En kontroll med vilken användaren kan ta foton med enhetens streckkodsläsare.

Beskrivning

Om du lägger till den här kontrollen kan användaren uppdatera en datakälla med ett eller flera foton oavsett var appen körs.

Nyckelegenskaper

barcode scanner – Det numeriska ID:et för den streckkodsläsare som appen använder på en enhet som har fler än en streckkodsläsare.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Brightness – Så mycket ljus som användaren sannolikt uppfattar i en bild.

Contrast – Anger hur enkelt användaren kan skilja mellan liknande färger i en bild.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnStream – Anger hur appen svarar när egenskapen Stream uppdateras.

Photo – Den bild som tas när användaren tar ett foto.

Stream – Automatiskt uppdaterad bild som baseras på egenskapen StreamRate.

StreamRate – Anger, i millisekunder, hur ofta bilden för egenskapen Stream ska uppdateras. Det här värdet kan vara mellan 100 (1/10 sekund) till 3 600 000 (1 timma).

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en streckkodsläsare förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram.

Relaterade funktioner

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

Exempel

Lägga till foton i en bildgallerikontroll

  1. Lägg till en streckkodsläsarkontroll och ge den namnet Mybarcode scanner

    Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

  2. Lägg till en etikett och ställ in dess utdata till streckkodens värde.

  3. Läs in en streckkod av den typ som är inställd under egenskapen BarcodeType.

  4. Etiketten visar den inlästa streckkoden.