Skip to main content

Ytterligare information

+27117904400
info@firsttech.digital

First Technology Digital (Pty) Ltd

First Technology Digital is a system integrator specializing in Microsoft application frameworks, including Azure server-less development, Office 365, Power Platform, and the Microsoft data and analytics tools. 

First Digital is a First Technology subsidiary of 130 technical staff, based in all three of the major metros in South Africa.

First Digital offers turn-key solutions, software consulting, project management and post deployment support.

We use the Microsoft Power Platform to assist customers to automate all their manual and paper based business processes, thus leveraging their investment into the Microsoft ecosystem and ensuring they utilize the software at their disposal.

Se fler lösningar i världsklass, anpassade för ditt företag

Vill du bli Microsoft Power Apps-partner?

Certifierade partner är viktiga i teamet! Hitta nya affärsmöjligheter, knyt kontakter och dela företagets kompetens och erfarenhet med Microsoft Power Apps-användare i hela världen.