Visar en uppsättning data i tabellformat.

Beskrivning

Datatabellkontrollen visar en datauppsättning i ett format som innehåller kolumnrubriker för varje fält som visas. Som apputvecklare har du fullständig kontroll över vilka fält som visas och i vilken ordning. Liksom gallerikontrollen har datatabellkontrollen en Selected-egenskap som pekar till den valda raden. Därför kan du koppla kontrollen Datatabell till andra kontroller.

Kapacitet

Datatabellkontrollen introducerades i PowerApps 5 maj 2017. Det här avsnittet innehåller information om vilka funktioner som stöds och som inte stöds.

Tillgängligt nu

 • Data i en datatabellkontroll är skrivskyddade.
 • En enskild rad är alltid markerad i en datatabellkontroll.
 • Länka en datatabellkontroll till en ansluten eller lokal datakälla.
 • Justera kolumnbredder i en datatabellkontroll medan du kör appen, men ändringarna sparas inte.
 • En uppsättning standardfält visas i en datatabellkontroll när du länkar den till en anslutningsapp som har implementerat den här funktioner, till exempel Common Data Service. Du kan sedan visa eller dölja dessa och andra fält vid behov.
 • Anpassa kolumnbredd och rubriktext.
 • Visa hyperlänkar i en datatabell-kontroll.
 • Kopiera och klistra in en kontroll för datatabell.

Ännu inte tillgängligt

 • Anpassa stil för enskilda kolumner.
 • Lägg till en datatabellkontroll i en formulärkontroll.
 • Ändra höjden på alla rader.
 • Visa bilder i en datatabellkontroll.
 • Visa fält från relaterade entiteter.
 • Använd inbyggda funktioner för att filtrera och sortera data efter kolumnrubrik.
 • Lägg till en datatabellkontroll i en gallerikontroll.
 • Redigera data i datatabellkontrollen.
 • Markera flera rader.

Kända problem

 • Inga data visas om du använder funktionen FirstN i egenskapen Items.

Nyckelegenskaper

 • Items – Datakällan som visas i datatabellkontrollen.
 • Selected – Den markerade raden i datatabellkontrollen.

Andra egenskaper

 • BorderColor – Kantlinjefärgen för datatabellkontrollen.
 • BorderStyle – Kantlinjefärgen för datatabellkontrollen. Alternativen är solid, streckad, prickad och ingen.
 • BorderThickness – Tjockleken på kantlinjen för datatabellkontrollen.
 • Color – Standardtextfärgen för alla rader med data.
 • Fill – Bakgrundsfärgen som används för alla datarader.
 • Font – Standardteckensnittet för alla datarader.
 • FontWeight – Standardteckensnittets vikt för alla rader med data.
 • HeadingColor – Textfärgen för kolumnrubrikerna.
 • HeadingFill – Bakgrundsfärgen för kolumnrubrikerna.
 • HeadingFont – Teckensnittet för kolumnrubrikerna.
 • HeadingFontWeight – Teckensnittets vikt för kolumnrubrikerna.
 • HeadingSize – Teckenstorleken för kolumnrubrikerna.
 • Height – Avståndet mellan den övre och nedre kanten för datatabellkontrollen.
 • HoverColor – Textfärgen för den rad som muspekaren pekar på.
 • HoverFill – Bakgrundsfärgen för den rad som muspekaren pekar på.
 • NoDataText – Meddelandet som användaren får när det inte finns några poster att visa i datatabellkontrollen.
 • SelectedColor – Färgen på texten i den markerade raden.
 • SelectedFill – Bakgrundsfärgen för den markerade raden.
 • Size – Standardteckenstorleken för alla rader med data.
 • Visible – Ett värde som anger om datatabellkontrollen ska visas eller döljas.
 • Width – Avståndet mellan den högra och vänstra kanten för datatabellkontrollen.
 • X – Avståndet mellan den vänstra kanten för datatabellkontrollen och den överordnade behållarens vänstra kant (eller den vänstra kanten av skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).
 • X – Avståndet mellan den övre kanten för datatabellkontrollen och den överordnade behållarens övre kant (eller den övre kanten av skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Exempel

Grundläggande användning

 1. Skapa en tom tablet-app.

 2. Klicka eller tryck på Datatabell på fliken Infoga.

  Lägga till en tabellkontroll på en skärm

  Kontrollen Datatabell har lagts till på skärmen.

 3. Byt namn på datatabellkontrollen (SalesOrderTable) och ändra storlek på den så att den täcker hela skärmen.

 4. Klicka eller tryck på nedåtpilen till höger om texten Ingen datakälla har valts i rutan till höger och klicka eller tryck sedan på Lägg till en datakälla.

  Lägga till en datakälla

 5. Klicka eller tryck på anslutningen för din Common Data Service-databas i listan över anslutningar.

  Välj anslutningen för datakällan

 6. I listan över enheter klicka eller tryck på Försäljningsorder, och klicka sedan på eller tryck på Anslut.

  Välj entiteten Försäljningsorder

  Datatabellkontrollen är nu kopplad till datakällan Försäljningsorder. Flera inledande fält visas i datatabellkontrollen eftersom vi använder en anslutningsapp som stöder den funktionen.

  Datatabell

 7. Markera en eller flera kryssrutor i den högra rutan för att visa eller dölja enskilda fält.

  Du kan till exempel markera kryssrutan bredvid CustomerPurchaseOrderReference för att dölja det fältet.

 8. Ändra ordning på fälten genom att dra dem uppåt eller nedåt i den högra rutan.

  Ändra ordning på fälten som du vill

  Kontrollen SalesOrderTable visar fälten i den ordning som du har angett.

  Uppdaterad datatabell

Ändra format på rubriken för datatabellkontrollen

 1. Med datatabellkontrollen markerad klickar eller trycker du på fliken Avancerat i den högra rutan.

 2. Klicka på eller tryck på fältet för egenskapen HeadingFill och ändra sedan värdet till RGBA(62,96,170,1).

 3. Klicka på eller tryck på fältet för egenskapen HeadingColor och ändra värdet till White.

 4. Klicka på eller tryck på fältet för egenskapen HeadingSize ändra sedan värdet till 14.

  Datatabell

Anslut datatabellkontrollen till en annan kontroll

 1. Lägg till kontrollen Redigera formulär på skärmen.

 2. Ändra storlek på datatabellkontrollen och Redigera formulär så att kontrollen Datatabell visas i den vänstra delen av skärmen och kontrollen Redigera formulär visas i den högra delen av skärmen.

  Datatabell och Redigera formulär på samma skärm

 3. Med Form1 markerat ändrar du antalet kolumner till 1 i rutan till höger.

 4. Anslut Form1 till datakällan Försäljningsorder.

  Flera inledande fält visas i Form1.

  Form1 med inledande fält

 5. Klicka eller tryck på fliken Avancerat i rutan till höger.

 6. Ange egenskapen Item för Form1 till SalesOrderTable.Selected.

  Form1 visar information från den rad som väljs i datatabellkontrollen.

  Redigera formuläret kopplat till datatabellen