Du kan flytta data till eller från Common Data Service på ett av två sätt:

 • Om du vill göra en enstaka massimport eller exportera data kan du använda Microsoft Excel för flera enheter.

 • Om du vill ha en pågående import eller export av data för en enda entitet till en annan tjänst, till exempel Dynamics 365 eller Salesforce, eller till och med till en Excel-fil. Om du vill konfigurera pågående import eller export kan du använda Microsoft Flow.

Importera eller exportera data en gång

Importera data från Excel

 1. Logga in på powerapps.com, expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entities i vänstra navigeringsfönstret.
 2. Bredvid Ny entitet klickar eller trycker du på de tre punkterna och sedan på Importera data.
 3. Välj den entitet som du vill importera data till, och klicka eller tryck sedan på Nästa.
 4. Klicka eller tryck för att Spara. Sök filen du vill importera data från.
 5. Om Mappningsstatus inte matchar och en grön bock visas måste du ange mappningen mellan entitetsfälten och kolumnerna i Excel-filen. Så här mappar du kolumnerna:
  1. Klicka eller tryck på Show Mapping (Visa mappning).
  2. Välj den matchande kolumnen i Excel-filen för varje entitetsfält.
  3. Klicka eller tryck på Spara ändringar.
 6. Klicka på Importera.

Exportera data till Excel

Du kan göra en enstaka export av data från en standardentitet eller en anpassad entitet, och du kan exportera data från mer än en entitet i taget. Om du exporterar data från mer än en entitet exporteras varje entitet till sin egen Microsoft Excel-fil.

 1. I det vänstra navigeringsfönstret på powerapps.com klickar eller trycker du på Entiteter.
 2. Bredvid Ny entitet klickar eller trycker du på de tre punkterna och sedan på Exportera data.
 3. Välj de enheter som du vill exportera data från, och klicka eller tryck på Exportera till Excel.
 4. När Export slutförd visas klickar eller trycker du på Download exported data (Ladda ned exporterade data) för att ladda ned data.

Om du vill konfigurera pågående import eller export kan du använda Microsoft Flow

Du kan ställa in pågående import eller export för en enda standardentitet eller en anpassad entitet i taget. Några möjliga platser som du kan ansluta med:

 • Dynamics 365
 • Salesforce
 • Microsoft Excel-filer som lagras i en molntjänstleverantör för filen
 • En Microsoft SQL-databas, både i molnet och lokalt
 • En anpassad anslutning som du definierar för att ansluta till dina egna system

När du använder Microsoft Flow för att importera eller exporter data idag är det inte en fullständig synkroniseringstjänst. När ett objekt läggs till i en tjänst importeras det till det andra systemet. Det innebär dock att om ett objekt tas bort från ett system tas den inte bort i andra system.

Hur du ställer in importen beror på om det redan finns en mall för objektet som du vill importera. Om det finns en mall kan du konfigurera den för att kopiera data från ett system till ett annat. Mer information finns i Skapa ett flöde som använder tjänsten Microsoft Common Data Service. Om det inte finns någon sådan mall kan du behöva skapa ett flöde som kan använda databasen. Mer information finns i Skapa ett flöde från grunden.