En kontroll som visar relativa värden i jämförelse med varandra.

Beskrivning

Lägg till en cirkeldiagramskontroll om du vill visa relativa data från en tabell som innehåller etiketter i kolumnen längst till vänster och värdena i den andra kolumnen från vänster.

Nyckelegenskaper

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.

ShowLabels – Ett cirkeldiagram kan visa det värde som är kopplat till var och en av dess sektorer.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Color – Textens färg i en kontroll.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Explode – Avståndet mellan sektorer i ett cirkeldiagram.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

ItemBorderColor – Färgen på kantlinjen runt varje sektor i ett cirkeldiagram.

ItemBorderThickness – Tjockleken på kantlinjen runt varje sektor i ett cirkeldiagram.

ItemColorSet – Respektive datapunkts färg i ett diagram.

LabelPosition – Platsen för etiketter i ett cirkeldiagram i förhållande till dess sektorer.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Max( DataSource, ColumnName )

Exempel

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:
  Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?

 2. Tryck på F5, klicka på eller tryck på knappkontrollen och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.

 3. Lägg till en cirkeldiagramskontroll och ställ in dess Items-egenskap till Revenue2015.

  Cirkeldiagramskontrollen visar intäktsdata för varje produkt i förhållande till andra produkter.