SharePoint

Anslut till en SharePoint-webbplats för att automatiskt generera en app från en lista, skapa en app från grunden eller uppdatera en befintlig app.

Kända problem

Du kan lägga till data från en anpassad lista men inte ett bibliotek. Dessutom stöds inte alla typer av kolumner och alla typer av kolumner stöder inte alla typer av kort.

Kolumntyp Support Standardkort
Enskild rad med text Ja Visa text
Flera rader med text Ja Visa text
Alternativ Ja (endast enstaka värden) Visa uppslag
Number Ja Visa procentsats
Visa omdöme
Visa text
Valuta Ja Visa procentsats
Visa omdöme
Visa text
Datum och tid Ja Visa text
Uppslag Ja (endast enstaka värden) Visa uppslag
Redigera sökning
Som booleskt (ja/nej) Ja Visa text
Visa på/av
Person eller grupp Ja (endast enstaka värden) Visa uppslag
Redigera sökning
Hyperlänk Ja Visa URL
Visa text
Bild Ja (skrivskyddat) Visa bild
Visa text
Beräknat Ja (skrivskyddat)
Uppgiftsresultat Nej
Externa data Nej
Hanterade metadata Ja (skrivskyddat)
Klassificering Nej

Dessutom stöder PowerApps inte kolumner som har stöd för flera värden eller val.

 • För uppslagskolumner måste kryssrutan Tillåt flera värden vara avmarkerad.

  Kryssruta för att tillåta flera värden i en uppslagskolumn

 • För Hanterade metadata-kolumner måste kryssrutan Tillåt flera värden vara avmarkerad.

  Kryssruta för att tillåta flera värden i en Hanterade metadata-kolumn

 • För Person eller grupp-kolumner måste alternativet Nej under Tillåt flera val väljas.

  Alternativ för att tillåta flera val för en Person eller grupp-kolumn

 • För Alternativ-kolumner måste alternativet Nedrullningsbar meny eller Alternativknappar under Visa alternativ med väljas.

  Olika val för att visa alternativ för en Alternativ-kolumn

Kolumner som innehåller blanksteg kan läsas av PowerApps, men blankstegen ersätts med den hexadecimala escape-koden ”_x0020_”. Till exempel visas "Kolumnens namn" i SharePoint som "Kolumnens_x0020_namn" i PowerApps när det visas i datalayouten eller används i en formel.

Förutsättningar

Öppna PowerApps genom att utföra ett av följande steg:

Skapa en app

Lägga till en SharePoint-lista till en befintlig app

 1. Öppna appen som du vill uppdatera i PowerApps Studio.

 2. Klicka eller tryck på Datakällor på fliken Visa i menyfliksområdet.

 3. Klicka eller tryck på Lägg till datakälla i rutan till höger.

  Lägg till datakälla

 4. Klicka eller tryck på Ny anslutning och klicka eller tryck sedan på SharePoint. Klicka eller tryck därefter på Anslut.

  Lägga till SharePoint-anslutning

 5. Ange vilken typ av SharePoint-webbplats som du vill ansluta till:

  Ange typ av anslutning

  • Klicka på eller tryck på Anslut direkt (molntjänster) för att ansluta till SharePoint Online.
  • Klicka på eller tryck på Anslut med hjälp av lokal datagateway för att ansluta till en lokal SharePoint-webbplats.

   Ange Windows som autentiseringstyp och ange därefter dina autentiseringsuppgifter. (Om dina autentiseringsuppgifter inkluderar ett domännamn, anger du det som domän\alias.)

   Ange autentiseringsuppgifter

   Obs: Om du inte har en lokal datagateway installerad, ska du installera en och sedan klicka eller trycka på ikonen för att uppdatera listan över gatewayer.

   Under Välj en gateway klickar eller trycker du på den gateway som du vill använda.

   Välj gateway

 6. Klicka eller tryck på Anslut.

 7. Under Anslut till en SharePoint-webbplats klickar eller trycker på en post i listan Webbplatser som använts nyligen (eller skriver in eller klistrar in webbadressen till den plats som du vill använda) och klickar eller trycker sedan på Gå till.

  Välj en SharePoint-webbplats

 8. Markera kryssrutan för en eller flera listor som du vill använda under Välj en lista och klicka eller tryck sedan på Anslut:

  Markera tabellerna i SharePoint

  Det är inte alla listtyper som visas som standard. Om namnet på den lista du vill använda inte visas kan du bläddra längst ned och sedan skriva in namnet på listan i den ruta som innehåller Ange namnet på den anpassade listan.

  Anpassad lista i SharePoint

  Datakällorna läggs till i din app.

  Lista över datakällor som har lagts till i appen

Visa data i ett galleri

Om du vill visa data från någon av dessa typer av kolumner i ett galleri, använder du formelfältet för att ställa in Etikett-egenskapen för en eller flera textrutekontroller i galleriet:

 • För en Alternativ- eller Uppslag-kolumn anger du ThisItem.[ColumnName].Value för att visa data i kolumnen.

  Ange till exempel ThisItem.Location.Value om du har en Alternativ-kolumn med namnet Plats, och ange ThisItem.PostalCode.Value om du har en Uppslag-kolumn med namnet PostalCode.

 • För en Person eller grupp-kolumn, anger du ThisItem.[ColumnName].DisplayName för att visa användarens eller gruppens visningsnamn.

  Ange till exempel ThisItem.Manager.DisplayName för att visa visningsnamnen från en Person eller grupp-kolumn med namnet Manager.

  Du kan också visa olika information om användare, som e-postadresser eller titlar. Ange ThisItem.[ColumnName] om du vill visa en komplett lista över alternativ. (med avslutande punkt).

  Obs: För en CreatedBy-kolumn anger du ThisItem.Author.DisplayName för att visa visningsnamnen för användare som skapade objekt i listan. För en ModifiedBy-kolumn anger du ThisItem.Editor.DisplayName för att visa visningsnamnen för användare som har ändrat objekt i listan.

 • För en Hanterade metadata-kolumn anger du ThisItem.[ColumnName].Label för att visa data i kolumnen.

  Ange till exempel ThisItem.Languages.Label om du har en Hanterade metadata-kolumn med namnet Languages.

Nästa steg