Skip to main content

Power Apps-support

Inga kända problem: Power Apps fungerar utan problem

Sök

Vanliga frågor och svar

  1. Hur ansluter jag till data?
    • Excel-data måste formateras som en tabell. Om du delar en app med data från OneDrive ska du komma ihåg att även dela mappen. Läs hur du hanterar din dataanslutningar.

  2. Hur registrerar jag mig?
  3. Hur tar jag bort ett objekt från ett galleri?

Ytterligare resurser

Vill du ha mer hjälp?

Skapa en supportbiljett.