En man som arbetar på en bärbar dator

Lågkodsutveckling jämfört med traditionell utveckling

Läs om hur lågkodsutveckling och traditionell utveckling skiljer sig från och kompletterar varandra.

Vad är lågkodsutveckling?

Lågkodsutveckling är en alternativ metod för programvaruutveckling som tillsammans med andra funktioner effektiviserar webbplats- och appskapande genom att använda förinställda moduler, mallar, dra-och-släpp-funktioner och automatiska processer. Eftersom det kräver minimal kodningskompetens eller -kunskap kan icke-utvecklare enkelt ta nya appar och produkter snabbt till marknaden.

Lågkodsutveckling är ett alltmer populärt alternativ för företag som söker lösningar som kan frigöra tid åt deras IT-team och förbättra produktiviteten och effektiviteten. För organisationer med begränsade IT-resurser kan lågkodsutveckling göra det möjligt för utvecklare och icke-utvecklare att utöka sin kompetens genom att utveckla appar snabbare internt i stället för att förlita sig på mer kostsam anpassad utveckling.

Fördelar och nackdelar med lågkodsutveckling

Lågkodsutveckling håller på att bli en betydande faktor inom programvaruutveckling som hjälper till att minska arbetsbelastningen och gör det möjligt för organisationer att snabbt utforma, distribuera och uppdatera appar. Snabb distribution och snabba uppdateringar gör det möjligt för företag att skapa bättre kundupplevelser, eftersom de snabbt kan reagera på förändringar i kundernas feedback och vanor. Att skapa lågkodsappar med en tjänst som Microsoft Power Apps kan hjälpa företag att producera proffsiga appar med avancerade funktioner.

Lågkodsutvecklingsplattformar kan stödja en rad olika verksamhetsbehov och minska arbetsbelastningen inom IT. Icke-IT-medarbetare kan använda lågkodsutveckling för att delta i apputveckling, vilket frigör tid för professionella utvecklare så att de kan fokusera på mer specialiserad kodning för anpassade komponenter och appar, och IT-proffs kan också använda lågkodsautomatiseringar för att optimera processer och arbetsbelastningar. Även om lågkodsutveckling har vissa begränsningar är det ett bra alternativ för en mängd olika företag på grund av alla dess fördelar.

Exempel på lågkodsappar som företag kan utveckla

 • Appar för hantering av driftkostnader
 • Appar för schemaläggning
 • Appar för hantering av företagets utgifter
 • Appar för tidrapporter
 • Appar för support
 • Appar för begäran om ledighet
 • Appar för serviceförfrågan
 • Appar för lönehantering
 • Appar för bidrags- och kontraktsaktivitet
 • Appar för godkännandeprocesser
 • Appar för lagerspårning
 • Appar för eventplanering

Utforska fler scenarion med lågkodsappar och exempel från verkligheten och läs om hur Power Apps-kunder har använt plattformen i flera företagssektorer och inom ideella organisationer.

Fördelar med lågkodsutveckling

 • Användarvänlighet: Dra-och-släpp-moduler och -mallar tar bort gissningsarbetet från apputveckling.
 • Minskad IT-arbetsbelastning: Genom att tillhandahålla IT-proffs med en utökad verktygslåda ger lågkodsutveckling dem flexibilitet och plats att prioritera mer tekniskt arbete och anpassade projekt.
 • Låg ingångströskel: Med enkla verktyg, gränssnitt och dra-och-släpp-funktioner gör lågkodsutveckling att fler medarbetare kan få åtkomst till appar och kodningsprojekt, vilket hjälper dem att förbättra sina utvecklingskunskaper och -färdigheter, samt främja en stark inlärningskultur.
 • Ta appar snabbt ut på marknaden: Befintliga mallar och verktyg hjälper medarbetare att snabbt producera och använda appar.
 • Kostnadseffektivitet: Genom att använda lågkodsmallar och -verktyg behöver företagen inte lägga ner den tid och de resurser som krävs för mer komplicerad, anpassad utveckling.
 • Förenklade uppdateringar och underhåll: I stället för att vara beroende av anpassad utveckling för nya uppdateringar och rutinunderhåll kan lågkodsplattformar hantera detta åt verksamheten.
 • Hjälper till att hålla organisationer säkra: Plattformar som Microsoft Power Platform erbjuder inbyggd säkerhet och hjälper till att överbrygga klyftan mellan oberoende appar i en enda struktur.
 • Värdefulla data och analyser: Inbyggda verktyg och instrumentpaneler inom lågkodsplattformar kan erbjuda visuella modeller och rapporter med nyttiga och användbara insikter.
 • Automatisera repetitiva uppgifter: Tillsammans med anpassad utveckling kan IT-medarbetare använda lågkodsutveckling för att optimera sin arbetsbelastning.

Nackdelar med lågkodsutveckling

 • Mindre anpassningsbart och skalbart än anpassad utveckling: Även om lågkodsplattformar erbjuder ett stort urval av befintliga mallar kan de vara begränsande för mer komplexa projekt och erbjuder inte alltid skalningsmöjligheter efter verksamhetens tillväxt och ändrade behov.
 • Begränsade integrationer med andra system: Äldre plattformar eller system kan kräva en mer komplex integrationslösning.
 • Brist på mallflexibilitet: När medarbetare arbetar inom den angivna mallen kan de behöva skapa lösningar kring eller ändra sina förväntningar på en apps funktioner.

Vad är traditionell kodning eller anpassad apputveckling?

Anpassad apputveckling använder traditionell kodning och förlitar sig på professionella utvecklare för att manuellt planera, utforma, koda och implementera programvara eller appar. På en traditionellt kodad webbplats eller app har varje funktion eller element anpassad kod och utvecklare arbetar för att uppfylla specifika, ofta komplexa krav. Även om traditionell kodning vanligtvis tar mer tid och är dyrare än lågkodsutveckling, kan dess mer omfattande anpassningsalternativ vara fördelaktiga för vissa projekt.

Fördelar med anpassad apputveckling

 • Mycket anpassningsbart: Anpassade utvecklare kan planera för, utforma och uppfylla specifika affärsbehov.
 • Skalbart och anpassningsbart: Anpassad utveckling är mer flexibelt, vilket gör det möjligt för IT-proffs att byta riktning när det behövs, skala upp vid behov och anpassa sig efter verksamhetens skiftande behov.
 • Utökade funktioner: Anpassad kod innehåller en mängd olika funktioner och utvecklare kan skräddarsy funktioner för att uppfylla specifika behov.
 • Integrering med andra system: Anpassade utvecklare kan anpassa appen för att integrera med andra äldre appar, system eller produkter.

Nackdelar med anpassad apputveckling

 • Kontinuerligt underhåll: Anpassade appar kräver mer praktiska metoder för säkerhet och underhåll.
 • Högre utgifter: En anpassad första version kan bli dyr och tidskrävande, och för att underhålla den anpassade appen krävs också specialiserade färdigheter som kan leda till en större räkning.
 • Lång implementerings- och testperiod: Eftersom anpassad utveckling ofta är komplex kan det vara mer komplicerat att implementera och testa, vilket leder till en längre väntetid innan appen släpps till kunder eller allmänheten.
 • Uppdateringar och ändringar kräver mer tid: Att bygga en anpassad app innebär en längre utvecklingsprocess än att använda lågkodsutveckling, och det tar också längre tid att planera och starta uppdateringar.

Så skiljer sig lågkods- och traditionell apputveckling

Lågkodsutveckling skiljer sig från traditionell apputveckling på så sätt att det utökar möjligheten att skapa appar eller webbplatser till en större mängd personer. Medan traditionell kodning kräver professionella utvecklare med kompetens inom manuell kod, kräver lågkodsutveckling en minimal kunskapsbas och erbjuder enkla, lättanvända verktyg, mallar och gränssnitt.

När du bestämmer dig för vilken metod som passar bäst för din situation eller ditt projekt ska du fundera på följande frågor:

 • Hur komplext är ditt projekt? Kommer det att kräva regelbundna ändringar och uppdateringar?
 • Behöver du integreringsfunktioner, eller kommer du att behöva det i framtiden?
 • Hur snart behöver du lansera din app eller webbplats?
 • Hur stor är din budget?
 • Vad har du för säkerhetsbehov?
 • Hur mycket tid har din IT-avdelning att lägga på projektet?
 • Har du anställda som inte är utvecklare och som redan har kodningskunskaper eller är intresserade av att utöka sin kodningskompetens?

Skillnader mellan lågkods- och traditionell utveckling

Lågkodsutveckling

 • Kräver minimal kodningskunskap.
 • Minskar utvecklingskostnader.
 • Använder sig av mallar och dra-och-släpp-verktyg.
 • Tillhandahåller automatiska uppdateringar och rutinunderhåll.
 • Innehåller inbyggd grafik, rapporter och analyser.

Traditionell utveckling

 • Kräver kunniga IT-proffs.
 • Kräver mer tid, energi, pengar och resurser.
 • Möjliggör mer flexibel anpassning.
 • Gör det möjligt att integrera med en mängd andra system och appar.
 • Lättare att skala och anpassa.

Utveckling utan kod jämfört med traditionell utveckling

Precis som lågkodsutveckling kan utveckling utan kod också förse företag och utvecklare med ytterligare verktyg för att utöka appskapandet till en större mängd medarbetare och låta IT-team fokusera på mer kvalificerade uppgifter.

Medan lågkodsutveckling kan kräva grundläggande kodningskunskaper så kräver utveckling utan kod ingen alls. Appbyggare utan kod innehåller enkla, användarvänliga gränssnitt som gör det möjligt för alla medarbetare att snabbt skapa och använda mobil- och webbappar. Även om utveckling utan kod ofta är billigare än både lågkods- och traditionell utveckling, har den färre anpassningsalternativ och lämpar sig bäst för enklare projekt.

Använda lågkodsutveckling tillsammans med traditionell utveckling

Lågkodsutveckling ersätter inte traditionell utveckling, utan är snarare ett verktyg som företag kan använda för att utöka sin kodningskapacitet och befria IT-avdelningarna från repetitivt eller onödigt arbete. Med lågkodsutveckling kan utvecklare arbeta snabbare och ägna sin tekniska fullstack-kompetens åt mer innovativa och anpassade projekt.

Med lågkodsutveckling kan utvecklare snabbstarta projekt och lägga till grundläggande funktioner på befintliga sidor eller skapa nya i ett sammanhang med större och mer komplicerade projekt samtidigt som de undviker att skriva kod rad för rad. Lågkodsutveckling kan utöka resurserna och verktygen som är tillgängliga för ett IT-team samtidigt som de kan avlasta enklare uppgifter till medarbetare som inte arbetar med utveckling.

Komma i gång med lågkodsutveckling

Genom att implementera en lågkodsplattform kan företag stödja sina IT-team och uppmuntra icke-professionella utvecklare att lära sig och finslipa nya färdigheter. När du överväger olika lågkodsplattformar bör du tänka på organisationens behov och välja en plattform som kan stödja hela intervallet av projekt som du har planerat och förse IT-teamet med verktyg som förstärker deras färdigheter och minskar deras arbetsbelastning. Plattformar och verktyg som hur Microsoft Power Platform och Power Apps kan hjälpa dig att ge hela ditt team förutsättningar att skapa och använda appar, och ge dina utvecklare verktyg för att utöka deras appfunktioner.

Vanliga frågor och svar

Vilken är den största skillnaden mellan traditionell utveckling och lågkodsutveckling?

Den största skillnaden är att lågkodsutveckling kräver minimal kodningskunskap eller -kompetens. Eftersom lågkodsutveckling använder sig av mallar och dra-och-släpp-verktyg blir lågkodsplattformar tillgängliga för ett större antal medarbetare. Vanligtvis är lågkodsplattformar mer kostnadseffektiva och kan hjälpa företag att producera och använda appar snabbare än traditionell utveckling.

Kommer lågkodsutveckling att ersätta utvecklare?

Lågkodsutveckling ersätter inte utvecklare, utan ger IT-team ytterligare ett verktyg och hotar inte deras mer kvalificerade arbete. Med lågkodsutveckling kan utvecklare automatisera repetitiva uppgifter, prioritera komplicerade jobb och ägna tiden åt mer involverade och komplicerade projekt. Lågkodsutveckling kan också göra det möjligt för icke-IT-medarbetare att stödja utvecklingsteamet genom att skapa professionella webbplatser och appar.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med lågkodsutveckling?

Fördelarna med lågkodsutveckling är bland annat användarvänlighet, minskad IT-arbetsbelastning, en låg ingångströskel, kostnadseffektivitet, förenklade uppdateringar och underhåll, förbättrade säkerhetsfunktioner, värdefulla data och analyser samt automatisering av repetitiva uppgifter. Bland nackdelarna med lågkodsutveckling finns begränsad anpassning och skalbarhet, färre integrationsalternativ och oflexibla mallar.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med traditionell utveckling?

Fördelarna med traditionell utveckling är bland annat mycket anpassningsbara alternativ, skalbarhet och anpassningsbarhet, utökad funktionalitet och möjligheten att lättare integrera med andra system. Bland nackdelarna med traditionell utveckling finns högre startkostnader och eventuellt högre underhållskostnader, ett mer praktiskt tillvägagångssätt gällande säkerhet och underhåll, längre implementerings- och testperioder samt uppdateringar och ändringar som kräver mer tid.

Hur skiljer sig lågkodsutveckling från utveckling utan kod?

Även om både lågkodsutveckling och utveckling utan kod erbjuder tillgängliga alternativ till traditionell kodning, skiljer sig lågkodsutveckling från utveckling utan kod eftersom det kan kräva en liten mängd kodningskunskap och -kompetens, till skillnad från utveckling utan kod som inte kräver någon alls.

Hur väljer jag vilken utvecklingsmetod som passar bäst för mitt projekt?

När du väljer den utvecklingsmetod som passar bäst för ditt projekt, tänk på projektets komplexitet och vilken budget du har. Tänk på vad du kan behöva i framtiden – har du planerade expansioner, uppdateringar eller integrationer som du behöver? I så fall kanske du vill använda anpassad utveckling. Om projektet behöver komma i gång snabbt kan det vara värdefullt att få automatiska uppdateringar och säkerhetssupport från en lågkodsplattform, och om det passar in i en mall så kanske lågkodsutveckling är det bästa alternativet.

Hur väljer jag lågkodsplattform?

Ta hänsyn till verksamhetens och utvecklingsteamets behov när du väljer lågkodsplattform. Har du en mängd olika projekt som du behöver utveckla, från appar till webbsidor? Hur erfarna är ditt team och vem ska designa dina projekt? Vilken typ av rapportering och dataanalys behöver du? Granska slutligen din budget och välj det alternativ som passar bäst för dig.