Krav

F: Kan jag skapa en anslutningsapp även om jag inte är en oberoende programvaruleverantör?

S: För att ge ut en anslutningsapp offentligt krävs att du antingen äger den underliggande tjänsten eller att det finns explicita rättigheter att använda API:n.

F: Kan jag skapa en anslutningsapp utan REST API:er?

S: Nej. För att kunna skapa en API-anslutningsapp behöver du stöd för stabila HTTP REST API:er för tjänsten.

F: Vilka autentiseringstyper stöds?

S: Vi har stöd för följande autentiseringsstandarder:

  • OAuth2.0 (inklusive Azure Active Directory)
  • API-nyckel
  • Grundläggande autentisering

Utlösare

F: Kan jag skapa utlösare utan webhooks?

S: Med API-anslutningsappar för Microsoft Flow och Logic Apps kan du endast skapa webhook-baserade utlösare. Om du har en begäran för andra former av implementering kontakta condevhelp@microsoft.com med mer information om ditt API.

Övrigt

F: Mina API:er använder en dynamisk värd. Hur implementerar jag detta i OpenAPI?

S: API-anslutningsappar stöder inte dynamiska värdar. Använd en statisk värd för utveckling och testning. Under insändningen, kontakta din Microsoft-kontakt om den dynamiska implementeringen.

F: Har ni stöd för Postman Collection V2?

S: Nej, Postman V2 stöds inte för närvarande.

F: Har ni stöd för OpenAPI 3.0?

S: Nej, OpenAPI 2.0 är för närvarande den enda versionen som stöds.