Visa en lista med objekt från någon datakälla genom att lägga till ett galleri i din app. Det här avsnittet använder Excel som datakälla. Filtrera listan genom att konfigurera galleriet så att endast objekt som motsvarar filterkriterierna visas i textinmatningkontrollen.

Förutsättningar

Lägga till ett galleri

 1. I fliken Alternativ i den högra rutan klickar eller tryck du på fliken Layout för att öppna den.

 2. Klicka eller tryck på det alternativ som innehåller en miniatyr, en rubrik och en beskrivning.

  Lägg till galleri

 3. Välj galleriet genom att klicka eller trycka på valfritt objekt, utom det första.

  Välj galleri

 4. I den högra rutan klickar eller trycker du på ikonen för datakällor och sedan på datakällan FlooringEstimates.

  Välj datakälla

  Galleriet visar data från källan som du har angett.

  Visa data

Lägga till en kontroll i galleriet

 1. Om du vill redigera gallerimallen väljer du galleriet och klickar eller trycker på pennikonen i det övre vänstra hörnet.

  Redigera gallerimall

 2. Lägg till textkontroll till gallerimallen och flytta och ändra storlek på den nya kontrollen så att den inte överlappar andra kontroller i mallen.

  Lägg till textruta

 3. Med textkontrollen fortfarande markerad, öppnar du den markerade listan i den högra rutan.

  Öppna listrutan

 4. Klicka eller tryck på Pris i listan med fält som du öppnade.

  Ändra bindning för textrutan

  Galleriet visar de nya värdena

  Slutgalleri

Filtrera galleriet

Egenskapen Objekt för ett galleri avgör vilka objekt som visas. I den här proceduren konfigurerar du egenskapen så att galleriet bara visar de objekt vars produktnamn innehåller text i TextSearchBox1.

Textruta för sökning

 1. Ställ in galleriets egenskap Items på följande formel:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))
  
 2. Skriv hela eller delar av ett produktnamn i sökrutan.

  Galleriet visar bara de objekt som uppfyller filterkriterierna.

Sortera galleriet

Egenskapen Objekt för ett galleri i vilken ordning objekten visas. I den här proceduren konfigurerar du egenskapen så att galleriet visar ordningen på objekten som angetts i ImageSortUpDown1.

Bild för sortering

 1. Ställ in galleriets egenskap Items på följande formel:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))
  
 2. Välj sorteringsikonen för att sortera galleriet enligt produktnamn.

Sortera och filtrera galleriet och ersätt bägge förekomsterna av DataSource i den här formeln med namnet på datakällan och ersätt båda förekomsterna av ColumnName med namnet på kolumnen som du vill sortera och filtrera.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Nästa steg