En kontroll som visar innehållet i en PDF-fil.

Beskrivning

Visa text, grafik och annat innehåll i en PDF-fil genom att lägga till den här typen av kontroll och ställ in dess egenskap Document på URL:en, angiven inom dubbla citattecken, för den fil som du vill visa.

Nyckelegenskaper

Document – URL: en, angiven inom dubbla citattecken, för en PDF-fil.

Ytterligare egenskaper

ActualZoom – Kontrollens faktiska zoomning, som kan skilja sig från den begärda zoomningen med egenskapen Zoom.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

CurrentFindText – Den aktuella sökterm som används.

CurrentPage – Sidnumret för den sida i en PDF-fil som faktiskt visas.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

FindNext – Söker efter nästa instans av FindText i dokumentet.

FindPrevious – Söker efter föregående instans av FindText i dokumentet.

FindText – Den sökterm som det ska sökas efter i dokumentet.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnStateChange – Hur en app svarar när kontrollens tillstånd ändras.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

Page – Sidnumret för den sida som du vill visa.

PageCount – Antalet sidor i ett dokument.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

ShowControls – Om en ljud- eller videospelare t.ex. ska visa en uppspelningsknapp och ett volymreglage eller om en pennkontroll ska visa t.ex. ikoner för att rita, radera och rensa.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en kamera förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram.

Exempel

  • Lägg till en PDF-visarkontroll och ge dess egenskap Document en PDF-fils URL, angiven inom dubbla citattecken, som i följande exempel:
    "http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2015_TOC.pdf?ua=1"

    Kontrollen visar PDF-filen.

    Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?