En kontroll som kan fastställa hur din app reagerar när en viss tid har passerat.

Beskrivning

Timers kan till exempel avgöra hur länge en kontroll ska visas eller ändra andra egenskaper för en kontroll efter en viss tidsperiod.

Observera att du måste förhandsgranska appen för att timern ska kunna köras i designern. Detta innebär att användaren kan konfigurera timern i designern utan några tidsbegränsningar.

Nyckelegenskaper

Duration – Hur lång tid en timer körs.

OnTimerEnd – Hur en app reagerar när en timers körning är klar.

Repeat – En timer kan starta om automatiskt när körningen är klar.

Ytterligare egenskaper

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.

AutoPause – Ett ljud- eller videoklipp pausas automatiskt när användaren går till en annan skärm.

AutoStart – En ljud- eller videokontroll startar automatiskt att spela upp ett klipp när användaren navigerar till skärmen som innehåller kontrollen.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

Color – Textens färg i en kontroll.

DisplayMode ** – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad**).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnTimerStart – Hur en app reagerar när en timer börjar köras.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.

Start – Spelar upp ett ljud- eller videoklipp.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

Refresh( DataSource )

Exempel

Visa en nedräkning

 1. Lägg till en timer och ge den namnet Countdown.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Ställ in timerns Duration-egenskap på 10000 och dess Repeat- och Autostart-egenskaper på true.

 3. (Valfritt) Gör det lättare att läsa av timern genom att ställa in dess Höjd-egenskap till 160, dess Bredd-egenskap till 600 och dess Storlek-egenskap till 60.

 4. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande formel:
  "Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  Vill du ha mer information om RoundUp-funktionen eller andra funktioner?

  Etiketten visar hur många sekunder som återstår innan timer startas om.

 5. (Valfritt) Ställ in timerns Synlig-egenskap på falskt.

Animera en kontroll

 1. Lägg till en timer och ge den namnet FadeIn.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Ställ in timerns Duration-egenskap på 5000 och dess Repeat- och Autostart-egenskaper på true.

 3. (Valfritt) Gör det lättare att läsa av timern genom att ställa in dess Höjd-egenskap till 160, dess Bredd-egenskap till 600 och dess Storlek-egenskap till 60.

 4. Lägg till en etikett och ställ in dess Text-egenskap till att visa Welcome! och ställ in dess Color-egenskap enligt följande formel:
  ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)

  Vill du ha mer information om ColorFade-funktionen eller andra funktioner?

  Texten i etiketten tonas till vitt, återgår till full intensitet och upprepar processen.

 5. (Valfritt) Ställ in timerns Synlig-egenskap på falskt.