Office 365 Outlook

Om du ansluter till Office 365 Outlook kan du visa, skicka, ta bort och svara på e-postmeddelanden, utöver andra aktiviteter.

Du kan lägga till kontroller med vilka du kan utföra dessa funktioner i din app. Du kan t.ex. lägga till textinmatningskontroller där du kan efterfråga e-postmeddelandets mottagare, ämne och brödtext, och lägga till en knappkontroll med vilken e-postmeddelandet ska kunna skickas.

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till Office 365 Outlook som en anslutning, lägger till Office 365 Outlook som en datakälla i din app och använder tabelldata i olika kontroller.

Viktigt! När detta skrivs stöder inte kalenderåtgärden återkommande händelser.

 

Det här behöver du för att komma igång

Anslut till Office 365 Outlook

 1. Lägg till en dataanslutning och välj Office 365 Outlook:

  Anslut till Office 365

 2. Välj Anslut och ange ditt arbetskonto om du uppmanas att logga in.

Office 365 Outlook-anslutningen har skapats och lagts till i din app. Den är nu redo att användas.

Visa meddelanden

 1. Välj Galleri på menyn Infoga och lägg till ett Textgalleri.

 2. Ge egenskapen Objekt följande uttryck:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Gallerikontrollen fylls i automatiskt med några av dina e-postmeddelanden.

 3. I galleriet, ange egenskapen Text för den första etiketten som ThisItem.From. Ange den andra etiketten som ThisItem.Subject. Ange den tredje etiketten som ThisItem.Body. Du kan också ändra etiketternas storlek.

  Gallerikontrollen fylls i automatiskt med de nya egenskaperna.

 4. Den här funktionen har flera tillgängliga valfria parametrar. Ange egenskapen Objekt som följande formel i gallerikontrollen:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Skicka ett meddelande

 1. Infoga-menyn väljer du Text och därefter textinmatning.

 2. Upprepa föregående steg två gånger, så att du har tre rutor, och ordna dem sedan i en kolumn:

  Tre rutor i en kolumn

 3. Byt namn på kontrollerna till:

  • inputTo
  • inputSubject
  • inputBody
 4. På menyn Infoga väljer du Kontroller och sedan Knapp. Ange egenskapen OnSelect som följande funktion:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. Flytta knappen så att den visas under alla andra kontroller och ange egenskapen Text som "Skicka e-post".

 6. Tryck på F5, eller välj förhandsgranskningsknappen (förhandsgranskningsknappen ). Ange en giltig e-postadress i inputTo och ange vad som helst i de andra två textinmatningkontrollerna.

 7. Välj skicka e-post för att skicka meddelandet. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

Skicka ett meddelande med en bifogad fil

Du kan t.ex. skapa en app som användaren tar bilder med genom att använda enhetens kamera och sedan skicka bilderna som bifogade filer. Användarna kan också koppla många andra typer av filer till en e-postapp.

Om du vill lägga till en bifogad fil till ett meddelande, så följ anvisningarna i föregående avsnitt, men lägg till en parameter som anger en bifogad fil (när du anger knappens egenskap OnSelect). Den här parametern är strukturerad som en tabell där du kan ange upp till tre egenskaper för varje bifogad fil:

 • Namn
 • ContentBytes
 • @odata.type

OBS! Du kan bara ange @odata.type-egenskapen för en bifogad fil, och du kan ange den som en tom sträng.

I det här exemplet skickas ett foto som file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

I det här exemplet skickas förutom fotot, även en ljudfil:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Ta bort ett meddelande

 1. Välj Galleri på menyn Infoga och lägg till ett Textgalleri.

 2. Ge egenskapen Objekt följande uttryck:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Gallerikontrollen fylls i automatiskt med några av dina e-postmeddelanden.

 3. I galleriet, ange egenskapen Text för den första etiketten som ThisItem.Id. Ange den andra etiketten som ThisItem.Subject. Ange den tredje etiketten som ThisItem.Body.

 4. Markera den första rutan i galleriet och byt namn på den till EmailID:

  Byt namn på den första etiketten

 5. Välj den tredje etikett i galleriet och lägg till en Knapp (Infoga meny). Ange knappegenskapen OnSelect som följande funktion:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Tryck på F5, eller välj förhandsgranskningsknappen (förhandsgranskningsknappen ). Välj ett av e-postmeddelandena i galleriet och klicka på knappen.

  Observera Detta tar bort den markerade e-posten från din inkorg. Välj därför med omsorg.

 7. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

Markera ett meddelande som läst

Det här avsnittet använder samma kontroller som ta bort ett meddelande.

 1. Ange knappegenskapen OnSelect som följande funktion:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskningsknappen (Förhandsgranskningsknappen ). Välj ett av de olästa e-postmeddelandena och klicka sedan på knappen.

 3. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

Användbara länkar