Skapa en anslutning till antingen SharePoint Online eller en lokal SharePoint-webbplats så du kan generera en app automatiskt eller bygga en från grunden.

Om du inte är bekant med PowerApps kan du läsa Introduktion till PowerApps.

I skrivande stund har PowerApps stöd för anpassade listor, men inte bibliotek. Dessutom kan du visa data i vissa typer av kolumner, som Alternativ och Bild, men du kan inte uppdatera data för dessa. Du hittar mer information i Kända problem.

Ange en SharePoint-anslutning

 1. Om du redan inte har registrerat dig ska du registrera dig för PowerApps.

 2. Logga in på powerapps.com med samma autentiseringsuppgifter som du använde för att registrera dig.

 3. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Hantera och sedan på Anslutningar.

  Nytt alternativ på menyn Arkiv

 4. Tryck på Ny anslutning i det övre högra hörnet.

  Knappen Ny anslutning

 5. På listan över anslutningar klickar eller trycker du på SharePoint.

  Lägga till SharePoint-anslutning

 6. Följ stegen i någon av dessa procedurer som visas längre fram i det här avsnittet:

Ansluta till en SharePoint Online-webbplats

 1. Klicka på eller tryck på Anslut direkt (molntjänster) och klicka eller tryck sedan på Lägg till anslutning.

  Välja SharePoint Online

 2. Gå till Nästa steg i slutet av det här avsnittet.

Ansluta till en lokal SharePoint-webbplats

 1. Klicka eller tryck på Connect using on-premises data gateway (Anslut med lokal datagateway).

  Välja lokal SharePoint

  Obs!Gatewayer och lokala anslutningar kan bara skapas och används i användarens standardmiljö.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord.

  Om dina autentiseringsuppgifter inkluderar domännamnet anger du dem som Domän\alias.

  Ange dina autentiseringsuppgifter

 3. Om du inte har en lokal datagateway installerad ska du installera en och klicka eller trycka på ikonen för att uppdatera listan över gatewayer.

  Installera en gateway

 4. Under Choose a gateway (Välj en gateway) klickar eller trycker du på den gateway du vill använda och väljer sedan Lägg till anslutning.

  Välja en gateway

Nästa steg

 • Skapa en app automatiskt baserat på en lista som du anger. Appen har tre skärmar som standard: en för att bläddra bland poster, en för att visa information om en enda post och en för att skapa eller uppdatera en post.
 • Bygga en app från grunden. Den här artikeln skrevs för Excel, men samma principer gäller för SharePoint.