En kontroll som användaren kan aktivera eller inaktivera genom att flytta dess handtag.

Beskrivning

En växlingskontroll har utformats för de senaste användargränssnitten, men fungerar på samma sätt som en kryssruta.

Nyckelegenskaper

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.

Value – Värdet för en indatakontroll.

Ytterligare egenskaper

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).

OnCheck – Hur en app svarar när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till true.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.

OnUncheck – Hur en app svarar när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till false.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.

RailFill – Bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är false eller färgen på raden till höger om referensen i ett skjutreglage.

RailHoverFill – När du håller muspekaren på referensen, bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är false eller färgen på raden till höger om referensen i ett skjutreglage.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.

ValueFill – Rektangelns bakgrundsfärg i växlingsreglaget när dess värde är true eller färgen på raden till vänster om referensen i ett skjutreglage.

ValueHoverFill – När du håller muspekaren på referensen, bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är true eller färgen på raden till vänster om referensen i ett skjutreglage.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).

Relaterade funktioner

If(Condition, Result)

Exempel

 1. Lägg till en växlingskontroll och ge den namnet MemberDiscount.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?

 2. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande formel:
  If(MemberDiscount.Value = true, "Price: $75", "Price: $100")

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?

 3. Tryck på F5 och ändra värdet för MemberDiscount.

  Etiketten visar olika priser beroende på om MemberDiscount har aktiverats eller inaktiverats.

 4. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.