att gå. Oavsett storlek på verksamheten kan lågkodsplattformar ge både tekniska och icke-tekniska användare möjlighet att skapa appar som de behöver för att utföra sina jobb på ett mer effektivt sätt. Om du väljer lågkod kan du spara pengar, spara tid och vara mer produktiv.

Ta nästa steg

När du väljer en utvecklingsplattform med lite kodning kan du skapa de appar som verksamheten behöver på nolltid. Med Microsoft Power Apps kan du ge dina team de bästa förutsättningarna att enkelt och snabbt skapa appar med lite kodning som moderniserar processer, löser krävande affärsutmaningar och gör ditt företag mer effektivt.

Vanliga frågor och svar

Vad är lågkodsprogramplattformar?

Lågkodsprogramplattformar, som även kallas lågkodsutvecklingsplattformar, gör det enklare att utveckla appar med tekniker som dra-och-släpp-funktioner och visuell vägledning. Med lågkodsplattformar kan alla i företaget, oavsett deras tekniska kunnande, skapa appar som förbättrar produktivitet, samarbete och effektivitet.

Vad är skillnaden mellan lågkodsutveckling och utveckling med ingen kodning?

En lågkodsutvecklingsplattform kräver minimal manuell kodning och innebär i allmänhet att befintlig kod flyttas till ett arbetsflöde för att skapa appar. Lösningar med ingen kod har utformats för användare som kanske inte alls känner till programmering.

Vad är exempel på lågkodsappar?

Lågkodsplattformar kan användas för att skapa många olika affärsappar. I stället för att använda e-postdokument eller fysiska dokument kan ett företag skapa en lågkodsapp som hanterar inköpsbegäranden från medarbetare och automatiserar godkännanden. För att öka produktivitet och effektivitet kan företaget också skapa appar som spårar tid och sköter resebegäranden.

Vad används lågkod för?

Organisationer använder lågkodsutveckling för att agera snabbare och mer effektivt vid verksamhets- och marknadsbehov. Anställda utan tekniskt kunnande kan använda lågkodsplattformar för att lösa problem och dra nytta av nya möjligheter. Samtidigt frigörs IT- och utvecklingsresurser för mer komplexa projekt. Yrkesutvecklare kan också använda lågkodsplattformar för att skapa appar snabbare och undvika manuell kodning rad för rad.