Skip to main content

Microsoft PowerApps – översikt

Vi utvecklar kontinuerligt nya funktioner för att förverkliga din digitala omvandling. Den offentliga produktvägledningen ger en inblick i vad som kommer att ske i kommande produktuppdateringar.

Produktvägledning – prioriteringar

Utvecklingsplattform för högproduktivitetsappar:

En möjlighet för användare med olika kunskapsnivåer att enhetligt och effektivt skapa häpnadsväckande appar som kännetecknas av moderna upplevelser, återanvändbara anpassade kontroller och metodstöd via den förbättrade lösningskontrollen.

Prestanda och skalbarhet i företagsklass:

En plattform för organisationer som kan skalas efter deras behov: allt från enkla till sofistikerade appar med förbättrade verktyg för prestanda- och stabilitetskontroller, djupare insikter i användning och resursförbrukning samt förbättrat stöd för administratörer.

Enhetlig plattform för program:

Ett enhetligt sätt att skapa appar och bygga ut Office 365 och Dynamics 365. Satsningarna omfattar förbättringar av ett enhetligt gränssnitt, stöd för inbäddning av arbetsyteappar i modelldrivna appar och inbyggt stöd för Common Data Service för appar.

Information om produktvägledningen och en tidslinje

Dessa kommande funktioner beskriver vårt åtagande att uppfylla de prioriteringar som nämns i produktvägledningen.

Viktig information

Offentlig förhandsversion

Allmän tillgänglighet

De närmaste 12 månaderna
PowerApps
Kapacitet Tillgänglighet
Moderna appskaparupplevelser för komponenter med Common Data Service för appar, inklusive möjligheten att bädda in arbetsyteappar i modelldrivna formulär
Skräddarsy din upplevelse med anpassade återanvändningsbara kontroller som skapats antingen med arbetsyteappar med lite kod eller med professionella utvecklingsverktyg
Utveckla mer avancerade appar för arbetsytor effektivare i Common Data Service med inbyggt stöd för relationsdata och förbättrade datatyper
Ny lösningskontroll erbjuder intelligent analys som bidrar till skapandet av stabilare appar
Djupare insikter i användning, prestanda och resursanvändning för administratörer
Förbättrade funktioner ger administratörerna smidiga supportfunktioner och kontextuella rekommendationer för självhjälp
Mobilt offlinestöd för Dynamics 365 Customer Engagement-appar och modelldrivna appar som skapats på Common Data Service för appar
Ett enhetligt och modernt gränssnitt som standard
Stöd för UX med flera sessioner
De närmaste 12 månaderna
PowerApps
Moderna appskaparupplevelser för komponenter med Common Data Service för appar, inklusive möjligheten att bädda in arbetsyteappar i modelldrivna formulär
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Skräddarsy din upplevelse med anpassade återanvändningsbara kontroller som skapats antingen med arbetsyteappar med lite kod eller med professionella utvecklingsverktyg
Viktig information 
Offentlig förhandsversion
Utveckla mer avancerade appar för arbetsytor effektivare i Common Data Service med inbyggt stöd för relationsdata och förbättrade datatyper
Viktig information 
Offentlig förhandsversion
Ny lösningskontroll erbjuder intelligent analys som bidrar till skapandet av stabilare appar
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Djupare insikter i användning, prestanda och resursanvändning för administratörer
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Förbättrade funktioner ger administratörerna smidiga supportfunktioner och kontextuella rekommendationer för självhjälp
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Mobilt offlinestöd för Dynamics 365 Customer Engagement-appar och modelldrivna appar som skapats på Common Data Service för appar
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Ett enhetligt och modernt gränssnitt som standard
Viktig information 
Allmän tillgänglighet
Stöd för UX med flera sessioner
Offentlig förhandsversion

Mer information om våra produktöversikter

Dynamics 365

Produktvägledningar kommer snart

Power-plattform

Microsoft PowerApps – översikt

Förhandsversionerna av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt innan de lanseras kommersiellt. Den här produktvägledningen utgör en produktöversikt och representerar inte den slutliga licensieringen av enskilda funktioner. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som tillhandahålls.

D365_Monoline_Navy_Icons