En kontroll som visar en bild från till exempel en lokal fil eller en datakälla.

Beskrivning

Om du lägger till en eller flera bildkontroller i din app kan du visa enskilda bilder som inte ingår i en datamängd eller lägga till bilder från datakällor.

Nyckelegenskaper

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll.

Ytterligare egenskaper

AutoDisableOnSelect – Inaktiverar kontrollen automatiskt när beteendet OnSelect körs.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

CalculateOriginalDimensions – aktiverar egenskaperna OriginalHeight (ursprungshöjd) och OriginalWidth (ursprungsbredd).

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

ImagePosition – Positionen (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) för en bild på en skärm eller en kontroll om det inte är samma storlek som bilden.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OriginalHeight – en bilds ursprungliga höjd, aktiveras med egenskapen CalculateOriginalDimensions .

OriginalWidth – en bilds ursprungliga bredd, aktiveras med egenskapen CalculateOriginalDimensions .

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Genomskinlighet – i vilken grad kontroller bakom en bild fortsätter att visas.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Remove( DataSource, ThisItem )

Exempel

Visa en bild från en lokal fil

 1. På fliken Innehåll klickar eller trycker du på Media och klickar eller trycker sedan på Bläddra.

 2. Klicka eller tryck på bildfilen som du vill lägga till, klicka eller tryck på Öppna och tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.

 3. Lägg till en bildkontroll och ange egenskapen objekt som namnet på den fil som du har lagt till.

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?

  Bildkontrollen visar den valda bilden.

Visa en uppsättning bilder från en datakälla

 1. Hämta den här Excel-filen och spara den på din lokala enhet.

 2. Skapa eller öppna en app i PowerApps Studio och klicka eller tryck sedan på Lägg till datakälla i den högra rutan.

  Om Lägg till datakälla inte visas i den högra rutan kan du klicka eller trycka på en skärm i det vänstra navigeringsfältet.

 3. Klicka eller tryck på Lägg till statiska data i din app, klicka eller tryck på filen som du hämtade och klicka eller tryck på Öppna.

 4. Markera kryssrutan Golvläggningsoffert och klicka eller tryck på Anslut.

 5. Lägg till kontrollen Galleri med bilder och ange dess egenskaper för Objekt som Golvläggningsoffert.

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?

  Kontrollen Galleri visar bilder på produkter med heltäckningsmatta, parkett och klinker baserat på länkarna i Excel-filen som du hämtade.