Under begränsad tid är kampanjpriser, förutom standardpriser, tillgängliga för berättigade kunder. Power Apps-prenumerationsavtal per app och per användare finns för USD3 per användare/app/månad och USD12 per användare/månad. Lägsta antal och andra villkor gäller – mer information finns nedan.1

Prissättning för Power Apps

Granska standardprenumerationsavtal, kostnader och tillgänglighet för att börja köra affärsappar.

Abonnemang per app

(Kör en app per användare)

87,40 kr

per användare/app/månad

Bäst för företag som vill licensiera varje användare för att köra en app åt gången, med flexibilitet att stacka licenser för varje ytterligare app.

Finns att köpa nu med kreditkort

Abonnemang per användare

(Kör obegränsade appar per användare)

349,50 kr

per användare/månad

Bäst för företag som vill ha en licens för varenda användare, oavsett hur många appar de behöver köra.

Priser som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Kampanjpriser finns för kommersiella erbjudanden från den 1 december 2020 till och med den 30 juni 2021, erbjudanden för US Gov (GCC, GCC High) från den 1 mars 2021 till och med den 31 augusti 2021 samt erbjudanden för US Gov (DoD) från den 1 april 2021 till och med den 30 september 2021. Prenumerationsplan per app för Power Apps kostar 3 USD per användare, per app, per månad (gäller vid köp av minst 200 licenser) via volymlicensieringskanaler (VL) och molnlösningsleverantörskanaler (CSP). Prenumerationsplan per användare för Power Apps kostar 12 USD per användare, per månad (gäller vid köp av minst 5 000 licenser) via VL. Andra villkor kan gälla. Läs mer på Kontakta försäljning.

Har du frågor om pris- och inköpsalternativ för ditt företag?

Utforska Power Apps-prenumerationsavtal

Prissättning för Power Apps
Abonnemang per app
$10 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$40.00 användare/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar Två appar och en portal Obegränsat2
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 50 MB databaskapacitet3 250 MB databaskapacitet3
400 MB filkapacitet3 2 GB filkapacitet3
Kör arbetsflöden Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)4
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Prissättning för Power Apps
Abonnemang per app
$10 användare/app/månad1, 2
Abonnemang per användare
$40.00 användare/månad1
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar
Två appar och en portal Obegränsat2
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Common Data Service
50 MB databaskapacitet3 250 MB databaskapacitet3
400 MB filkapacitet3 2 GB filkapacitet3
Kör arbetsflöden
Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)4
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden

2 Inom tjänstbegränsningarna. Läs mer om begränsningar.

3 Berättiganden till Dataverse databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

4 Utlöser flöden inom appens kontext.

Utforska Power Apps-tillägg

Portaler

Inloggningskapacitet (autentiserade användare)

Startar vid

1.747,40 kr

per månad för 100 inloggningssessioner5

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

Portaler

Sidvisningskapacitet (ej autentiserade användare)

873,70 kr

per månad för 100 000 sidvisningar

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad6

Införliva AI i dina appar.

5 En inloggning ger en extern autentiserad användare åtkomst till en enskild Power Apps-portal i upp till 24 timmar. Flera inloggningar under 24-timmarsperioden räknas endast som en faktureringsbar inloggning. Interna användare kan licensieras antingen med Power Apps per app eller abonnemang per användare, eller med en kvalificerande Dynamics 365-prenumeration. Mängdrabatt finns. Se vanliga frågor och svar om licensiering eller kontakta din Microsoft-representant för mer information.

6 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter samlade på klientorganisationsnivå. Utforska Kalkylator för AI Builder för att beräkna kostnaderna.

Fler resurser

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utforska Power Apps kostnadsfritt