Twitter

På Twitter kan du posta tweets och få tweets, en tidslinje, vänner och följare med ett Twitter-konto.

Du kan visa den här informationen på en etikett i din app. Som exempel kan du lägga till en textruta för textinmatning, be användaren att ange en tweet-text och sedan lägga till en knapp som ”postar” tweeten. Du kan använda liknande metoder för att få en tweet eller söka efter en tweet och sedan visa texten i en etikett- eller i en gallerikontroll i din app.

Det här ämnet visar hur du skapar Twitter-anslutningen, använder Twitter-anslutningen i en app och visar en lista över tillgängliga funktioner.

 

Det här behöver du för att komma igång

Ansluta till Twitter

 1. Öppna PowerApps, välj Ny, och skapa sedan en tom app. Välj Layout för mobil eller Layout för läsplatta. Layout för läsplatta ger mer arbetsyta:

  Öppna en tom app

 2. Klicka eller tryck på fliken Data i den högra rutan och klicka eller tryck sedan på Lägg till datakälla.

 3. Välj först Ny anslutning och sedan Twitter:

  Ansluta till Twitter

  Ansluta till Twitter

 4. Välj Anslut, ange dina inloggningsuppgifter för Twitter och välj sedan Auktorisera app.

 5. Välj Lägg till datakälla. Anslutningen visas under Datakällor:
  Stäng fönstret Alternativ

Twitter-anslutningen har skapats och lagts till i din app. Den är nu redo att användas.

Använda Twitter-anslutningen i din app

Visa en tidslinje

 1. Välj GalleriInfoga-menyn och lägg till någon av Med text-gallerierna.
 2. Vi tittar på några tidslinjer:

  • För att visa tidslinjen för den aktuella användaren, anger du dess Items-egenskap i galleriet enligt följande formel:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • För att visa en annan användares tidslinje, ställer du in galleriets Items-egenskap enligt följande formel:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Ange en Twitter-referens inom dubbla citattecken eller ett motsvarande värde. Ange till exempel "satyanadella" or "powerapps" direkt i formeluttrycket.

  • Lägg till en textinmatningskontroll med namnet Tweep och ställ in dess standardegenskap till Tweep.Text. I textrutan Tweep skriver du in en Twitter-referens som satyanadella (utan citattecken och utan tecknet @).

   Ange Items-egenskapen enligt följande formel i gallerikontrollen:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   Gallerikontrollen visar automatiskt tweetsen för den Twitter-referens som du skriver in.

  TIPS Vissa av dessa formler använder maxResults-argumentet för att visa det senaste antalet x tweets på en tidslinje.

 3. Ställ in galleriets Items-egenskap till Twitter.HomeTimeline().

  När galleriet är markerat visar den högra rutan alternativ för detta galleri.

 4. Välj TweetText i den första listan, välj TweetedBy i den andra listan och välj CreatedAt i den tredje listan.

  Värdena för de egenskaper som du har valt visas nu i galleriet.

Visa följare

 1. Vi visar några följare med hjälp av Med text-galleriet:

  • För att visa den aktuella användarens följare, ställer du in galleriets Items-egenskap enligt följande formel:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • För att visa en annan användares följare, ställer du in galleriets Items-egenskap enligt följande formel:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Ange en Twitter-referens inom dubbla citattecken eller ett motsvarande värde. Ange till exempel "satyanadella" or "powerapps" direkt i formeluttrycket.

  • Lägg till en textinmatningskontroll med namnet Tweep och ställ in dess standardegenskap till Tweep.Text. I textrutan Tweep skriver du in en Twitter-referens som satyanadella (utan citattecken och utan tecknet @).

   Ange Items-egenskapen enligt följande formel i gallerikontrollen:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   Gallerikontrollen visar automatiskt vem som följer den Twitter-referens som du skriver in.

  TIPS Vissa av dessa formler använder maxResults-argumentet för att visa det senaste antalet x tweets på en tidslinje.

 2. Ställ in galleriets Items-egenskap till Twitter.MyFollowers().

  När galleriet är markerat visar den högra rutan alternativ för detta galleri.

 3. Välj UserName i den andra listan och FullName i den tredje listan.

  Värdena för de egenskaper som du har valt visas nu i galleriet.

Visa användare som följs

 1. Vi visar några användare som följs med hjälp av Med text-galleriet:

  • För att visa vilka användare som den aktuella användaren följer, ställer du in galleriets Items-egenskap enligt följande formel:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • För att visa vilka användare som en annan användare följer, ställer du in galleriets Items-egenskap enligt följande formel:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Ange en Twitter-referens inom dubbla citattecken eller ett motsvarande värde. Ange till exempel "satyanadella" or "powerapps" direkt i formeluttrycket.

  • Lägg till en textinmatningskontroll med namnet Tweep och ställ in dess standardegenskap till Tweep.Text. I textrutan Tweep skriver du in en Twitter-referens som satyanadella (utan citattecken och utan tecknet @).

   Ange Items-egenskapen enligt följande formel i gallerikontrollen:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   Gallerikontrollen visar automatiskt andra referenser som du följer.

  När galleriet är markerat visar den högra rutan alternativ för detta galleri.

 2. Välj Description i Body1-listan UserName i Heading1-listan och FullName i Subtitle1-listan.

  Värdena för de egenskaper som du har valt visas nu i galleriet.

Visa information om en användare

Lägg till en etikett och ange därefter dess egenskap Text enligt en av dessa formler:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Ange en Twitter-referens inom dubbla citattecken eller ett motsvarande värde. Ange till exempel "satyanadella" or "powerapps" direkt i formeluttrycket.

Eller så kan du använda en textinmatningskontroll för att skriva in en Twitter-referens, så som vi har gjort i det här ämnet.

Söka tweets

 1. Med hjälp av ett Med text-galleri kan du ställa in dess Items-egenskap enligt följande formel:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Ange en SearchTerm med dubbla citattecken eller genom att referera till ett motsvarande värde. Ange till exempel "PowerApps" eller "microsoft" direkt i formeln.

  Eller så kan du använda en textinmatningskontroll för att skriva in en Twitter-referens, så som vi har gjort i det här ämnet.

  TIPS Visa de fem första resultaten genom att använda maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Ställ in galleriets Items-egenskap till Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  När galleriet är markerat visar den högra rutan alternativ för detta galleri.

 3. Välj TweetText i den första listan, välj TweetedBy i den andra listan och välj CreatedAt i den tredje listan.

  Värdena för de egenskaper som du har valt visas nu i galleriet.

Skicka en tweet

 1. Lägg till en textinmatningskontroll och byt sedan namn på den till MyTweet.

 2. Lägg till en knapp och ställ sedan in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})

 3. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskningsknappen ( ). Skriv lite text i MyTweet och välj sedan knappen för att tweeta texten som du har skrivit.

 4. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

Visa tillgängliga funktioner

Den här anslutningen innehåller följande funktioner:

Funktionsnamn Beskrivning
UserTimeline Hämtar en samling med de senaste tweetsen som postats av den angivna användaren
HomeTimeline Hämtar de senaste tweetsen och retweetsen som har postats av mig och mina följare
SearchTweet Hämtar en samling relevanta tweets som matchar en angiven fråga
Followers Hämtar de användare som följer den angivna användaren
MyFollowers Hämtar de användare som följer mig
Following Hämtar de användare som den angivna användaren följer
MyFollowing Hämtar de användare som jag följer
User Hämtar information om den angivna användaren (exempel: användarnamn, beskrivning, följarantal osv.)
Tweet Tweet
OnNewTweet Utlöser ett arbetsflöde när en ny tweet postas som matchar din sökfråga

UserTimeline

Hämta användartidslinje: Hämtar en samling med de senaste tweetsen som postats av den angivna användaren

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
userName sträng ja Twitter-referens
maxResults heltal nej Maximalt antal tweets som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
TweetText sträng Ja
TweetId sträng Nej
CreatedAt sträng Nej
RetweetCount heltal Ja
TweetedBy sträng Ja
MediaUrls matris Nej

HomeTimeline

Hämta tidslinje: Hämtar de senaste tweetsen och retweetsen som har postats av mig och mina följare

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
maxResults heltal nej Maximalt antal tweets som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
TweetText sträng Ja
TweetId sträng Nej
CreatedAt sträng Nej
RetweetCount heltal Ja
TweetedBy sträng Ja
MediaUrls matris Nej

SearchTweet

Sök tweet: Hämtar en samling relevanta tweets som matchar en angiven fråga

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
searchQuery sträng ja Frågetext (du kan använda valfri frågeoperatör som stöder Twitter: http://www.twitter.com/search)
maxResults heltal nej Maximalt antal tweets som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
TweetText sträng Ja
TweetId sträng Nej
CreatedAt sträng Nej
RetweetCount heltal Ja
TweetedBy sträng Ja
MediaUrls matris Nej

Följare

Hämta följare: Hämtar de användare som följer den angivna användaren

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
userName sträng ja Användarens Twitter-referens
maxResults heltal nej Maximalt antal användare som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
FullName sträng Ja
Plats sträng Ja
Id heltal Nej
UserName sträng Ja
FollowersCount heltal Nej
Beskrivning sträng Ja
StatusesCount heltal Nej
FriendsCount heltal Nej

MyFollowers

Hämta mina följare: Hämtar de användare som följer mig

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
maxResults heltal nej Maximalt antal användare som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
FullName sträng Ja
Plats sträng Ja
Id heltal Nej
UserName sträng Ja
FollowersCount heltal Nej
Beskrivning sträng Ja
StatusesCount heltal Nej
FriendsCount heltal Nej

Följer

Hämta följande: Hämtar de användare som den angivna användaren följer

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
userName sträng ja Användarens Twitter-referens
maxResults heltal nej Maximalt antal användare som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
FullName sträng Ja
Plats sträng Ja
Id heltal Nej
UserName sträng Ja
FollowersCount heltal Nej
Beskrivning sträng Ja
StatusesCount heltal Nej
FriendsCount heltal Nej

MyFollowing

Hämta mina följande: Hämtar de användare som jag följer

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
maxResults heltal nej Maximalt antal användare som ska hämtas, t.ex. {maxResults:5}

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
FullName sträng Ja
Plats sträng Ja
Id heltal Nej
UserName sträng Ja
FollowersCount heltal Nej
Beskrivning sträng Ja
StatusesCount heltal Nej
FriendsCount heltal Nej

Användare

Hämta användare: Hämtar information om den angivna användaren (exempel: användarnamn, beskrivning, följarantal osv.)

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
userName sträng ja Användarens Twitter-referens

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
FullName sträng Ja
Plats sträng Ja
Id heltal Nej
UserName sträng Ja
FollowersCount heltal Nej
Beskrivning sträng Ja
StatusesCount heltal Nej
FriendsCount heltal Nej

Tweet

Publicera en ny tweet: Tweet

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
tweetText sträng nej Text som ska postas t.ex. {tweetText:”hello”}
body sträng nej Media att posta

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
TweetId sträng Ja

OnNewTweet

När en ny tweet visas: Utlöser ett arbetsflöde när en ny tweet postas som matchar din sökfråga

Indataegenskaper

Namn Datatyp Krävs Beskrivning
searchQuery sträng ja Frågetext (du kan använda valfri frågeoperatör som stöder Twitter: http://www.twitter.com/search)

Utdataegenskaper

Egenskapens namn Datatyp Krävs Beskrivning
värde matris Nej

Användbara länkar

Se alla tillgängliga anslutningar.
Lär dig hur du lägger till anslutningar i dina appar.