OBS! Mer information finns i listan över kända problem för Microsoft Common Data Service.

Nyligen tillagda/ändrade

 1. Uppgradera PowerApps i Windows 8.1

  Om du installerar PowerApps på en dator som kör Windows 8 eller Windows 8.1 ska du hålla Windows Store-appen öppen och aktiv. Använd sedan Inställningar-snabbknappen för att söka efter uppdateringar och installera dem.

 2. Anpassade API:er och Common Data Service

  Om en app som skapats med PowerApps skapa 2.0.540 eller tidigare förlitar sig på en databas i Common Data Service och minst en anpassad API i en annan miljö, måste du distribuera API:et i samma miljö som databasen och uppdatera appen så att den kan använda det nya API:et. I annat fall meddelar en dialogruta användarna att API:et inte kunde hittas. Mer information finns i Översikt över miljöer.

 3. Köra en app i Windows 8.1

  Om du installerar den här uppdateringen för Windows 8.1 kan du inte köra appar som öppnas i PowerApps Studio på det operativsystemet. Du kan dock fortfarande köra appar som öppnas i powerapps.com eller genom att använda PowerApps Mobile.

Äldre

 1. Ändra ett flöde i en delad app

  Om du lägger till en flöde i en app och delar det och sedan lägger till en tjänst eller ändrar en anslutning i flödet, så måste du ta bort flödet från den delade appen, lägga till flödet på nytt och dela appen på nytt. I annat fall drabbas de användare som utlöser flödet av ett autentiseringsfel.

 2. Använda en lokaliserad version.

  Om du kör version 2.0.531 i Windows 8.1 kan du inte skriva i en textinmatningskontroll om enheten har konfigurerats på ett språk som kräver ett IME-fönster.

 3. Kamerakontroll i en Windows Phone

  En app som innehåller en kamerakontroll som kan krascha om du öppnar appen på en Windows Phone som kör version 10.0.10586.107. Undvik problemet genom att uppgradera till den senaste versionen (t.ex. genom att köra Upgrade Advisor).

 4. Öppna en app från en mall.

  Om du kör versionen 2.0.500 eller tidigare visas ett felmeddelande när du försöker skapa en app från en mall. Du måste uppgradera för att kunna använda den här funktionen.

  Om du kör versionen 2.0.510 eller senare kan en varning visas när du försöker skapa en app från en mall. Du kan stänga meddelandet och skapa appen.

 5. Skanna en streckkod

  Information om begränsningar och bästa praxis när du använder en streckkodskontroll finns i Skanna en streckkod.

 6. Skapa och ändra appar i en webbläsare

  Många av sakerna du kan göra i PowerApps Studio för webben kan du också göra i PowerApps Studio för Windows. Du kan däremot inte till exempel skapa en app från en mall. Mer information finns i Create an app in a browser (Skapa en app i en webbläsare).

 7. Ändra ett rubrikfält i en entitet

  Om du ändrar ett rubriktfält för en entitet som refererar till andra entiteter via en eller flera sökningar inträffar ett fel när du försöker spara ändringen. Undvik problemet genom att ta bort alla uppslag till den enhet som du vill ändra rubrikfältet för, genomför ändringen och återskapa sedan sökningarna. Mer information om sökningar finns i Build a relationship between entities (Skapa en relation mellan entiteter).

 8. Appar som ansluts till lokal SharePoint

  Om du delar en app som är beroende av anslutningar som inte delas automatiskt (till exempel en lokal SharePoint-webbplats) visas en dialogruta utan text för användare som öppnar appen i en webbläsare när de klickar eller trycker på Logga in. Klicka eller tryck på stängikonen (X) i det övre högra hörnet för att stänga dialogrutan. Dialogrutan visas inte om du öppnar appen i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile. Mer information om delade anslutningar finns i Dela appresurser.

 9. När PowerApps genererar en app från data konfigureras inte fältet som används för sortering och sökning automatiskt.

  Du kan konfigurera det här fältet genom att redigera objektformeln för galleriet, som det beskrivs i avsnittet för att filtrera och sortera i Lägga till ett galleri.

 10. Endast de första 500 posterna i en datakälla kan användas för appar som skapas från data.

  I allmänhet fungerar PowerApps med datakällor i alla storlekar genom att delegera åtgärder till datakällan. För åtgärder som inte kan delegeras utfärdar PowerApps en varning vid redigering som fungerar för datakällans 500 första poster. I artikeln Filter function (Filterfunktion) finns mer information om delegering.

 11. Excel-data måste formateras som en tabell.

  Mer information om begränsningar när du använder Excel som datakälla finns i Cloud-storage connections (Molnlagringsanslutningar).

 12. Anpassade SharePoint-listor stöds, men inte bibliotek, vissa typer av listkolumner eller kolumner som har stöd för flera värden eller val.

  Mer information finns i SharePoint Online.

 13. Samtidig redigering stöds inte. En författare i taget, tack.

  Du kan skada en app eller skriva över andras appar om mer än en person ändrar samma app på samma gång. Stäng appen innan någon annan redigerar den.

 14. Det kan ibland ta en stund innan det går att använda en nyligen delad app.

  I vissa fall är en nyligen delad app inte tillgänglig omedelbart. Vänta en stund så blir den tillgänglig.

 15. I Formulärkontroll kan du inte ändra data med ett anpassat kort.

  Det anpassade kortet saknar egenskapen Uppdatera som krävs för att det ska gå att tillbakaskriva ändringar. Så här kan du komma runt problemet:

  • Välj formulärkontrollen och infoga ett kort genom att använda rutan till höger baserat på fältet som du vill att kortet ska visa.
  • Lås upp kort enligt beskrivningen i Förstå datakort.
  • Ta bort eller ordna om kontroller i kortet som du vill, precis som med det anpassade kortet.
 16. En app som körs på Android 5.0, Nexus 6 med Webview-versioner v48 eller v49 kan krascha.

  Användare kan lösa problemet genom att uppdatera till en tidigare version av Webview (3x) eller uppdatera till Android 6.0.

 17. Användning av kameran kan tillfälligt inaktiveras om minnet är svagt.

  Om din mobila enhet har svagt minne inaktiveras kameran tillfälligt för att enheten inte ska krascha.

 18. Office 365 Video-anslutningsappen stöds inte.

 19. Kortgalleriet är inaktuellt.

  Befintliga appar som använder den här funktionen kommer att fortsätta köras för tillfället, men du kan inte lägga till ett kortgalleri. Ersätt kortgallerierna med de nya kontrollerna Redigera formulär och Visa formulär.