Visning av ett enskilt fält i en datatabellkontroll.

Beskrivning

Kontrollen Datatabell visar en datauppsättning i tabellformat och varje kolumn i tabellformatet representeras av en Kolumn-kontroll. Kolumn-kontroller har egenskaper som apputvecklare kan använda för att anpassa kolumnens utseende och beteende.

Kapacitet

Tillgängligt nu

 • Ändra bredden på en kolumnkontroll.
 • Ändra texten för en kolumnkontroll.
 • Navigera genom att klicka eller trycka på ett värde i en kolumnkontroll.

Ännu inte tillgängligt

 • Anpassa stilen på en kolumnkontroll.

Kända problem

 • Egenskapen Visible fungerar inte ännu.

Egenskaper

 • DisplayName – Den text som visas i rubriken för kolumnen.

  [!NOTE] Den här egenskapen kommer snart att byta namn till HeaderText.

 • IsHyperlink – Ett värde som anger om data i kolumnen ska strykas under för att ange att det är en hyperlänk.

 • Width – Avståndet mellan kolumnkontrollens vänstra och högra kant.

Exempel

Ändra storlek på en kolumn

 1. Skapa en tom tablet-app.

 2. Klicka eller tryck på Datatabell på fliken Infoga och ändra sedan storlek på Datatabell-kontrollen så att den täcker hela skärmen.

 3. Klicka eller tryck på nedåtpilen till höger om Ingen datakälla har valts i rutan till höger och klicka eller tryck sedan på Lägg till en datakälla.

 4. Klicka eller tryck på anslutningen för din Common Data Service-databas i listan över anslutningar.

 5. I listan över enheter klicka eller tryck på Konto, och klicka sedan på eller tryck på Anslut.

  Datatabellkontrollen initieras och visar en uppsättning standardfält.

 6. Klicka eller tryck på kolumnen Fullständigt namn.

  Kolumnkontroll har markerats

 7. Dra handtaget åt höger för att ändra storlek på fältet.

  Kolumnkontroll med ändrad storlek