En kontroll med vilken användaren kan ta foton med enhetens kamera.

Beskrivning

Om du lägger till den här kontrollen kan användaren uppdatera en datakälla med ett eller flera foton oavsett var appen körs.

Nyckelegenskaper

Kamera – På enheter som har mer än en kamera anges här kamerans numeriska ID.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Brightness – Så mycket ljus som användaren sannolikt uppfattar i en bild.

Contrast – Anger hur enkelt användaren kan skilja mellan liknande färger i en bild.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnStream – Anger hur appen svarar när egenskapen Stream uppdateras.

Photo – Den bild som tas när användaren tar ett foto.

Stream – Automatiskt uppdaterad bild som baseras på egenskapen StreamRate.

StreamRate – Anger, i millisekunder, hur ofta bilden för egenskapen Stream ska uppdateras. Det här värdet kan vara mellan 100 (1/10 sekund) till 3 600 000 (1 timma).

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en kamera förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram.

Relaterade funktioner

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

Exempel

Lägga till foton i en bildgallerikontroll

 1. Lägg till en kamerakontroll, ge den namnet MyCamera och ge dess egenskap OnSelect följande formel:
  Collect(MyPix, MyCamera.Photo)

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?

 2. Tryck på F5 och ta sedan ett foto genom att klicka eller trycka på MyCamera.

 3. Lägg till en bildgallerikontroll och ändra sedan storlek på dess bildkontroll, dess mall och även själva bildgallerikontrollen, så att den får plats på skärmen.

 4. Ange egenskapen Objekt för bildgallerikontrollen med följande uttryck:
  MyPix.Url.

 5. Kontrollera att bildegenskapen för bildkontrollen har följande uttryck:
  ThisItem.Url

  Fotot som du tagit visas i bildgallerikontrollen.

 6. Ta så många foton som du vill och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.

 7. (valfritt) Ge bildkontrollens egenskap OnSelect i bildgallerikontrollen värdet Remove(MyPix, ThisItem), tryck på F5 och ta sedan bort ett foto genom att klicka eller trycka på det.

Spara fotona lokalt med funktionen SaveData eller uppdatera en datakälla med funktionen Patch.