En kontroll som spelar upp en ljudfil, en videofil eller ett videoklipp på YouTube.

Beskrivning

En ljudkontroll spelar upp ett ljudklipp från en fil, en inspelning från en mikrofonkontroll eller ljudspåret från en videofil. En videokontroll spelar upp ett videoklipp från en fil eller från YouTube om du anger en URL.

Nyckelegenskaper

Loop – Ett ljud- eller videoklipp startar om automatiskt när uppspelningen är klar.

Media – En identifierare för klippet som spelas upp av en ljud- eller videokontroll.

ShowControls – Om en ljud- eller videospelare t.ex. ska visa en uppspelningsknapp och ett volymreglage eller om en pennkontroll ska visa t.ex. ikoner för att rita, radera och rensa.

Ytterligare egenskaper

AutoPause – Ett ljud- eller videoklipp pausas automatiskt när användaren går till en annan skärm.

AutoStart – En ljud- eller videokontroll startar automatiskt att spela upp ett klipp när användaren navigerar till skärmen som innehåller kontrollen.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll.

ImagePosition – Positionen (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) för en bild på en skärm eller en kontroll om det inte är samma storlek som bilden.

OnEnd – Hur en app svarar när ett ljud- eller videoklipp är slut.

OnPause – Hur en app svarar när användaren pausar klippet som spelas upp av en ljud- eller videokontroll.

OnStart – Hur appen reagerar när användaren börjar spela in med en mikrofonkontroll.

PausedTrue om en kontroll för mediauppspelning är pausad, annars false.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

Start – Spelar upp ett ljud- eller videoklipp.

StartTime – Tiden efter början av ett ljud- eller videoklipp när klippet börjar spelas upp.

Time – En mediakontrolls aktuella position.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

First( TableName )

Exempel

Spela upp en ljud- eller videofil

 1. Klicka eller tryck på MediaFil-menyn, klicka eller tryck på Videor eller Ljud och klicka eller tryck sedan på Bläddra.

 2. Bläddra till den fil som du vill använda, klicka eller tryck på den och klicka eller tryck sedan på Öppna.

 3. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan, lägg till en ljud- eller videokontroll och ställ in dess Media-egenskap till filen som du har lagt till.

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?

 4. Tryck på F5 och spela sedan upp klippet genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen för den kontroll som du har lagt till.

  Tips: Videokontrollens uppspelningsknapp visas när du för markören över kontrollen.

 5. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

Spela upp en YouTube-video

 1. Lägg till en videokontroll och ställ in dess Media-egenskap till den URL som omges av dubbla citattecken i en YouTube-video.

 2. Tryck på F5 och spela sedan upp klippet genom att klicka eller trycka på videokontrollens uppspelningsknapp.

 3. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.