Du kan skapa och uppdatera ett eller flera fält i valfri entitet. När du skapar ett anpassat fält måste du ange en uppsättning egenskaper, till exempel fältets namn, dess visningsnamn och vilken typ av data det innehåller. Mer information finns i Datatyper för entitet och Fältet entitetsegenskaper.

Obs: varje enhet har systemfält, till exempel fält som anger när en post uppdaterades och vem som uppdaterade den. Standardentiteter innehåller dessutom standardfält. Du kan inte ändra eller ta bort system- eller standardfält. Om du skapar ett anpassat fält bör det innehålla funktioner utöver de inbyggda fälten.

Skapa ett fält

 1. Logga in på powerapps.com, expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entities i vänstra navigeringsfönstret. En lista över entiteter visas. Du kan visa anpassade entiteter överst i listan om du klickar eller trycker på kolumnrubriken Typ. Du kan även filtrera listan genom att skriva ett eller flera tecken i sökfältet.
 2. Klicka eller tryck på en entitet och sedan på Lägg till fält högt upp på skärmen.
 3. Under Visningsnamn anger du textsträngen som identifierar fältet för användare. Mer information finns i Create an app (Skapa en app).
 4. Under Namn anger du textsträngen som du använder för att referera till fältet, till exempel i en formel när du skapar en app.

  Viktigt! Ange ett namn som är unikt, tydligt och betydelsefullt eftersom du inte kan ändra namnet när du väl har skapat fältet.

 5. Under Typ anger du datatyp, exempelvis Text eller Nummer, som fältet innehåller.

  Viktigt! Ange egenskapen noggrant, för du kanske inte kan ändra den när fälten innehåller data. Information om vilka typer av data som du kan ange finns Förstå entiteter.

 6. Om du uppmanas anger du ytterligare information för den datatyp som du har angett.

 7. Under Unik markerar du kryssrutan om varje post ska ha ett unikt värde i det här fältet.

 8. Under Krävs markerar du kryssrutan om varje post ska ha ett värde i det här fältet.

  Viktigt! Det går inte att kräva att ett anpassat fält i en standardentitet ska innehålla data. Den här begränsningen förhindrar att du delar appar som förlitar sig på denna enhet.

 9. Klicka på eller tryck på Spara för att skicka ändringarna.

  Viktigt! Dina ändringar försvinner om du inte har sparat dem innan du öppnar en annan sida i webbläsaren eller stänger webbläsaren.

Du meddelas när åtgärden har slutförts. Om åtgärden misslyckas visas ett felmeddelande med de problem som uppstod och hur du kan åtgärda dem.

Uppdatera eller ta bort ett fält

 1. powerapps.com klickar eller trycker du på Hantera, sedan på Entiteter och klickar eller trycker på en entitet.

 2. I listan över fält för den entitet som du har valt klickar du eller trycker på ett fält och utför sedan något av de här stegen:

  • Ändra en eller flera egenskaper för fältet. Håll Metodtips och begränsningar i åtanke.

   Tryck på Tab för att välja nästa egenskap. Om du vill ångra alla ändringar i ett fält klickar du eller trycker på knappen med tre punkter (...) för fältet och klickar eller trycker sedan på Ångra.

  • Ta bort fältet genom att klicka eller trycka på dess ellips (...) bredvid fältets högerkant och välj sedan Ta bort.

 3. Klicka på eller tryck på Spara för att skicka ändringarna.

  Viktigt! Dina ändringar försvinner om du inte har sparat dem innan du öppnar en annan sida i webbläsaren eller stänger webbläsaren.

Du meddelas när åtgärden har slutförts. Om åtgärden misslyckas visas ett felmeddelande med de problem som uppstod och hur du kan åtgärda dem.

Metodtips och begränsningar

Tänk på följande när du skapar och ändrar fält:

 • Du kan inte ändra eller ta bort systemfält eller deras värden.
 • I en standardentitet kan du inte ändra eller ta bort ett standardfält, lägga till ett fält som kräver data eller göra andra ändringar som kan dela en app som förlitar sig på denna entitet.
 • I en anpassad entitet bör du se till att alla ändringar du gör inte delar några appar som förlitar sig på denna entitet.
 • Du måste namnge varje anpassat fält som är unikt i entiteten, och du kan inte byta namn på ett fält när du har skapat det.
 • Du kan ändra datatypen för alla fält, förutsatt att fältet ännu inte innehåller data. Om fältet redan innehåller data kan du ändra datatypen, under förutsättning att alla befintliga data uppfyller kraven för den nya datatypen. Du kan till exempel ändra datatypen för ett fält från Nummer till Sträng, men du kan inte ändra datatypen för ett fält från Sträng till Nummer om det innehåller icke-numeriska data.
 • Du kan dela en app som använder en entitet om du ändrar ett fält i entiteten på ett eller flera av följande sätt:
  • Du ändrar fältets datatyp.
  • Du begär värden men en eller flera poster innehåller inget värde i det fältet.
  • Du begär unika värden men två eller flera poster innehåller samma värde i det fältet.

Nästa steg

Sekretesspolicy

Med Microsoft PowerApps gemensamma datamodell samlar vi in och lagrar anpassade namn för identiteter och fält i våra diagnostiska system. Vi använder den här informationen för att förbättra vår modell för gemensamma data för våra kunder. Entitet- och fältnamn som användare skapar hjälper oss att förstå scenarier som är gemensamma för Microsoft PowerApps-användare och fastställa luckor i tjänstens förmåga att täcka hela entiteter, till exempel scheman för organisationer. Data i databastabeller som är kopplade till dessa enheter kan inte nås eller användas av Microsoft eller replikeras utanför regionen där databasen är etablerad. Observera dock att anpassade entitets- och fältnamn kan replikeras över regioner och raderas enligt våra kvarhållningsprinciper. Microsoft värnar om din integritet, vilket beskrivs mer i vårt Säkerhetscenter.