När du har genererat en app automatiskt i PowerApps anpassar du bläddringsskärmen, som visas som standard. Ange vilken layout du vill använda, vilka kolumner som ska visas och vilka kolumner som ska användas vid sortering och filtrering av poster.

Förutsättningar

I den här självstudien hittar du mer information, både om du bara vill veta mer om allmänna begrepp eller om du vill följa de här stegen exakt.

 1. Skapa en anslutning från PowerApps till SharePoint.
 2. Skapa en SharePoint-lista med namnet AppGen, som innehåller dessa kolumner.

  Exempelkolumner från SharePoint

 3. Lägg till dessa objekt i listan som du nyss skapade.

  Exempeldata

 4. Generera en app automatiskt baserat på listan som du precis skapat.

 5. I det vänstra navigeringsfältet kan du klicka eller trycka på en ikon i det övre högra hörnet för att växla till miniatyrvisning.

  Växla vyer

Anpassa galleriet

 1. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på den översta miniatyrbilden så att (BrowseScreen1) markeras.

  Miniatyrbild för BrowseScreen1

  BrowseScreen1 visar AccountID och Title för varje objekt i SharePoint-listan.

  På bläddringsskärmen visas titlar och konto-ID:n

  Därefter anger du att OrderDate för varje objekt ska visas i stället för AccountID.

 2. Klicka eller tryck på AccountID för det första objektet på skärmen.

  När du klickar eller trycker på ett gränssnittselement (kallas en kontroll) väljer du det och en markerad kantlinje med storlekshandtag visas runt den kontrollen.

  Välj brödtext för det första objektet

 3. I den högra rutan, öppnar du listan Title1 och klickar eller trycker sedan på OrderDate.

  Visa titel

  BrowseScreen1 återspeglar ändringen.

  Layout med datum

Mer information om gallerier finns i Visa en lista över objekt i PowerApps.

Ställ in kolumnerna för sortering och sökning

 1. Välj kontrollen Galleri genom att klicka eller trycka på en post, förutom den första.

  Välj galleri

 2. I det övre vänstra hörnet ser du till att egenskapslistan visar Objekt.

  Objektegenskap

  Värdet för den här egenskapen, som visas i formelfältet, anger inte bara datakällan som visas på skärmen, men också kolumnerna för filtrering och sortering.

  Formelfältet kan till exempel innehålla den här formeln som standard.

  Objektegenskap som standard

  Baserat på den här formeln kan användarna söka efter alla poster som innehåller en eller flera bokstäver i AccountID.

  Sökkolumner som standard

  Om en användare har skrivit till exempel bokstaven "A" i sökfältet skulle posten för Europa visas. Postens titel matchar inte sökkriteriet, men konto-id:t gör det. Senare i den här proceduren ändrar du formeln så att posterna sorteras baserat på kolumnen Titel.

  I alla genererade appar kan användare sortera poster i alfabetiskt stigande eller fallande ordning genom att klicka eller trycka på sorteringsknappen i det övre högra hörnet. Den här formeln anger att posterna sorteras utifrån kolumnen AccountID.

  Sorteringskolumn som standard

  Senare i den här proceduren ändrar du formeln så att posterna istället sorteras baserat på kolumnen Titel.

 3. Ersätt båda instanser av AccountID med Title (med dubbla citattecknen omkring den andra instansen) i formelfältet.

  Formelfältet ska nu innehålla en formel som liknar följande exempel:
  SortByColumns(Filter(AppGen, StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

  Obs! Talet som visas efter TextSearchBox kan vara högre, beroende på vilka åtgärder du vidtog tidigare. Formeln bör dock fortfarande fungera som förväntat.

Testa sortering och sökning

 1. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 (eller genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen i det övre högra hörnet).

  Öppna förhandsgranskningsläget

 2. I det övre högra hörnet i BrowseScreen1 klickar eller trycker du på sorteringsknappen en gång eller flera gånger för att ändra den alfabetiska sorteringsordningen mellan stigande och fallande.

  Testa sorteringsknappen

 3. I sökrutan skriver du en eller flera bokstäver för att endast visa de poster där titeln börjar med bokstaven eller bokstäverna som du skriver.

  Testa sökfältet

 4. Rensa all text från sökfältet och stäng sedan förhandsgranskningsläget genom att trycka på Esc (eller genom att klicka eller trycka på ikonen Stäng under namnlisten för PowerApps).

  Stäng förhandsgranskningsläget

Ändra skärmens titel

 1. Klicka eller tryck på skärmens titel för att välja den.

  Välj titel för skärmen

 2. Se till att egenskapslistan visar Text och skriv sedan önskat namn och omge det av dubbla citattecken i formelfältet.

  Uppdatera skärmens titel

  BrowseScreen1 återspeglar ändringen.

  Ny titel för skärmen

Nästa steg

 • Tryck på Ctrl-S för att spara ändringarna.
 • Anpassa formulären i appen genom att visa, dölja och ändra ordningen för fälten som visas i formulären.