Skip to main content

PowerApps-support

Inga kända problem: PowerApps fungerar smidigt

Sök efter support

Vanliga problem och frågor

  1. Går det inte att ansluta till data?
    • Excel-data måste formateras som en tabell.

    • Om du delar en app med data från OneDrive ska du inte glömma att dela mappen till organisationen också.

    • Följ de här anvisningarna om hur du hanterar dataanslutningar.

  2. Behöver du hjälp med inloggning/registrering?
  3. Hur tar jag bort ett objekt från galleriet?

Supportalternativ

Har du fortfarande problem?

Fyll i ett supportärende så kontaktar vi dig inom kort.