En ruta som visar text och konverterar HTML-taggar för formatering.

Beskrivning

En HTML-textkontroll visar inte bara oformaterad text och siffror utan konverterar även HTML-taggar, till exempel fasta mellanslag.

Nyckelegenskaper

Color – Textens färg i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

HTMLText – Text som visas i en HTML-textkontroll och som kan innehålla HTML-taggar.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Find( FindString, WithinString )

Exempel

  1. Lägg till en Etikett, ge den namnet Källa och ställ in dess Text-egenskap till följande sträng:

<p > Vi har gjort en ovanligt &nbsp; &quot; djup &quot; globalisering och lokalisering. <p >

Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

  1. Lägg till en HTML-textkontroll och ställ in dess HTMLText-egenskap till det här värdet:
    Source.Text

    HTML-textkontrollen visar samma text som kontrollen Etikett men konverterar taggarna till rätt tecken.