Kontroller för export av data till en lokal fil och därefter import av denna data till en annan app i PowerApps.

Beskrivning

Om du vill skapa fler än en app som använder samma data, men som inte delar denna data utanför dessa appar, kan du exportera data och importera den med hjälp av en exportkontroll och en importkontroll. När du exporterar data skapar du en komprimerad fil som du kan kopiera till en annan dator, men inte kan läsa i något annat program än PowerApps.

Varning

Aktivering av den här funktionen i din app kan exponera den för säkerhetsrisker och dataläckage. Användarna bör rekommenderas att endast importera välkända och betrodda filer och att endast exportera data som inte är konfidentiell eller känslig.

Nyckelegenskaper

Data – Namnet på en samling som du vill exportera till en lokal fil.

 • Dataegenskapen är tillgänglig för en exportkontroll men inte en importkontroll.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

Ytterligare egenskaper

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Color – Textens färg i en kontroll.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

Padding – Avståndet mellan texten på en import- eller exportknapp och knappens kanter.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

VerticalAlign – Placeringen av text i förhållande till kontrollens vertikala centrum.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Exempel

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

  Om du vill ha mer information om ClearCollect-funktionen eller andra funktioner?

 2. Tryck på F5, klicka eller tryck på knappkontrollen och tryck på Esc.

 3. Lägg till en exportkontroll och ställ in dess dataegenskap på Produkter.

 4. Tryck på F5, klicka eller tryck på exportkontroll och ange sedan namnet på den fil som du vill exportera data till.

 5. Klicka eller tryck på Spara, tryck sedan på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

 6. Lägg till en importkontroll i en ny eller befintlig app, ge den namnet MyData och ställ in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)

 7. Tryck på F5, klicka eller tryck på MyData, klicka eller tryck på den fil som du exporterade och klicka eller tryck sedan på Öppna.

 8. Tryck på Esc, klicka eller tryck på Samlingar i Arkiv-menyn och bekräfta att den aktuella appen har den data som du har exporterat.