Är du intresserad av att skapa appar i PowerApps? Har du en app som du vill dela med kunder? Vi stöder nu PowerApps Test Drive-lösningar på AppSource.com när du vill dela appar med kunder och generera leads för ditt företag.

Vad är en Test Drive-lösning?

Med en Test Drive-lösning kan kunderna prova en verklig app utan att registrera sig för en PowerApps-prenumeration eller installera några program. Kunder kan enkelt logga in till AppSource.com med sina Azure Active Directory (AAD)-konton och köra appen i en webbläsare. Utan Test Drive kan kunder bara läsa om din app eller titta på en video som beskriver den. Med Test Driver får kunderna en bättre uppfattning av hur din lösning är och vilken funktionalitet din app har. Och de får erfarenhet av att använda appen. Kunderna får inte insyn il hur din app har skapats, så din immateriella egendom är skyddad. Vi samlar in och delar lead-information för användare som startar Test Drive-appen för att hjälpa dig att utveckla din verksamhet.

Här följer exempel på en app-lista på AppSource.com:

Exempel på AppSource-lista

Genom att markera länken Kostnadsfri utvärderingsversion från applistan ovan startas den associerade PowerApps Test Drive-appen direkt i webbläsaren:

Webbspelare för exempelapp

Hur skapar jag en Test Drive-lösning?

Att skapa en app för en Test Drive-lösning är precis som att skapa en app i PowerApps, men du använder inbäddade data i stället för externa dataanslutningar. Med inbäddade data minskar hinder för att distribuera appen till kunden, så det är väldigt enkelt för dem att testa den. Den fullständiga lösningen som slutligen levereras till kunder innehåller normalt dataanslutningar, men inbäddade data fungerar bra för en Test Drive-lösning.

PowerApps stöder internt utvecklande av appar med inbäddade data så att du bara behöver använda exempeldata för din app. Dessa data ska sparas i en Excel-fil som en eller flera tabeller. I PowerApps hämtar du sedan data från Excel-tabeller till appen och arbetar med den där, i stället för via en extern anslutning. Processen i tre steg nedan visar hur du hämtar data och använder dessa data i din app.

Steg 1: Importera data till appen

Anta att du har en Excel-fil med två tabeller: SiteInspector och SitePhotos.

Excel-tabeller som ska importeras

Importera de två tabellerna till PowerApps med hjälp av alternativet Lägga till statiska data till din app.

Lägga till statiska data till din app

Du har nu tabellerna som datakällor i din app.

Excel-tabeller som importerade datakällor

Steg 2: Hantering av skrivskyddade och inte skrivskyddade scenarier

De data du har importerat är statiska, därmed skrivskyddade. Om din app är skrivskyddad (d.v.s. den visar bara data för användaren), refererar du tabellerna direkt i appen. Till exempel om du vill komma åt fältet Rubrik i tabellen SiteInspector, ska du använda SiteInspector.Title i formeln.

Om din app inte är skrivskyddad, hämtar du först data från varje tabell till en samling, vilket är en tabelldatastruktur i PowerApps. Arbeta sedan med samlingen i stället för tabellen. För att hämta data från tabellen SiteInspector och SitePhotos i samlingen SiteInspectorCollect och SitePhotosCollect:

ClearCollect(SiteInspectorCollect,SiteInspector); ClearCollect(SitePhotosCollect,SitePhotos)

Formeln rensar båda samlingarna och samlar in data från varje tabell till rätt samling:

  • Anropa den här formeln någonstans i din app för att läsa in data.
  • Visa alla samlingar i din app genom att navigera till Fil > Samlingar.
  • Mer information finns i Skapa och uppdatera en samling i din app.

Om du nu vill komma åt fältet Rubrik ska du använda SiteInspectorCollect.Title i formeln.

Steg 3: Lägg till, uppdatera och ta bort data i din app

Du har sett hur du läser data direkt och från en samling. Nu ska vi visa dig hur du lägger till, uppdaterar och tar bort data i en samling:

För att lägga till en rad i en samling, använd Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect(SiteInspectorCollect,{ID:Value(Max(SiteInspectorCollect, ID)+1),
    Title:TitleText.Text,SubTitle:SubTitleText.Text,Description:DescriptionText.Text)

För att uppdatera en rad i en samling, använd UpdateIf (DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2,...]) :

UpdateIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID,
    {Title:TitleEditText.Text,SubTitle:SubTitleEditText.Text,Description:DescriptionEditText.Text)

För att ta bort en rad från en samling, använd RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID)

Observera: Samlingar behåller endast data medan appen körs; alla ändringar tas bort när appen är stängd.

Sammanfattningsvis kan du skapa en version av din app med inbäddade data, vilket simulerar upplevelsen av att din app ansluter till externa data. När dessa data är inbäddade är du redo att publicera den här appen som en Test Drive-lösning på AppSource.com.

Hur lägger jag till min Test Drive-lösning på AppSource.com?

Nu när din app är klar, är det dags att publicera den till AppSource.com. För att starta processen slutför du ansökningsformuläret på PowerApps.com.

När du ansöker får du ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du skickar in din app som ska publiceras på AppSource.com. Här kan du hämta dokumentation om hela slutpunkt till slutpunkt-processen.