Salesforce

Hantera data från Salesforce med kontroller i en app. Till exempel, visa namn och kontaktinformation för ett säljuppslag i etiketter och lägg till andra kontroller för att skapa, uppdatera och ta bort objekt i dina konton och kampanjer.