Ett reglage som användaren kan använda för att ange ett värde genom att dra referensen.

Beskrivning

Användaren kan ange ett värde, mellan ett minsta och ett högsta värde som du anger, genom att dra skjutreglaget till vänster-höger eller upp-ned, beroende på vilken riktning du väljer.

Nyckelegenskaper

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.

Max – Det högsta värde som användaren kan ange med ett skjutreglage eller ett omdöme.

Min – det lägsta värdet som användaren kan ange med skjutreglaget eller en klassificering.

Value – Värdet för en indatakontroll.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

HandleActiveFill – reglagets färg när användaren ändrar dess värde.

HandleFill – referensens färg (delen som byter position) i en växlare eller ett skjutreglage.

HandleHoverFill – Färgen på en referens i ett skjutreglage när användaren för muspekaren över den.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

Layout – Avgör om användaren rullar genom ett galleri eller justerar skjutreglaget uppifrån och ned (Vertical) eller från vänster till höger (Horizontal).

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

RailFill – Bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är false eller färgen på raden till höger om referensen i ett skjutreglage.

RailHoverFill – När du håller muspekaren på referensen, bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är false eller färgen på raden till höger om referensen i ett skjutreglage.

ReadOnly – Huruvida en användare ska kunna ändra värdet för ett skjutreglage eller en omdömeskontroll.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

ShowValue – Huruvida värdet för ett skjutreglage eller ett omdöme ska visas när användaren ändrar värdet eller håller muspekaren över kontrollen.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

ValueFill – Rektangelns bakgrundsfärg i växlingsreglaget när dess värde är true eller färgen på raden till vänster om referensen i ett skjutreglage.

ValueHoverFill – När du håller muspekaren på referensen, bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är true eller färgen på raden till vänster om referensen i ett skjutreglage.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Sum( Value1, Value2 )

Exempel

 1. Lägg till en knapp och ge dess egenskap OnSelect egenskapen följande formel:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

  Om du vill ha mer information om ClearCollect-funktionen eller andra funktioner?

 2. Tryck på F5, välj den knappen och tryck på Esc.

 3. Lägg till ett skjutreglage, flytta det under knappen och namnge skjutreglaget MinPopulation.

 4. Ange egenskapen för skjutreglaget Max till 5000000 och egenskapen Min till 1000000.

 5. Lägg till ett textgalleri lodrätt/stående, flytta det under skjutreglaget och ange galleriets objektegenskap till den här formeln:
  Filter (CityPopulations, Population > MinPopulation)

 6. I det första objektet i galleriet, ange egenskapen Text för den översta etiketten till ThisItem.City och ange egenskapen Text i etiketten längst ned med den här formeln:
  Text (ThisItem.Population, "##, ###")

 7. Tryck på F5 och justera MinPopulation att endast visa de städer som har en befolkning som är större än värdet som du anger.

 8. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.