Grafik vars utseende- och beteendeegenskaper du kan konfigurera.

Beskrivning

Dessa kontroller innehåller pilar, geometriska former, åtgärdsikoner och symboler vars egenskaper du kan konfigurera, t.ex. deras fyllning, storlek och plats. Du kan också konfigurera deras egenskap OnSelect så att appen svarar om användaren klickar eller trycker på kontrollen.

Nyckelegenskaper

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

Ytterligare egenskaper

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Navigate(ScreenName, ScreenTransition)

Exempel

 1. Namnge standardskärmkontrollen Target, lägg till en etikett och ställ in dess egenskap Text så att den visar Target.

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till en skärmkontroll och ge den namnet Källa.

 3. Lägg till en form i Källa och ge dess egenskap OnSelect följande formel:
  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

 4. Tryck på F5 och klicka eller tryck på formkontrollen.

  Skärmen Mål visas.

 5. (valfritt) Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc, lägg till en formkontroll till Mål och ge formkontrollens egenskap OnSelect följande formel:
  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)