Excel

Excel är en sorts anslutning. Visa Excel-data i din app:

  1. Formatera Excel-data som en tabell.
  2. Lagra Excel-filen till ett molnlagringskonto, till exempel Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive och OneDrive för företag.
  3. Anslut till molnlagringskontot och lägg sedan till Excel-tabellen som en datakälla.
  4. Visa den här informationen i din app genom att Automatiskt generera en app eller genom att till exempel lägga till och konfigurera en gallerikontroll.

Obs: När du ansluter till din Excel-tabell från PowerApps, skapar PowerApps en ny kolumn med namnet __PowerAppsId__, med ett unikt ID för varje rad i Excel-tabellen.

Översikt över anslutningen till molnlagring visar hur du lägger till anslutningen, lägger till en Excel-tabell som en datakälla och använder Excel-data i din app.

Information om hur du ansluter till andra typer av data finns i lista över anslutningar för PowerApps.

Kända begränsningar

Om du vill ha information om hur du delar Excel-data i din organisation så granska dessa begränsningar.