Som företagsutvecklare kan du ge din organisation förmågan att skapa robusta skräddarsydda lösningar i PowerApps. Använd anpassade anslutningsappar som ansluter till dina data och webbtjänster, bäddar in appar i din organisations webbplatser och arbetar med data i Common Data Service.

Bygg anpassade anslutningsappar

Utveckla anpassade anslutningsappar för att ansluta till din organisations data och webbtjänster via PowerApps. Läs mer

Bygg Azure Functions

Skapa Azure Functions för att utöka appar med anpassad logik på serversidan. Läs mer

Bädda in appar

Bädda in appar direkt till din webbplats upplevelser för att skapa integrerade lösningar, visa appar där personer i din organisation redan utför sitt arbete. Läs mer

Bygg offline-kompatibla appar

Utveckla offline-kompatibla appar så att dina användare är produktiva oavsett om de är online eller offline. Läs mer

Arbeta med dina data med hjälp av Common Data Service SDK

Använd Common Data Service SDK med Azure Functions för att utöka dina hanteringsmöjligheter för frågor och data i PowerApps. Läs mer