Microsoft Power Apps – översikt

Vi utvecklar kontinuerligt nya funktioner för att förverkliga din digitala omvandling. Den offentliga produktvägledningen ger en inblick i vad som kommer att ske i kommande produktuppdateringar.

Översikt – prioriteringar

Utvecklingsplattform för högproduktivitetsappar:

En möjlighet för användare med olika kunskapsnivåer att enhetligt och effektivt skapa häpnadsväckande appar som kännetecknas av moderna upplevelser, återanvändbara anpassade kontroller och metodstöd via den förbättrade lösningskontrollen.

Prestanda och skalbarhet i företagsklass:

En plattform för organisationer som kan skalas efter deras behov: allt från enkla till sofistikerade appar med förbättrade verktyg för prestanda- och stabilitetskontroller, djupare insikter i användning och resursförbrukning samt förbättrat stöd för administratörer.

Enhetlig plattform för program:

Ett enhetligt sätt att skapa appar och bygga ut Office 365 och Dynamics 365. Satsningarna omfattar förbättringar av ett enhetligt gränssnitt, stöd för inbäddning av arbetsyteappar i modelldrivna appar och inbyggt stöd för Microsoft Dataverse för appar.

Tillgänglighet och information

I versionsplanen redogör vi för vårt åtagande att kontinuerligt leverera nya funktioner, och du får tidig information om kommande versioner.

Utforska produkttillgängligheten för Dynamics 365 och Power Platform utifrån geografiskt område

Mer information om våra produktöversikter

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Produktöversikter kommer snart

Dynamics 365

Microsoft Power Apps – översikt

Förhandsversionerna av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt innan de lanseras kommersiellt. Den här produktvägledningen utgör en produktvy och representerar inte den slutliga licensieringen av enskilda funktioner. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som tillhandahålls.

Upptäck mer