Visa en lista med tabeller, samt skapa, läs, uppdatera och ta bort tabellrader i en Oracle-databas efter att du har upprättat en anslutning och skapat en app i PowerApps. Anslutningen till Oracle Database stöder fullständig delegering av filtrering, sortering och andra funktioner, men inga utlösare eller lagrade procedurer.

Förutsättningar

 • Oracle 9 och senare
 • Oracle klientprogramvara 8.1.7 och senare
 • Installera en lokal datagateway
 • Installera Oracle-klientens SDK

Installera en lokal datagateway

Om du vill installera en gateway följer du stegen i den här självstudien.

En lokal datagateway fungerar som en brygga med snabb och säker dataöverföring mellan lokala data (data som inte finns i molnet) och tjänsterna Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps och PowerApps. Du kan använda samma gateway med flera tjänster och flera datakällor. För mer information se Förstå gatewayer.

Installera Oracle-klienten

Installera 64-bitars ODAC 12c version 4 (12.1.0.2.4) för Windows x64 på samma dator som den lokala datagatewayen. Annars visas ett fel om du försöker skapa eller använda anslutningen, enligt listan med kända problem.

Skapa en app från en tabell i en Oracle-databas

 1. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (nära vänsterkanten).

Nytt alternativ

 1. Under Börja med dina data klickar eller trycker du på pilen.

  En lista med de anslutningar som du redan har visas.

 2. Klicka eller tryck på Ny anslutning.

Ny anslutning

 1. I listan med anslutningar klickar eller trycker du på Oracle Database.

Ny databas

 1. Ange namnet på en Oracle-server, ett användarnamn och ett lösenord.

  Ange en server i följande format om det krävs ett SID:
  ServerName/SID

Anslutningsparametrar

 1. Klicka eller tryck på den gateway som du vill använda, eller installera en ny.

  Om din gateway inte visas när du har installerat den, klickar du på Uppdatera gatewaylista.

Ny gateway

 1. Klicka eller tryck på Skapa för att skapa anslutningen.

Nytt

 1. Klicka eller tryck på datauppsättningens standardvärde.

Nytt

 1. Klicka eller tryck på den tabell som du vill använda i listan med tabeller.

Nytt

 1. Klicka på Anslut för att skapa appen.

Nytt

PowerApps skapar en app med tre skärmar och visar data från tabellen som du har valt: - BrowseScreen1 visar en lista med alla poster i tabellen. - DetailScreen1 innehåller mer information om en enda post. - I EditScreen1 kan användarna uppdatera eller skapa en post.

Nytt

Nästa steg

 • Tryck på Ctrl-S om du vill spara den app som du just genererade.
 • Om du vill anpassa BrowseScreen1 (som visas som standard), kan du läsa mer i Anpassa en layout.
 • Om du vill anpassa DetailsScreen1 eller EditScreen1, kan du läsa mer i Anpassa ett formulär.

Kända problem, tips och felsökning

 1. Kan inte nå en Gateway.

  Det här felet visas om den lokala datagatewayen inte kan ansluta till molnet. Kontrollera statusen för din gateway genom att logga in på powerapps.microsoft.com, klicka eller tryck på Gatewayer och klicka eller tryck sedan på den gateway som du vill använda.

  Kontrollera att din gateway är igång och kan ansluta till Internet. Undvik att installera gatewayen på en dator som kan komma att stängas av eller försättas i strömsparläge. Du kan också prova att starta om tjänsten för din lokala datagateway (PBIEgwService).

 2. System.Data.OracleClient kräver version 8.1.7 eller senare av Oracle-klientprogramvaran.

  Det här felet visas om Oracle-klientens SDK inte är installerad på samma dator som den lokala datagatewayen. Lös problemet genom att installera den officiella providern.

 3. Tabellen ”[tabellnamn]” definierar inga nyckelkolumner.

  Det här felet visas om du ansluter till en tabell som inte har någon primär nyckel, vilket anslutningen till Oracle Database kräver.

 4. I skrivande stund stöds inte lagrade procedurer, tabeller med sammansatta nycklar och kapslade objekttyper i tabeller.