Den här artikeln visar hur du tar bort en app från PowerApps-kontot och konton som appen har delats till.

Ta bort en app från ditt konto

 1. Öppna powerapps.com och klicka eller tryck på Appar i vänster navigeringsfält.

 2. (valfritt) Nära övre vänstra hörnet kan du filtrera listan över appar, för att enbart visa de appar som du äger eller bidrar till.

  Obs! Kontrollera att du befinner dig i rätt miljö om den app du vill ta bort inte visas.

 3. Nära den högra kanten, klickar du eller knackar på informationsikonen för den app du vill ta bort.

 4. Tryck på papperskorgsikonen i det övre högra hörnet om du vill ta bort appen.

  Observera: du måste ha behörighet som Deltagare för en app innan du kan ta bort den.

 5. I dialogrutan som visas trycker du på Ta bort från molnet.

  Viktigt: den här åtgärden tar bort den här appen från ditt konto och från konton som tillhör användare som du har delat appen med.

Fler resurser

Dela en app
Ändra appens namn och panel
Återställa en app till en föregående version