En kontroll med vilken användarna kan ange ett värde mellan 1 och ett högsta tal som du anger.

Beskrivning

I den här kontrollen kan användarna t.ex. indikera hur mycket de gillar något genom att välja ett visst antal stjärnor.

Nyckelegenskaper

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.

Max – Det högsta värde som användaren kan ange med ett skjutreglage eller ett omdöme.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

RatingFill – Färgen på stjärnorna i en omdömeskontroll.

ReadOnly – Huruvida en användare ska kunna ändra värdet för ett skjutreglage eller en omdömeskontroll.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

ShowValue – Huruvida värdet för ett skjutreglage eller ett omdöme ska visas när användaren ändrar värdet eller håller muspekaren över kontrollen.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Average(Value1, Value2, ...)

Exempel

 1. Lägg till en omdömeskontroll och ge den namnet Kvalitativ.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till en textinmatningskontroll, ge den namnet Kvalitativ och flytta den så att den placeras under omdömeskontrollen.

 3. Ge textinmatningskontrollens egenskap Default värdet "" och dess egenskap HintText följande formel:
  If(Quantitative.Value > 3, "Vad tyckte du särskilt om?", "Hur kan vi förbättra oss?")

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?

 4. Tryck på F5 och klicka eller tryck sedan på fyra eller fem stjärnor i omdömeskontrollen.

  Tipstexten i textinmatningskontrollen ändras så att den avspeglar det höga omdömet.

 5. Klicka eller tryck på färre än fyra stjärnor i Kvantitativ.

  Tipstexten i textinmatningskontrollen ändras så att den avspeglar det låga omdömet.

 6. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.