En ruta som visar data, till exempel text, siffror, datum eller valuta.

Beskrivning

En etikett visar data som du anger som en teckensträng med text som visas exakt likadant som du skriver den, eller en formel som utvärderas till en textsträng. Etiketter visas ofta utanför en annan kontroll (till exempel en banderoll som identifierar en skärm), som en etikett som identifierar en annan kontroll (till exempel en klassificering eller ljudkontroll) eller i ett galleri som visar en viss typ av information om ett objekt.

Nyckelegenskaper

AutoHeight – ange värdet som sant för att låta etiketten expandera automatiskt om du vill visa all konfigurerad text. Ange som falskt för att förkorta texten till det tillgängliga utrymmet.

Color – Textens färg i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.

DelayOutput – Ange som sant för att fördröja åtgärden vid textinmatning.

Ytterligare egenskaper

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.

AutoHeight – Om en etikett automatiskt ändrar egenskapen Height om egenskapen Text innehåller fler tecken än kontrollen kan visa i taget.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

Overflow – Om en rullningslist visas i en etikett om egenskapen Wrap är inställd på sant och värdet för egenskapen Text innehåller fler tecken än kontrollen kan visa i taget.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

VerticalAlign – Placeringen av text i förhållande till kontrollens vertikala centrum.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

Wrap – Om text som är för lång för att få plats i en etikett radbryts till nästa rad.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Text( Number, "FormatCodes" )

Exempel

Visa en teckensträng

Visa resultatet av en formel

 • Lägg till kontrollen etikett och ange egenskapen Text som följande formel:
  Idag()

  Obs: när du anger en formel ska du inte använda citattecken om formelns argument inte är en teckensträng. I så fall omsluter du argumentet, inte formeln, med dubbla citattecken.

  Vill du ha mer information om Idag-funktionen eller andra funktioner?

Visa data i ett galleri

I den här proceduren ska du skapa en samling, i detta exempel CityPopulations, som innehåller information om befolkningen i olika orter i Europa. Därefter ska du visa dessa data i ett galleri som innehåller tre etiketter och du ska ange vilken typ av data som ska visas i varje etikett.

 1. Lägg till en knapp och ge dess egenskap OnSelect egenskapen följande formel:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

 2. Tryck på F5, välj den knappen och tryck på Esc.

 3. Lägg till en galleri och ange egenskapen Objekt som CityPopulations.

  När galleriet är markerat alternativ för galleriet i den högra rutan.

 4. I rutan Gallery1 ska du ange den övre listan som Population, listan i mitten som City och den nedre listan som Country.