Du kan skapa en databas och skapa appar med Common Data Service som ett datalager. Du kan skapa dina egna anpassade entiteter eller använda de fördefinierade entiteterna. Om du vill skapa en databas måste du först antingen skapa en virtuell miljö eller tilldelas till en befintlig miljö som administratör. Du måste dessutom ha tilldelats en lämplig licens. Information om hur du köper en plan för att använda Common Data Service finns i Prisinformation.

Det finns tre sätt att skapa en databas:

 • I administrationscentret
 • I rutan Hem på powerapps.com
 • I rutan Entiteter på powerapps.com

Skapa en databas i administrationscentret

 1. I administrationscenter klickar du på Miljöer i det vänstra navigeringsfönstret.
 2. Välj miljö, eller skapa en ny miljö om det behövs.
 3. På fliken Databas klickar du på Skapa en databas. Som standard skapas databasen i öppet åtkomstläge.
 4. Välj begränsa åtkomst om du vill höja säkerheten.

Skapa en databas i rutan Hem på powerapps.com

 1. I det vänstra navigeringsfönstret på powerapps.com klickar eller trycker du på Hem.
 2. I avsnittet Använda Microsoft Common Data Service ska du leta efter knappen som heter Skapa databas eller Komma igång. Knappens namn beror på din licens och behörighetstilldelningar. Du har kanske inte behörighet för att skapa en databas i den aktuella miljön.

Skapa databas i den aktuella miljön

 1. Klicka på Skapa databas.
 2. I dialogrutan väljer du kryssrutan Begränsa åtkomsten till databasen om du vill höja säkerheten.
 3. Klicka på Skapa min databas.

Kom igång genom att skapa en ny miljö

 1. Klicka på Kom igång.
 2. I dialogrutan klickar du på Skapa ny miljö för att skapa en ny miljö och databas.
 3. I fältet Miljönamn anger du ett unikt namn. I fältet Region väljer du rätt region.
 4. Välj kryssrutan Begränsa åtkomsten till databasen om du vill höja säkerheten.
 5. Klicka på Skapa.

Skapa en databas i rutan Entiteter på powerapps.com

 1. Logga in på powerapps.com, expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entities i vänstra navigeringsfönstret.
 2. Klicka på Kom igång. Databasen skapas som standard i öppet åtkomstläge.

Öppna och selektiva databaser

Som standard skapas databaser i öppet åtkomstläge. Säkerheten för åtkomst till entiteter är inte aktiv i detta läge. Miljöadministratören kan begränsa åtkomsten till databasen. I det här läget är säkerheten för entiteterna aktiv och bygger på behörighetsuppsättningar och roller.

 1. I administrationscenter till vänster i fönstret klickar du på Miljöer.
 2. Välj miljön.
 3. På fliken Databas följer du något av följande steg:
  • Välj Begränsa åtkomst om du vill höja säkerheten.
  • Välj Öppen åtkomst om du vill avaktivera säkerheten.

Licens och säkerhetsbehörighet

Om du vill skapa en databas måste du vara administratör i den valda miljön och du måste tilldelas rätt licens. Från miljön kan du konfigurera ytterligare behörigheter för andra användare genom att använda fliken Säkerhet. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet och Säkerhetsmodell.

Sekretesspolicy

Med Microsoft PowerApps gemensamma datamodell samlar vi in och lagrar anpassade namn för identiteter och fält i våra diagnostiska system. Vi använder den här informationen för att förbättra vår modell för gemensamma data för våra kunder. Entitet- och fältnamn som användare skapar hjälper oss att förstå scenarier som är gemensamma för Microsoft PowerApps-användare och fastställa luckor i tjänstens förmåga att täcka hela entiteter, till exempel scheman för organisationer. Data i databastabeller som är kopplade till dessa enheter kan inte nås eller användas av Microsoft eller replikeras utanför regionen där databasen är etablerad. Observera dock att anpassade entitets- och fältnamn kan replikeras över regioner och raderas enligt våra kvarhållningsprinciper. Microsoft värnar om din integritet, vilket beskrivs mer i vårt Säkerhetscenter.