Om du vill visa alla fält i en post, lägga till och konfigurera en Visa formulär-kontroll. För att redigera alla fält i en post (eller lägga till en post) och spara ändringarna i en datakälla igen kan du lägga till och konfigurera en Redigera formulär-kontroll.

Förutsättningar

Lägga till ett formulär och visa data

 1. Lägg till en Listkontroll, namnge den ChooseProduct, och ange egenskapen Items till det här värdet:

  FlooringEstimates.Name

  Observera: Om du inte vet hur du lägger till en kontroll, byter namn på den eller anger en egenskap, så läs Lägg till och konfigurera kontroller.

  I listan visas namnen på golvläggningsprodukter från datakällan.

 2. Lägg till kontrollen Redigera formulär, flytta den nedanför ChooseProduct och ändra sedan storlek på formuläret så att det täcker det mesta av skärmen.

  Lägga till ett formulär

  Observera: Det här avsnittet beskriver kontrollen Redigera formulär, men liknande principer gäller för kontrollen Visa formulär.

 3. Ange egenskapen DataSource i formuläret FlooringEstimates och egenskapen Objekt i formuläret som den här formeln:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  Den här formeln anger att posten användaren väljer i ChooseProduct ska visas när du är klar med dina konfigurationer i formuläret.

 4. Visa fälten genom att klicka eller trycka på kryssrutan för respektive fält i fönstret Data.

  OBS! Om fönstret Data är stängt, så öppna det genom att välja formuläret i det vänstra fönstret och sedan klicka eller trycka på Data i den högra rutan.

  Visa fält i formulär

 5. Dra posten Namn i rutan Data till toppen av listan.

  Flytta ett kort

  Kontrollen Redigera formulär visar dina ändringar.

  Namn överst

Ange korttyp för ett fält

 1. När formuläret är valt klickar eller trycker du på kortväljaren för Pris i rutan Data.

  Välj kortväljare

 2. Rulla ned och klicka eller tryck sedan på alternativet Visa text för att skrivskydda fältet.

  Visa text

  Formuläret återspeglar ändringen.

  Skrivskyddat nummer

(Endast redigera formulär) Spara ändringar

 1. Markera formuläret i den vänstra rutan och klicka eller tryck på ellipsen (...).

  Markera formuläret

 2. Klicka eller tryck på Byt namn och byt sedan namn på formuläret EditForm.

 3. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess Text-egenskap som Spara.

  Lägg till en knapp för att spara

 4. Ange egenskapen OnSelect för knappen Spara enligt den här formeln:

  SubmitForm(EditForm)

 5. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 (eller genom att trycka på uppspelningsknappen nära det övre högra hörnet).

  Öppna förhandsgranskningsläget

 6. Ändra namnet på en produkt och klicka eller tryck på knappen Spara som du skapade.

  Funktionen SubmitForm sparar ändringarna i datakällan som du har konfigurerat i formuläret.

 7. (valfritt) Välj ikonen stäng för att stänga förhandsgranskningen (eller tryck på Esc).

  Stäng förhandsgranskningsläget

Nästa steg