Kontroller som visar data som diagram med x- och y-axlar.

Beskrivning

En stapeldiagramskontroll eller en linjediagramskontroll består av flera kontroller som grupperas tillsammans. Dessa kontroller visar en rubrik, data och en förklaring.

Nyckelegenskaper

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.

NumberOfSeries – Hur många datastaplar som visas i ett stapel- eller linjediagram.

Alla egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Color – Textens färg i en kontroll.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

GridStyle – Huruvida ett stapel- eller linjediagram visar sin x-axel, sin y-axeln, båda eller ingendera.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

ItemColorSet – Respektive datapunkts färg i ett diagram.

ItemsGap – Avståndet mellan staplarna i ett stapeldiagram.

 • Egenskapen ItemsGap är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

Markers – Huruvida stapel- eller linjediagrammet visar värdet för varje datapunkt.

MarkerSuffix – Text som visas efter varje värde i ett stapeldiagram för vilket egenskapen Markers har värdet sant.

 • Egenskapen MarkerSuffix är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

MinimumBarWidth – Den smalast möjliga bredden för staplar i ett stapeldiagram.

 • Egenskapen MinimumBarWidth är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

SeriesAxisMax – Det maximala värdet för ett stapel- eller linjediagrams y-axel.

 • Egenskapen SeriesAxisMax är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

SeriesAxisMin – Ett tal som bestämmer minimivärdet för ett stapeldiagrams y-axel.

 • Egenskapen SeriesAxisMin är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

XLabelAngle – Vinkeln för etiketterna under x-axeln i ett stapel- eller linjediagram.

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

YAxisMax – Det maximala värdet för ett linjediagrams y-axel.

 • Egenskapen YAxisMax är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

YAxisMin – Det minimala värdet för ett linjediagrams y-axel.

 • Egenskapen YAxisMin är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.

YLabelAngle – Vinkeln för etiketterna bredvid y-axeln i ett linje- eller stapeldiagram.

Relaterade funktioner

Max( DataSource, ColumnName )

Exempel

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:
  Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?

 2. Tryck på F5, klicka på eller tryck på knappkontrollen och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.

 3. Lägg till en stapeldiagramskontroll eller en linjediagramskontroll, styr ge dess egenskap Items värdet Revenue och dess egenskap NumberOfSeries värdet 3.

  Kontrollen visar intäktsdata för varje produkt under tre år.