En kontroll där användarna kan välja bland olika alternativ. Har stöd för sökning och flera markeringar.

Beskrivning

I en kombinationsrutekontroll kan du söka efter objekt som du väljer. Sökningen utförs på serversidan i egenskapen SearchField, vilket innebär att prestandan inte påverkas av mycket stora datakällor.

Enkelt läge eller flervalsläge konfigureras via egenskapen SelectMultiple.

När du söker efter objekt som kan väljas, kan du för varje objekt välja att visa ett enskilt datavärde, två värden, eller en bild och två värden (Person) genom att ändra inställningen Layout i fönstret Data.

Nyckelegenskaper

**Items ** – Datakällan som val kan göras från.

DefaultItems – De första markerade objekten innan användaren interagerar med kontrollen.

SelectedItems – Lista med valda objekt till följd av användarinteraktion.

SelectMultiple – Om användaren kan välja ett eller flera objekt.

IsSearchable – Om användaren kan söka efter objekt innan de väljs.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

**Default ** – Den ursprungliga markeringen innan den ändras av användaren i enkelt valläge.

DisplayFields – Lista med fält som visas för varje objekt som returneras av sökningen. Detta är enklast att konfigurera via fönstret Data på fliken Egenskaper.

DisplayMode ** – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad**).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

InputTextPlaceholder – Instruktionstext som visas för slutanvändarna när inga objekt har markerats.

OnChange – Hur appen svarar när användaren ändrar en markering.

OnNavigate – Hur appen svarar när användaren klickar på ett objekt.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Exempel

  1. Lägg till en kombinationsrutekontroll från fliken Infoga i menyn Kontroller.
  2. Klicka på Data på fliken Egenskaper.
  3. Välj datakälla, layout och relaterade egenskaper nedan.
  4. Ange egenskapen SelectMultiple på fliken Avancerat.

    En kombinationsruta visas i din app.

    Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?