Office 365 Video

Office 365-Video ger möjlighet att arbeta med Office 365-kanaler och -videor.

Du kan visa videoinformation i din app. Du kan till exempel visa alla tillgängliga videor från en viss Office 365-videokanal i din app. Du kan också visa en specifik video från en kanal och spela upp den i din app.

I det här ämnet visas de tillgängliga funktionerna.

 

Det här behöver du för att komma igång

Visa tillgängliga funktioner

Den här anslutningen innehåller följande funktioner:

Funktionsnamn Beskrivning
IsVideoPortalEnabled Kontrollerar videoportalstatusen för att se om videotjänster har aktiverats
ListViewableChannels Hämtar alla kanaler som användaren har åtkomst till att visa
ListVideos Visar en lista över alla Office 365-videor som finns i en kanal
GetVideo Hämtar information om en viss Office 365-video
GetPlaybackUrl Hämta uppspelnings-URL för Azure Media Services-manifestet för en video
GetStreamingKeyAccessToken Hämta uppspelnings-URL för Azure Media Services-manifestet för en video

IsVideoPortalEnabled

Kontrollerar videoportalens status: Kontrollerar videoportalstatusen för att se om videotjänster har aktiverats

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tenant sträng ja Klientnamnet för katalogen som användaren ingår i

Utdataegenskaper

Inga.

ListViewableChannels

Hämta alla visningsbara kanaler: Hämtar alla kanaler som användaren har åtkomst till att visa

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tenant sträng ja Klientnamnet för katalogen som användaren ingår i

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
Id sträng Nej
Title sträng Nej
Beskrivning sträng Nej

ListVideos

Visar alla Office 365-video som finns i en kanal i en lista: Visar alla Office 365-video som finns i en kanal i en lista

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tenant sträng ja Klientnamnet för katalogen som användaren ingår i
channelId sträng ja Kanal-ID från vilket videor måste hämtas

Utdataegenskaper – video

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
Id sträng Nej
Title sträng Nej
Beskrivning sträng Nej
CreationDate sträng Nej
Owner sträng Nej
ThumbnailUrl sträng Nej
VideoUrl sträng Nej
VideoDuration heltal Nej
VideoProcessingStatus heltal Nej
ViewCount heltal Nej

GetVideo

Hämtar information om en viss Office 365-video: Hämtar information om en viss Office 365-video

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tenant sträng ja Klientnamnet för katalogen som användaren ingår i
channelId sträng ja Kanal-ID
videoId sträng ja Video-ID

Utdataegenskaper – video

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
Id sträng Nej
Title sträng Nej
Beskrivning sträng Nej
CreationDate sträng Nej
Owner sträng Nej
ThumbnailUrl sträng Nej
VideoUrl sträng Nej
VideoDuration heltal Nej
VideoProcessingStatus heltal Nej
ViewCount heltal Nej

GetPlaybackUrl

Hämta uppspelnings-URL för Azure Media Services-manifestet för en video: Hämta uppspelnings-URL för Azure Media Services-manifestet för en video

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tenant sträng ja Klientnamnet för katalogen som användaren ingår i
channelId sträng ja Kanal-ID
videoId sträng ja Video-ID
streamingFormatType sträng ja Formattyp för direktuppspelning:
  • 1 – Smooth Streaming eller MPEG-DASH
  • 0 – HLS Streaming

Utdataegenskaper

Inga.

GetStreamingKeyAccessToken

Hämta ägartoken för att få behörighet att avkryptera videon: Hämta ägartoken för att få behörighet att avkryptera videon

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tenant sträng ja Klientnamnet för katalogen som användaren ingår i
channelId sträng ja Kanal-ID
videoId sträng ja Video-ID

Utdataegenskaper

Inga.

Användbara länkar

Se alla tillgängliga anslutningar.
Lär dig hur du lägger till anslutningar i dina appar.