Appverktyg utan kodning: Allt du behöver veta

Se det här som en snabbkurs i att använda appverktyg med ingen kodning för att skapa proffsappar av olika typer. Du får veta vad det är, hur det fungerar jämfört med andra lösningar och om det passar för ditt företag.

Vad är ett appverktyg utan kodning?

Ett appverktyg med ingen kodning är precis så enkelt som det låter. Det är en programvara för utveckling som gör att användare kan skapa appar utan att behöva kunna skriva kod. Det skapades ursprungligen för kolleger utan erfarenhet av att koda och hjälper alla att skapa helt fungerande appar i en enkel visuell redigerare.

Hur fungerar utveckling utan kodning?

Det är nästan lika enkelt som att ta papper och penna och rita exakt hur en app eller en webbsida ska se ut.

Med deklarativt gränssnitt i ett appverktyg med ingen kodning är det bara att dra och släppa förkodade element precis där du vill ha dem så skapas koden automatiskt. Det är inte så att det inte finns någon kod, det är i stället så att elementen har skapats tidigare och du behöver bara visa var de ska vara. Med en kombination av molnbaserade kalkylblad som Excel, Google Sheets eller Airtable som håller reda på dina data och dina tankar om hur du ska visa informationen är det förvånansvärt enkelt. Du kommer att distribuera appar på nolltid.

Fördelar med att använda appverktyg utan kodning

Den låga ingångsinsatsen är bara en av många fördelar med att börja utveckla appar med ingen kodning. Här är några ytterligare fördelar när du skapar appar med ingen kodning:

 • Snabbare innovation. Tänk dig hur snabbt du kan nå tillväxtmål, expandera till nya marknader eller avsluta stora projektet genom att ge teamet möjlighet att kontrollera och bygga de appar som behövs för att slutföra arbetet.
 • Lägre kostnad. Traditionell programmering är dyrt, inklusive anpassade byggen och den tid det tar för yrkesutvecklare att knacka koden.
 • Bättre samarbeten. I stället för tekniska och icke-tekniska avdelningar som arbetar åtskilda sammanför apputveckling med ingen kodning de olika teamen och lägger en grund för gemensamma mål och gemensamt språk.
 • Tillväxtfunktioner. Företag inom alla branscher söker efter sätt att vara flexibla och bygga snabbt. Appverktyg med ingen kodning kan hjälpa dig att hålla tempot. Appverktyg med ingen kodning är inte bara snabba att implementera, de ökar även resurser och kapacitet varje dag. Det innebär att med tiden kan appverktyg med ingen kodning göra betydligt mer än i dagsläget.
 • Ökad avkastning. När teamet får nya verktyg som gör att de kan bidra än mer till organisationen kan de ha större inverkan på kortare tid. Duplicera det över tid – teamen påverkar mer med mindre arbete och på kortare tid – så kommer du att nå betydande resultat.

Vilka typer av appar kan skapas med programvara utan kodning?

Om du undrar om det är här kruxet ligger så stämmer inte det. Appverktyg utan kodning kan skapa en mängd olika appar som omfattar alla branscher.

Mobilappar utan kodning

Nu när hela världen är i rörelse är mobilappar viktigare än någonsin. Programvara utan kodning ger utvecklare verktyg för skapa professionella mobilappar som möter dina kunder var de än är.

Webbappar utan kodning

Icke-tekniska utvecklare kan använda programvara utan kodning och enkelt skapa dynamiska webbplatser, landningssidor, formulär och andra kundorienterade webbappar.

Interna affärsappar utan kodning

Ibland är de kraftfullaste apparna du skapar de som hjälper teamen att få jobbet gjort. Oavsett om det är en app för dataorganisation, teknisk support eller försäljningstrattar ger programvara utan kodning teamet vad som behövs för att lyckas.

Apputveckling utan kodning jämfört med apputveckling med lite kodning

Utveckling med lite kodning är en metod som liknar med ingen kodning men med lite mer delaktighet. Den har samma dra-och-släpp-funktionalitet och ”what you see is what you get”-verktyg men kräver att någon med minst baskunskaper om kodning skapar och distribuerar.

Även om båda metoderna ger fler personer verktyg för att skapa appar finns det en del skillnader att överväga när du väljer vilket som är rätt för dig.

Apputveckling utan kodning

 • Gjort för alla. Skapa appar med ingen kodning. Användare behöver ingen tidigare erfarenhet av att skapa och distribuera appar.
 • Mindre anpassning än med lågkod. Eftersom utvecklingsverktyg med ingen kodning använder förbyggda block kan användare inte mata in unik kod, ansluta till anpassade datakällor eller skapa integreringar med andra system. Det begränsar användarnas möjlighet att helt anpassa block eller göra specifika redigeringar och justeringar.
 • Lansera appar snabbare än med lågkod. Utveckling med ingen kodning är både snabbare och enklare än traditionell utveckling och lågkodsutveckling. Dessutom behöver appar med ingen kodning vanligvis ingen granskning av olika intressenter, som säkerhetsteam, för lansering.
 • Billigare än traditionell programmering och lågkodsalternativ. Tack vare den rimliga kostnaden för programvara och inga ytterligare utvecklingskostnader är det ett av de billigaste alternativen som finns.

Apputveckling med lite kodning

 • Skapat för de flesta. På grund av sin expanderade funktionalitet och kapacitet kan lågkodsskapare med baskunnande inom kodning liväl som utbildade utvecklare använda lågkodsplattformar för apputveckling och ta fram lösningar.
 • Mer anpassning än med ingen kodning. Lågkod är dock bättre än ingen kodning när det gäller mer komplexa och knepigare byggen eftersom det ger möjlighet till inmatning av unik kod och även att mer utbildade utvecklare som utför det genom trafitionell kodning.
 • Lanserar appar långsammare än med ingen kodning. Även om det är mycket snabbare än traditionell hårdkodning, tar lågkodsutveckling lite längre tid då det kräver en mer erfaren programmerare för att anpassa eller slutföra arbetet.
 • Billigare än traditionell programmering men något dyrare än med ingen kodning. På grund av den ökade kapaciteten har programvara för lågkod en något högre kostnad än för med ingen kodning och dessutom tar det fler arbetstimmar för teamet att få igång en app.

Välja en plattform med ingen kodning jämfört med en lågkodsplattform

Appverktyg utan kodning och med lite kodning är båda bra alternativ och hjälper dig med snabbare innovation och till lägre kostnad än för traditionell programmering. Men det finns ett enkelt sätt som kan hjälpa dig att bestämma vilket alternativ du ska välja:

 • Välj en plattform med ingen kodning om du har begränsade resurser och behöver skapa enkla men kraftfulla appar så snabbt som och du är tillfreds med den begränsade funktionaliteten med ingen kodning.
 • Välj en plattform med lite kodning om dina appar är av enkel typ men har komplexitet som kan kräva insatser av ytterligare utvecklare eller om du vill snabba på både yrkesutvecklare och företagsanvändare.

Skapa lågkodsappar med Microsoft Power Apps

Ge teamkolleger med olika erfarenhetsnivåer möjlighet att skapa appar för hög produktivitet som företaget behöver med en stor uppsättning verktyg.

Vanliga frågor och svar

Kan du skapa appar utan att koda?

Ja, en plattform med ingen kodning gör det möjligt att skapa program utan kodning. Appverktyg med ingen kodning använder fördefinierade block och ett beskrivande gränssnitt för att göra det enkelt. Bara dra och släpp fördefinierade blocken på plats för att skapa appar för mobil, webb och interna affärsappar. Med utvecklingsplattformar med ingen kodning kan även personer utan kodningserfarenhet skapa appar snabbt, enkelt och till lägre kostnad än de skulle kunna med traditionell kodning.

Vad är exempel på appar med ingen kodning?

En app med ingen kodning är ett program som skapats utan traditionell kodning av utvecklare, oavsett om det är en mobil- eller webbapp, eller en enkel intern affärsapp. I vissa exempel på appar med ingen kodning som används av företag idag finns appar för introduktion av personal, spårning av produktion, automatiserande arbetsflöden och för att engagera deltagare i händelser. Eftersom appar med ingen kodning är enkla och lätta att skapa, använder företag ofta många appar med ingen kodning samtidigt där var och en löser ett specifikt problem.

Vad är nackdelarna med appverktyg med ingen kodning?

Den största nackdelen med appverktyg med ingen kodning är att du är begränsad till de fördefinierade block och funktioner som finns på plattformen så möjligheterna till anpassning är begränsade. De flesta appar med ingen kodning har dessutom ett smalt fokus och löser bara ett problem i verksamheten. Det betyder att du kanske måste bygga fler appar med hjälp av teknik för ingen kodning i stället för en robust traditionellt kodad app eller lågkodsapp som kan lösa flera problem samtidigt. Eftersom alla appar med ingen kodning bygger på plattformar beror din upplevelse helt på organisationen som har skapat plattformen och eventuella ändringar kan påverka dina appar eller processen negativt.

Kommer ingen kodning att ersätta utvecklare?

Verktyg med ingen kodning har blivit både användbara och populära, men de ersätter inte utvecklare. Appar med ingen kodning skapas med mallkomponenter och har därför begränsade anpassningsalternativ. Alla organisationer som behöver eller vill ha komplexa appar behöver utvecklare för att skapa dem med anpassad kod. Att introducera en utvecklingsplattform med ingen kodning i ditt företag gör det snabbare och enklare att skapa och distribuera appar i företaget, vilket frigör utvecklarna för mer komplicerat arbete.